Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

alergológ alergológa samostalnik moškega spola [alergolók alergológa]
  zdravnik specialist za alergologijo
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Allergologe, angl. allergologist, glej alergologija
alergologíja alergologíje samostalnik ženskega spola [alergologíja]
  veda o alergijah, njihovem odkrivanju in zdravljenju
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Allergologie, angl. allergology, frc. allergologie, iz alergija + gr. ‑logía iz lógos ‛beseda, govor’
alergológinja alergológinje samostalnik ženskega spola [alergológinja]
  zdravnica specialistka za alergologijo
ETIMOLOGIJA: alergolog
amóniak amóniaka; in amónijak samostalnik moškega spola [amónijak]
  brezbarven plin neprijetnega, ostrega vonja, ki nastaja pri razkrajanju, presnovi
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ammoniak, frc. ammoniac iz lat. (sāl) ammōniacum ‛amonijeva sol’, to pa iz gr. ammōniakón, po oazi z Amonovim templjem v Libiji, kjer so jo pridobivali; - več ...
amónijak amónijaka; in amóniak samostalnik moškega spola [amónijak]
  brezbarven plin neprijetnega, ostrega vonja, ki nastaja pri razkrajanju, presnovi
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ammoniak, frc. ammoniac iz lat. (sāl) ammōniacum ‛amonijeva sol’, to pa iz gr. ammōniakón, po oazi z Amonovim templjem v Libiji, kjer so jo pridobivali; - več ...
amplitúda amplitúde samostalnik ženskega spola [amplitúda]
  1. iz fizike največji odmik nihajoče fizikalne količine od ravnovesne lege
  2. razpon, razlika med najvišjo in najnižjo lego, vrednostjo, mero česa, kar se enakomerno ponavlja
   2.1. skrajna lega, vrednost, mera česa, kar se enakomerno ponavlja
  3. ekspresivno spreminjanje, menjavanje, prehajanje iz ene skrajnosti v drugo, zlasti glede na vrednost, kakovost
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Amplitude, angl., frc. amplitude iz lat. amplitūdō ‛širina, velikost, obsežnost’, iz amplus ‛obsežen, zajeten, velik’
ànaeróbni ànaeróbna ànaeróbno pridevnik [ànaeróbni]
  1. iz biologije za katerega ni potreben kisik
   1.1. iz biologije pri katerem ni prisoten kisik
   1.2. iz biologije ki živi, je aktiven ob odsotnosti kisika
  2. iz športa ki je v zvezi s telesnimi dejavnostmi za krepitev mišic, pri katerih potekajo procesi, za katere ni potreben kisik
   2.1. iz športa ki je namenjen za krepitev mišic s spodbujanjem teh procesov
STALNE ZVEZE: anaerobni prag
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. anaerob, frc. anaérobie, iz a... + aerobni
ánorak ánoraka samostalnik moškega spola [ánorak]
  športno vrhnje oblačilo, ki pokriva zgornji del telesa in ščiti pred vetrom, dežjem
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Anorak in frc. anorak iz eskim. anorak, domnevno iz anoré ‛veter’; - več ...
