Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
avba avbe samostalnik ženskega spola
zemljevid
àːu̯ƀa
1. glavi tesno prilegajoča se kapa
tọ́ːpwa àːu̯ƀa za pazíːmẹ
[àːu̯ƀa] u šˈpək
2. avba zrpokrivalo ljudske noše
fàːjn àːu̯ƀe, čə́rne m̥ pa zwáːte záːđẹ
PRIMERJAJ: havba, kapa
Celotno geslo Ziljski
beksljati beksljam nedovršni glagol
zemljevid
ƀ̬ẹ́ːksl’atẹ, ƀẹ́ːksl’at
1. menjati zrdati kaj na mesto, kjer je bilo prej drugo iste vrste
ƀàːʀƀe vẹ́ːksl’a
2. preoblačiti zroblačiti v drugo oblačilo
tàːta je rẹ́ːku, đa je ˈmou̯ ˈwəsčəs, k je ˈbiu̯ mìːkn̥, tọ̀ːt [...] čìːkl’e, tọ̀ːt ǥwàːntəc m̥ pa [...] kàːkər na čìːkl’a, jàː, m̥ pa nìː ƀwo tríəƀa ƀẹ́ːksl’at ˈjəx ˈwəščəs
Celotno geslo Ziljski
blágo blagá samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúəǥo
blago zrtkanina
đọ́ːƀər ƀúəǥo
ƀúəǥo za mađróːcne
PRIMERJAJ: štof
Celotno geslo Ziljski
burtah burtaha samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúːrtax, ƀúːʀtax, ƀúːrtəx
1. predpasnik
na znàːm đẹ́ːwatẹ z ƀúːrtaxam
n̥ žìːđast ƀúːrtax
lẹ́ːđrast ƀúːrtəx
ʍsàːčem ǥwáːntọ [...] je ˈƀiu̯ ƀúːʀtax cùə m̥ pa facaˈlat
šùəstar je ˈmou̯ ƀúːʀtax in tíːšl’ar je ˈmou̯ ƀúːʀtax
ˈđər sa xrùːšče šˈlẹ pˈlet al pa pə̀rst đađàːjat al pa ˈđər sa jx kapáːlẹ [...] sa đˈra póːle đjàːl n sˈtar ƀúːrtax akùəlẹ
2. delovna halja
mùːj sìːn ǥˈre u̯ štáːwa, màː tìːst ƀúːʀtax z ʀakàːwamẹ
3. šolska halja
sa mẹ́ːlẹ [...] búːrtaše [...] čə́rne m̥ pa tùːkale ŋ̥ kràːǥl̥č ƀìəu̯ akùəlẹ
Celotno geslo Ziljski
cokla cokle samostalnik ženskega spola
zemljevid
cọ́ːkwa
cokla
əna cọ́ːkwa je me páːđwa
u štáːlẹ ƀìəm, đa sa nasìːlẹ cọ́ːkle, jàː, u štáːlẹ
A: sa mẹ́ːlẹ ˈki cọ̀ːkle, ˈni ƀˈlo čìəu̯l’u .. B: ma tùːđẹ za ˈjətẹ u̯ tọ̀ːn, na ˈki u̯ štáːwa [...] A: zaˈto k cọ́ːkle sa samìː narèːđlẹ
m̥ pa tìːsta je šˈwa u̯ vèːs tùːđẹ s cùəklẹ
je šùː s cùəklẹ .. s ta štàːln̥mẹ cùəklẹ
cọ̀ːklẹ sa ƀˈle póːle za palẹ́ːte, pa tìːste n̥čìːsma ˈvəč mẹ́ːlẹ, póː smo mẹ́ːlẹ ˈki škərpẹ̀ːce
[cọ́ːkle sa ƀˈle] z ləsàː spọ́ːđa m̥ pa ˈwən [...] stẹ́ːsane, ˈna .. m̥ pa póːle sa mẹ́ːle .. màːu̯ pẹ́ːte narèːđlẹ .. m̥ pa póːle sa mẹ́ːlẹ [...] lẹ́ːđər čìəs
Celotno geslo Ziljski
cunja cunje samostalnik ženskega spola
zemljevid
cúːn’a
1. cunja
mọ̀ːrš pa tùː paƀríːsatẹ s tìːsta ta stàːra cúːn’a
cúːn’e m̥ pa xàːŋgərlẹ
2. obujek
móːštwa sa mẹ̀ːlẹ ʍ stáːrəx càːjtəx namẹ̀ːstu sọ́ːkne cúːn’e
PRIMERJAJ: fecen, cota, šufecen
Celotno geslo Ziljski
čevelj čevlja samostalnik moškega spola
zemljevid
čìəu̯l̥
čevelj
čìəu̯l’e sma mẹ̀ːlẹ, polẹ́ːti sma mẹ́ːli [...] ˈki za u̯ nađìəu̯
ta lìəpšẹ čìəu̯l’e ... na za ʍˈsak đèːn
ta ǥròːƀ čìəu̯l’e
ƀəsọ́ːče/níːšče/ta nìːšče čìəu̯l’e
špíːkaste čìəu̯l’e
ta òːxcitne čìəu̯l’e
Celotno geslo Ziljski
čopič čopiča samostalnik moškega spola
zemljevid
čóːpəč
čopek zrpovezan šop niti za okras
pər špíːcl̥nəx spóːđa kaka ˈƀart sa ƀˈlẹ čóːpče
Celotno geslo Ziljski
