Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

Pravopis
..(ént)a ž. prip. obr. (ẹ̑) ʻvršilnicaʼ evolvénta, komponénta, tangénta; prim. ..a2
Pravopis
..(éš)ki -a -o prip. obr. (ẹ̑) ʻpovezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstavaʼ angléški, maltéški; prim. ..ki, ..ski
Pravopis
..(ev)stvo s. prip. obr. ʻlastnost ali stanjeʼ gódčevstvo, hlápčevstvo; prim. ..stvo
Pravopis
..(évn)at -a -o prip. obr. (ẹ̑) ʻjasnejša uvrstitev med pridevnikeʼ dežévnat, gričévnat; prim. ..at
Pravopis
..(évn)ik m. prip. obr. (ẹ̑) člov. 'vršilec' bojévnik, prebolévnik; prim. ..ik
Pravopis
..(í)lec -lca m. prip. obr. (ȋ)
1. [u̯c] člov. 'vršilec' gasílec; živ. gnezdílec
2. [lc] 'vršilnik' drobílec, nosílec; prim. ..lec
Pravopis
..(í)len -lna -o prip. obr. (ȋ) ʻuporabnost, namenjenostʼ določílen, hranílen, kadílen, morílen, točílen, volílen; prim. ..len
Pravopis
..(í)lja ž. prip. obr. (í) člov. 'vršilka' dojílja, vodílja; prim. ..lja
Pravopis
..(í)lka ž. prip. obr. (ȋ)
1. [u̯k] člov. 'vršilka' gasílka, častílka, kadílka
2. [lk] 'vršilnica' cepílka, budílka; prim. ..ka
Pravopis
..(í)lo -a s. prip. obr. (í)
1. 'vršilnik' strašílo
2. 'dejanje' posojílo, sušílo
3. 'snov' belílo, hranílo, lepílo
Pravopis
..(í)nji -a -e prip. obr. (ȋ) ʻpovezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstavaʼ materínji, hčerínji, mravljínji; prim. ..nji
Pravopis
..(í)telj m. prip. obr. (ȋ) člov. 'vršilec' budítelj, gostítelj, nabavítelj, redítelj, učítelj; prim. ..telj
Pravopis
..(í)tev -tve ž. prip. obr. (ȋ)
1. 'dejanje' apnítev, bogatítev, nategnítev, osvobodítev, podražítev
2. 'rezultat dejanja' molítev; prim. ..tev
Pravopis
..(í)vec -vca m. prip. obr. (ȋ)
1. člov. 'vršilec' delívec, selívec, volívec
2. 'vršilnik' kratívec, ostrívec
3. 'snov' solzívec; prim. ..vec
Pravopis
..(í)vo s. prip. obr. (í) ʻsnovʼ cepívo, gnojívo, gorívo, gradívo, netívo, predívo, steljívo, strelívo, tvorívo; prim. ..vo
Pravopis
..(íln)a ž. prip. obr. (ȋ) ʻprostor, mestoʼ gostílna, star. učílna; prim. ..a2
Pravopis
..(íln)ica ž. prip. obr. (ȋ)
1. 'vršilnica' kosílnica, mlatílnica, nosílnica
2. 'prostor, mesto' pletílnica, lužílnica, predílnica; prim. ..ica
Pravopis
..(íln)ik m. prip. obr. (ȋ) ʻvršilnikʼ drobílnik, hladílnik, hranílnik; prim. ..ik
Pravopis
..(ín)ski -a -o prip. obr. (ȋ)
1. 'povezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstava' tuberkulínski, jožefínski
2. 'podobnost' čredínski, materínski, máčehinski; prim. ..ki, ..ski
Pravopis
..(n)àt -(n)áta -o prip. obr. (ȁ á á; ȁ ȃ á)
1. 'snovnost' lesnàt, mesnàt
2. 'velika mera' mesnàt, bedrnàt, vodnàt; prim. ..àt
Število zadetkov: 92617