Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

cíkel cíkla; in cíklus samostalnik moškega spola [cíkəl]
  1. zaključena celota pojavov, procesov iz več predvidljivo spreminjajočih se oblik, faz, ki se navadno redno ponavlja
  2. umetniško delo iz več dopolnjujočih se delov, ki tvorijo zaključeno celoto
   2.1. več tematsko povezanih nastopov, dogodkov, ki tvorijo zaključeno celoto
STALNE ZVEZE: celični cikel, citratni cikel, gorivni cikel, kombinirani cikel, Krebsov cikel, lunin cikel, Lunin cikel, menstruacijski cikel, menstrualni cikel, mesečni cikel, mešani cikel, ogljikov cikel, pojatveni cikel, sončni cikel
ETIMOLOGIJA: ciklus
SSKJ²
emêritus -a m (ȇ)
knjiž., kot zapostavljeni pristavek k naslovu kdor kot upokojenec ohranja svoj naslov: biti dekan, profesor emeritus
epigrám epigráma samostalnik moškega spola [epigrám]
  iz literarne vede kratka zbadljiva pesem z duhovitim, satiričnim poudarkom
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Epigramm in lat. epigramma iz gr. epígramma ‛napis’, iz epígraphō ‛napišem’, iz epí ‛na, nad’ + gráphō ‛slikam, rišem, pišem, vklešem’ - več ...
Terminološka
Invalid
Zanima me, kateri je najustreznejši nadomestni izraz za termin invalid , ki naj bi bil po mnenju dela stroke zgodovinsko in vsebinsko neustrezen in presežen, se pa skoraj izključno uporablja v uradnih besedilih. Nekateri strokovnjaki predlagajo izraz oseba z ovirami , redkeje tudi ovirana oseba (ta izraz se na spletu sicer najpogosteje pojavlja v besedni zvezi gibalno ovirana oseba ), kot sprejemljiv se pojavlja tudi izraz hendikepirani oz. hendikepirana oseba . So ti izrazi jezikovnosistemsko uresničljivi? Kako bi ta izraz nadomestil termin invalid v besednih zvezah, kot so: invalidska pokojnina , invalidski upokojenec , invalidski voziček ?
invalídski invalídska invalídsko pridevnik [invalítski] ETIMOLOGIJA: invalid
SSKJ²
invalídski -a -o prid.(ȋ)
nanašajoč se na invalide: invalidski prejemki / invalidski dom, sklad; invalidski upokojenec kdor je upokojen zaradi invalidnosti; preskrbeli so mu invalidski voziček; invalidska komisija komisija, ki ugotavlja invalidnost; invalidska pokojnina pokojnina invalidskega upokojenca; invalidsko zavarovanje zavarovanje za primer invalidnosti
  invalídsko prisl.:
  invalidsko upokojiti koga
Jezikovna
Kako je ustrezneje: »doma za starejše« ali »dom za ostarele«?

Kako je pravilno: dom za starejše ali dom za ostarele?

Celotno geslo ePravopis
Košaški dol
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Košaškega dola samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
del Maribora
IZGOVOR: [košáški dól], rodilnik [košáškega dóla]
Pravopis
ovdovèl -éla -o in ovdovél -a -o [-u̯] (ȅ ẹ́ ẹ́; ẹ̑ ẹ́ ẹ́) ~ upokojenec
ovdovélost -i ž, pojm. (ẹ́)
Celotno geslo Sprotni
pénzič samostalnik moškega spola
  1. pogovorno, ekspresivno upokojenec 
   1.1 kot pridevnik, pogovorno, ekspresivno ki je v zvezi z upokojenci ali pokojnino  
  2. pogovorno, ekspresivno kdor je razmeroma neaktiven, nedejaven 
   2.1 kot pridevnik, pogovorno, ekspresivno ki je v zvezi z neaktivnostjo, nedejavnostjo  
SSKJ²
penzionêr -ja m (ȇpog.
upokojenec: izlet penzionerjev; balinišče za penzionerje / skrbeti za penzionerje; zastopniki penzionerjev
SSKJ²
penzioníst -a m (ȋ)
pog. upokojenec: penzionisti so posedali po klopeh
Pravopis
penzioníst -a [ijo] m, člov. (ȋ) knj. pog. upokojenec
penzionístka -e [ijo] ž, člov. (ȋ) knj. pog. upokojenka
Celotno geslo Kostelski
penzionistpẹnzėjọˈniːst -a in pizijọˈniːst -a m
Celotno geslo Etimološki
pókoj pokọ́ja m
SSKJ²
pokojnína -e ž (ī)
mesečno plačilo, ki ga prejema upokojenec: dobivati, izplačevati pokojnino; povišanje pokojnin; pridobiti si pravico do pokojnine; preživljati se s pokojnino / invalidska pokojnina; polna pokojnina za katero so izpolnjeni vsi pogoji za največji dosegljivi znesek
 
pravn. družinska pokojnina ki jo dobiva družinski član po umrlem zavarovancu ali upokojencu; osebna pokojnina ki jo dobiva zavarovanec iz lastnega zavarovanja; starostna pokojnina
Celotno geslo Sinonimni
pokojnína -e ž
mesečno plačilo, ki ga prejema upokojenecpojmovnik
SINONIMI:
pog. penzija, neknj. pog. penzion, ekspr. pokojninica
SSKJ²
rèaktivírati -am dov. in nedov. (ȅ-ȋ)
ponovno aktivirati: reaktivirati opuščeni kamnolom / reaktivirati oficirja; upokojenec se je reaktiviral
Pravopis
rèaktivírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; reaktivíranje (ȅȋ) koga/kaj ~ opuščeni kamnolom |ponovno ga začeti uporabljati|
rèaktivírati se -am se (ȅȋ) Upokojenec se je reaktiviral |ponovno zaposlil|
SSKJ²
regrés -a m (ẹ̑)
1. znesek, ki ga dobi delavec, upokojenec kot prispevek za dopust: letošnji regres bo zadostoval za nekaj dni počitnic na morju; dobiti regres; minimalni regres; izplačilo regresa; višina, znesek regresa; plača, božičnica in regres
2. subvencija, ki jo komu da država, kaka organizacija, zlasti za prodajo, nakup česa po nižji ceni: izplačati kmetom, proizvajalcu, trgovini regres; dati, odobriti regres; pospeševati proizvodnjo z regresi in premijami; regres za nakup gnojil / regres za malico, vožnjo v šolo subvencija
3. pravn. pravica osebe, ki je izpolnila obveznost druge osebe, da od te zahteva povračilo: porok ima, je uveljavil regres / menični regres pravica izpolnitelja menične obveznosti, da od drugih obveznikov zahteva povračilo
// povračilo glede na to pravico: zahtevati regres / regres znaša tisoč evrov
● 
knjiž. na nekaterih kmetijah ni prišlo le do gospodarskega zastoja, ampak celo do regresa regresije, nazadovanja
♦ 
psih. regresija
Število zadetkov: 30