dendelj dendeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
dìənđl̥
dirndl, kupljeno žensko oblačilo, izdelano po vzoru vzhodnoalpske nemške noše
za žẹ́ːǥn̥ màːja skˈra ʍsẹ̀ː dìəndl̥ne
đìənđl̥ je [...] spọ́ːđa je plùːzn̥ca, póːle je zwə̀rxa tọ̀ːt mìəđər m̥ pa čìːkl’a m̥ pa ƀúːrtax
PRIMERJAJ: dendeljkostim
Celotno geslo Ziljski
facolèt facoléta samostalnik moškega spola
zemljevid
facaˈlat, v Ukvah caˈlat, caˈlḁt
ruta
sˈtar/tọ́ːpu/pˈwou̯/rùːs/žìːđast/ọ́ːnast facaˈlat
pə́rtən caˈlḁt
ta čə̀rne/ta ọ́ːnaste/ta nawàːdne/žìːđaste facalẹ́ːte
[facaˈlat] za svèːt ǥùəđ/za sàːk đèːn/za nađìəu̯/za ađvẹ̀ːnt
[facaˈlat] zə róːžmẹ, žːìːđe
Celotno geslo Ziljski
fronza fronze samostalnik ženskega spola
zemljevid
resa
za žẹ́ːǥn̥ je ˈbiu̯ tìːsti [caˈlat] z ròːžẹ m̥ pa [...] fróːnze
PRIMERJAJ: fronzen
Celotno geslo Ziljski
fronzen fronzna samostalnik moškega spola
zemljevid
fróːnzn̥
resa
facaˈlat s fróːnznẹ
PRIMERJAJ: fronza
Celotno geslo Ziljski
gače gač množinski samostalnik ženskega spola
zemljevid
ǥàːče
moške spodnje hlače
móːštva sa mẹ̀ːlẹ ǥàːče
ọ́ːnaste ǥàːče
đọ́ːje ƀíəle ǥàːče
ta ˈwəxče ǥàːče
PRIMERJAJ: gate
Celotno geslo Ziljski
gate gat množinski samostalnik ženskega spola
zemljevid
ǥàːte
moške spodnje hlače
đọ́ːje [...] ǥàːte
ẹ́ːnẹ sa mẹ́ːlẹ đóːƀrə .. đọ́ːu̯je čìːkl’e [...] ˈpotle pa tìːste ǥàːte, k sa ƀˈle ađpə̀rte ʍ srìəđə
PRIMERJAJ: gače
Celotno geslo Ziljski
gumi gumija samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥùːmi
elastika
ǥùːmi sa đàːlẹ akùəlẹ
PRIMERJAJ: guma (2. pomen), lastriš
Celotno geslo Ziljski
gvànt gvánta samostalnik moškega spola
zemljevid
gˈwant, gˈwḁnt
obleka
tùːkale sa ǥwáːnte
gˈwant ađ mọ́ːje stàːre máːtəre
pađ ǥwáːntəm je mẹ́ːa tọ̀ːta spùəđn’a čìːkl’a
tọ̀ːt ǥˈwḁnt sa đẹ́ːwəlẹ pˈrou̯‿(u̯)Žàːbn̥cax
ọ́ːnast gˈwant
òːxcitnẹ ǥˈwant
ta fàːjn ǥˈwant [...] za nađìəu̯
[ǥˈwant] za ʍsàːk đèːn
STALNE ZVEZE: cel gvant
PRIMERJAJ: klad, obleka
Celotno geslo Ziljski
hlače hlač množinski samostalnik ženskega spola
zemljevid
xwáːče
hlače
[sa] se xwáːče spʀəƀlíəklẹ
čə́rne xwáːče
dọ́ːu̯je xwáːče
ʀáːsaste xwáːče
lẹ́ːđraste xwáːče
STALNE ZVEZE: spodnje hlače
Celotno geslo Ziljski
janka janke samostalnik ženskega spola
zemljevid
jàːŋka, jàːŋka
1. jakna zržensko vrhnje oblačilo
2. suknjič
čə́rna jáːŋka, čə́rne xwáːče, [...] ƀìəu̯ srẹ́ːjšče
PRIMERJAJ: jakna, jopa (1., 2. pomen), jopič
Celotno geslo Ziljski
jopa jope samostalnik ženskega spola
zemljevid
jọ́ːpa
1. suknjič
móːštwa màːja pa jọ́ːpa [...], na jàːkna
2. jakna zržensko vrhnje oblačilo
3. jopica
štríːkalẹ sa štúːɱfe m̥ pa jọ́ːpe
PRIMERJAJ: janka, jopič, jopica
Celotno geslo Ziljski
kamašna kamašne samostalnik ženskega spola
zemljevid
gamaša
kamáːšne sa đjàːlẹ čiəz ǥọ̀ːjzərje
sa šˈli snìəǥ šàːu̯fl’ət al pa u̯ pwaníːna .. pa đə́rƀe pa .. pa sẹ́ːnu sːàːnamẹ ... al pa z wọ́ːwəm [...] sa nùːcalẹ kamáːšne
Število zadetkov: 57