Zadetki iskanja

čepljec: čẹ̑pljec m, g -a
čevelj2: čevelj m
čoka: ˈćueka f
čoklja
čompa2: čuómpa f
čonkast
čonkav: čọ́nkav adj, f -a
čonkelj: čọ́nkelj m, g -klja
čonta: čọ̑nta f
čontika: čontíka f
deblo: déblo n, g -a
dlečvenica: dlečveníca f
dleto: dlẹ́to n
dletvo: dlẹ́tvo n
dolbati: dȏlbati -am impf
dožnjek: dóužnjek m, g -a
dumbati: dúmbati -an impf
fejst: fẹ̑jst adj indecl
gajofa: gajófa f
garmprat
Število zadetkov: 147