Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
bleščeti se blešči se nedovršni glagol
zemljevid
bleščati se
je se xˈkə [...] bləščẹ́ːwə ˈkakər [...] ˈkakər tìːste facalẹ́ːte
PRIMERJAJ: glicrati (se)
Celotno geslo Ziljski
bluznica bluznice samostalnik ženskega spola
zemljevid
blùːzn̥ca
bluzica
PRIMERJAJ: pluznica
Celotno geslo Ziljski
bontšonar bontšonarja samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀòːntšọ́ːnar
izvezen stenski prt
[ƀòːntšọ́ːnar] sa đjàːlẹ na mìər, na stíəna [...] tọ̀ːle je pə swowẹ́ːn’əm našrìːƀano
ta stàːra Čẹ̀ːkẹn’a je ʍˈse tòː fàːjn zrẹ́ːzəwa táːče kóːšče, ʍˈse cùə pəršíːwəwa m̥ pa póːle táːče ƀòːntšọ́ːnərje narèːđwa
Celotno geslo Ziljski
bovd bovda samostalnik moškega spola
zemljevid
guba
sa narèːđlẹ đwàː trìː ƀọ́ːu̯đa spọ́ːđa, m̥ pa zǥọ́ːra j ƀˈwə póːle ƀal šróːko
PRIMERJAJ: folten
Celotno geslo Ziljski
brisnica brisnice samostalnik ženskega spola
zemljevid
brisača
ƀrìːsn̥ce [...] sa tùːđ mẹ́ːle špíːce spóːđa
PRIMERJAJ: antha
Celotno geslo Ziljski
brokat brokata samostalnik moškega spola
zemljevid
bʀokàːt, bʀukàːt
brokat
Celotno geslo Ziljski
bunterč bunterča samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀùːntərč
bobek zrkrogličast vzorec belih bombažnih pletenih dokolenk za tradicionalno nošo
Celotno geslo Ziljski
burtah burtaha samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúːrtax, ƀúːʀtax, ƀúːrtəx
1. predpasnik
na znàːm đẹ́ːwatẹ z ƀúːrtaxam
n̥ žìːđast ƀúːrtax
lẹ́ːđrast ƀúːrtəx
ʍsàːčem ǥwáːntọ [...] je ˈƀiu̯ ƀúːʀtax cùə m̥ pa facaˈlat
šùəstar je ˈmou̯ ƀúːʀtax in tíːšl’ar je ˈmou̯ ƀúːʀtax
ˈđər sa xrùːšče šˈlẹ pˈlet al pa pə̀rst đađàːjat al pa ˈđər sa jx kapáːlẹ [...] sa đˈra póːle đjàːl n sˈtar ƀúːrtax akùəlẹ
2. delovna halja
mùːj sìːn ǥˈre u̯ štáːwa, màː tìːst ƀúːʀtax z ʀakàːwamẹ
3. šolska halja
sa mẹ́ːlẹ [...] búːrtaše [...] čə́rne m̥ pa tùːkale ŋ̥ kràːǥl̥č ƀìəu̯ akùəlẹ
Celotno geslo Ziljski
cegan cegana cegano pridevnik
zemljevid
nabran zrdrobno naguban
cìəǥəna [čìːkl’a]
fìərǥòːnče sa cìəǥane
naƀráːnu al pa cìəǥanu
PRIMERJAJ: nabran, nagrban
Celotno geslo Ziljski
cegati cegam nedovršni glagol
zemljevid
cìəǥatẹ
nabirati zrdelati gube
tàː štọ̀ːf, ˈjes ǥa xˈkəle cìəǥam màːu̯, xˈkəle ǥa patéːǥnm̥ uˈkəp