apsída apsíde tudi ápsida ápside samostalnik ženskega spola [apsída] tudi [ápsida]
  iz arhitekture polkrožni, s polovično kupolo obokan prostor kot zaključek stavbnega prostora, zlasti cerkve
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Apside, frc. apside, abside iz srlat. absida < lat. apsis, kar je prevzeto iz gr. hapsís ‛obok’, iz háptō ‛pritrdim, držim’
armíranobetónski armíranobetónska armíranobetónsko pridevnik [armíranobetónski]
  iz gradbeništva ki je iz armiranega betona, tj. betona, ki ima strukturo ojačano z jeklenimi palicami ali mrežami; SINONIMI: železobetonski
ETIMOLOGIJA: iz armirani beton
arónija arónije samostalnik ženskega spola [arónija]
  1. grm z zaobljenimi listi in borovnicam podobnimi temno modrimi plodovi trpkega okusa; primerjaj lat. Aronia melanocarpa; SINONIMI: iz botanike črnoplodna aronija
   1.1. plodovi tega grma
STALNE ZVEZE: črnoplodna aronija
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nlat. aronia iz gr. arōnía ‛nešplja’, iz áron
artroskopíja artroskopíje samostalnik ženskega spola [artroskopíja]
  1. iz medicine pregled notranjosti sklepa s posebnim instrumentom, navadno skupaj z operacijo
   1.1. veda o takem pregledovanju
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Arthroskopie, angl. arthroscopy, frc. arthroscopie, kar je zloženo iz gr. árthron ‛sklep’ + gr. skopía ‛opazovanje’
artroskópski artroskópska artroskópsko pridevnik [artroskópski]
  1. iz medicine ki je v zvezi z artroskopijo, tj. pregledom notranjosti sklepa, zlasti kolena, navadno skupaj z operacijo
   1.1. iz medicine ki se izvaja z artroskopijo, tj. pregledom notranjosti sklepa, zlasti kolena, navadno skupaj z operacijo
ETIMOLOGIJA: artroskopija
atašé atašêja samostalnik moškega spola [atašé]
  član diplomatskega predstavništva kot strokovnjak za določeno področje
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Attaché) iz frc. attaché, prvotneje ‛pribočnik’ < ‛kdor je dodeljen’, iz attacher ‛dodeliti’; - več ...
ávtovlák ávtovláka samostalnik moškega spola [áu̯towlák]
  1. vlak za prevoz potnikov in vozil, zlasti avtomobilov
   1.1. železniška linija, na kateri vozi tak vlak
ETIMOLOGIJA: avto + vlak
bábica bábice samostalnik ženskega spola [bábica]
  1. mati očeta ali matere v razmerju do njunih otrok; SINONIMI: narečno koroško bica, narečno primorsko nona
   1.1. ekspresivno starejša ženska
   1.2. ekspresivno skrbna, sočutna ženska
   1.3. ekspresivno ženska, ki na nekem področju deluje dlje od drugih ali je od njih starejša
   1.4. navadno v množini, ekspresivno izkušena, modra ženska, ki na določenem področju, zlasti v kulinariki, gospodinjstvu, soustvarja, sooblikuje tradicijo; SINONIMI: narečno primorsko, ekspresivno nona
  2. ženska, ki se poklicno ukvarja z vodenjem porodov
  3. iz zoologije manjša morska riba brez lusk, z močnimi čeljustmi in plosko glavo; primerjaj lat. Blennioidei
FRAZEOLOGIJA: Veliko babic, kilavo dete.
ETIMOLOGIJA: baba
bábičin bábičina bábičino pridevnik [bábičin]
  1. ki je v zvezi z babico, pripada babici, tj. materi očeta ali matere; SINONIMI: narečno primorsko nonin
   1.1. ki je v sorodstvenem, družbenem razmerju z babico, tj. materjo očeta ali matere
  2. ekspresivno ki je iz preteklih časov in soustvarja, sooblikuje tradicijo
ETIMOLOGIJA: babica
bábiški bábiška bábiško pridevnik [bábiški]
  ki je v zvezi z babicami ali babištvom
ETIMOLOGIJA: babica
bábištvo bábištva samostalnik srednjega spola [bábištvo]
  1. dejavnost, ki se ukvarja z vodenjem porodov
   1.1. veda o tej dejavnosti ali študij te vede
ETIMOLOGIJA: babica
bábnica bábnice samostalnik ženskega spola [bábnica]
  1. neknjižno pogovorno, ekspresivno ženska, dekle
   1.1. neknjižno pogovorno, ekspresivno privlačna, sposobna ženska
  2. neknjižno pogovorno, slabšalno (zakonska) partnerica
ETIMOLOGIJA: baba
Število zadetkov: 611