Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
co zavezati co zavežem dovršni glagol
zemljevid
cùə zavéːzatẹ
zavezati zrnarediti vozel
sa cùə zavéːzalẹ
PRIMERJAJ: zavezati, zvezati
Celotno geslo Ziljski
cozek cozka cozko pridevnik
zemljevid
cóːzək
preozek
cóːzək krọ́ːǥn̥
Celotno geslo Ziljski
cunja cunje samostalnik ženskega spola
zemljevid
cúːn’a
1. cunja
mọ̀ːrš pa tùː paƀríːsatẹ s tìːsta ta stàːra cúːn’a
cúːn’e m̥ pa xàːŋgərlẹ
2. obujek
móːštwa sa mẹ̀ːlẹ ʍ stáːrəx càːjtəx namẹ̀ːstu sọ́ːkne cúːn’e
PRIMERJAJ: fecen, cota, šufecen
Celotno geslo Ziljski
cvikelj cvikeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
cvíːkl̥
všitek
màːš nòːtər zašíːwan n̥ tàːk cvíːkl̥ nòːtər
cvíːkl̥ je tọ̀ː, [...] đə đìəš nòːtər rẹ́ːčma .. jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥
Celotno geslo Ziljski
cvirnast cvirnasta cvirnasto pridevnik
zemljevid
cvíərnast
bombažen
cvíərnast pə́rtəč
cvíərnaste štúːɱfe/sọ́ːkne
PRIMERJAJ: od niti, pavelnast
Celotno geslo Ziljski
cviteh ? samostalnik moškega spola
zemljevid
cvìːtəx
svitek zrobročasta blazinica za prenašanje bremen na glavi
cvìːtəx m̥ pa ẹ́ːrƀas
PRIMERJAJ: cvitrah
Celotno geslo Ziljski
cvitrah cvitraha samostalnik moškega spola
zemljevid
cvíːtrax, cvíːtrəx
svitek zrobročasta blazinica za prenašanje bremen na glavi
cvíːtrax je tọ̀ː, kor sa djàːlẹ na ǥwàːwa, k sa jẹ́ːrƀas nasíːli na ǥwáːƀẹ
PRIMERJAJ: cviteh
Celotno geslo Ziljski
čabata čabate samostalnik ženskega spola
zemljevid
doma narejena copata
sa čaƀáːte šíːwale
Celotno geslo Ziljski
čafeder čafedra samostalnik moškega spola
zemljevid
obrabljen, ponošen čevelj
n̥ đèːn je ʍˈse tọ̀ːte čəfẹ́ːđre u̯zéːwa m̥ pa jəx je bẹ̀ːk zatẹ́ːpwa
PRIMERJAJ: kalošna (3. pomen)
Celotno geslo Ziljski
četnica
zemljevid
GLEJ: ketnica
Celotno geslo Ziljski
čevelj čevlja samostalnik moškega spola
zemljevid
čìəu̯l̥
čevelj
čìəu̯l’e sma mẹ̀ːlẹ, polẹ́ːti sma mẹ́ːli [...] ˈki za u̯ nađìəu̯
ta lìəpšẹ čìəu̯l’e ... na za ʍˈsak đèːn
ta ǥròːƀ čìəu̯l’e
ƀəsọ́ːče/níːšče/ta nìːšče čìəu̯l’e
špíːkaste čìəu̯l’e
ta òːxcitne čìəu̯l’e
Celotno geslo Ziljski
čevljar čevljarja samostalnik moškega spola
zemljevid
čəu̯l’àːr
čevljar
ọ́ːča ađ mọ́ːjǥa stáːrǥa ọ́ːčọ je ˈƀiu̯ čəu̯l’àːr m̥ pa je narèːđu tọ̀ːte čìəu̯l’e
PRIMERJAJ: šostar
Celotno geslo Ziljski
čevljič čevljiča samostalnik moškega spola
zemljevid
čìəu̯l̥č
čeveljček
n̥ ˈmikn̥ čìəu̯l̥č
Celotno geslo Ziljski
čiklja
zemljevid
GLEJ: kiklja
Celotno geslo Ziljski
čita
zemljevid
GLEJ: kita
Celotno geslo Ziljski
čopič čopiča samostalnik moškega spola
zemljevid
čóːpəč
čopek zrpovezan šop niti za okras
pər špíːcl̥nəx spóːđa kaka ˈƀart sa ƀˈlẹ čóːpče
Celotno geslo Ziljski
črn črna črno pridevnik
zemljevid
čə̀rn̥
črn
čə́rno m̥ pa rúːso
sa mẹ́ːlẹ čə́rne ǥwáːnte
ta čə̀ʀne ƀúːʀtax, ta ƀìəwa plùːzna
ta čə̀rne [facalẹ́ːte] sa mẹ̀ːlẹ ˈƀəĺ za paǥˈräƀ
Celotno geslo Ziljski
črnel črnela črnelo pridevnik
zemljevid
rdeč
móːja stríːna j šˈwa k ađvẹ́ːntu ˈwəsčas‿(s)tìːstm̥ [...] facalẹ́ːtam […] ta čə̀rnm̥ pa ta čərnìəlm̥
Celotno geslo Ziljski
daljnjava daljnjave samostalnik ženskega spola
zemljevid
đẹ́ːlnawa
dolžina
al xóːčəš n̥ pə́rtəč al pa ˈkej narđìːtẹ, ˈmərš đẹ́ːlnawa zmíərtẹ, ˈkak je đọ̀ːx
Celotno geslo Ziljski
dan dnu samostalnik moškega spola
zemljevid
đèːn
dan
STALNE ZVEZE: za vsak dan, za dan
Število zadetkov: 594