PRIMERJAJ: nabrati
Celotno geslo Ziljski
cir cira samostalnik moškega spola
zemljevid
cìəʀ
okras
tùː je pa žìə [...] za cìəʀ
Celotno geslo Ziljski
cmiken cmikna cmikno pridevnik
zemljevid
premajhen
póːle kàːl je ƀˈwo màːl cˈmiknu, s mùəru màːu̯‿(w)ən spəstìːtẹ al pa màːu̯ ˈdou̯ta spəstìːtẹ
Celotno geslo Ziljski
cokelšu cokelšu samostalnik moškega spola
zemljevid
čevelj z lesenim podplatom
pozìːmẹ sa mẹ́ːlẹ póːle [...] ˈtote ˈcokl̥šùə [...], ne cọ́ːkle, čìəu̯l’e, spọ́ːđa j ƀˈwə lesẹ̀ːno m̥ pa zǥọ́ːra sa mẹ́ːlẹ póːle lẹ́ːđər
Celotno geslo Ziljski
cokla cokle samostalnik ženskega spola
zemljevid
cọ́ːkwa
cokla
əna cọ́ːkwa je me páːđwa
u štáːlẹ ƀìəm, đa sa nasìːlẹ cọ́ːkle, jàː, u štáːlẹ
A: sa mẹ́ːlẹ ˈki cọ̀ːkle, ˈni ƀˈlo čìəu̯l’u .. B: ma tùːđẹ za ˈjətẹ u̯ tọ̀ːn, na ˈki u̯ štáːwa [...] A: zaˈto k cọ́ːkle sa samìː narèːđlẹ
m̥ pa tìːsta je šˈwa u̯ vèːs tùːđẹ s cùəklẹ
je šùː s cùəklẹ .. s ta štàːln̥mẹ cùəklẹ
cọ̀ːklẹ sa ƀˈle póːle za palẹ́ːte, pa tìːste n̥čìːsma ˈvəč mẹ́ːlẹ, póː smo mẹ́ːlẹ ˈki škərpẹ̀ːce
[cọ́ːkle sa ƀˈle] z ləsàː spọ́ːđa m̥ pa ˈwən [...] stẹ́ːsane, ˈna .. m̥ pa póːle sa mẹ́ːle .. màːu̯ pẹ́ːte narèːđlẹ .. m̥ pa póːle sa mẹ́ːlẹ [...] lẹ́ːđər čìəs
Celotno geslo Ziljski
colet
zemljevid
GLEJ: facolet
Celotno geslo Ziljski
co prišivan co prišivana co prišivano pridevnik
zemljevid
cùə pəršíːwan
prišit
ˈtot kòːšč je cùə pəršíːwan
PRIMERJAJ: dol prišivan
Celotno geslo Ziljski
co prišivati co prišivam dovršni glagol
zemljevid
prišiti
špíːcl̥ne sa cùə pəršíːwalẹ
Celotno geslo Ziljski
co prištepati co prištepam dovršni glagol
zemljevid
cùə pərštẹ́ːpatẹ
sešiti s šivalnim strojem
sˈtara máːtẹ ađ móːjǥa móːža je zrẹ́ːzawa kóːšče ađ štọ́ːfa m̥ pa jəx je pərštẹ́ːpawa cùə m̥ pa póːle je narèːđwa pọ́ːštər
PRIMERJAJ: prištepati
Celotno geslo Ziljski
cota cote samostalnik ženskega spola
zemljevid
cunja
sa méːlẹ ˈki cọ́ːte .. maǥàːri j ƀˈwa kàːka rjúːxa, stáːra stə̀rǥana .. s tìːstm̥ sa póːle narèːđlẹ . planíːce [...] za žẹ́ːne
PRIMERJAJ: cunja (1. pomen), fecen (1. pomen)
Celotno geslo Ziljski
co urezati co urežem dovršni glagol
zemljevid
urezati
ta pə̀ru sa cùə‿(u̯)rẹ́ːzal, póːle sa nahẹ́ːftalẹ, póːle s mùəru pərmíərtẹ
PRIMERJAJ: urezati
Število zadetkov: 594