Zadetki iskanja

betoníranje betoníranja samostalnik srednjega spola [betoníranje]
  1. izdelava, utrjevanje česa z vlivanjem, nanosom, vgradnjo betona
  2. ekspresivno utrjevanje česa, da ostane nespremenjeno
ETIMOLOGIJA: betonirati
betonírati betoníram nedovršni in dovršni glagol [betonírati]
  1. delati, utrjevati kaj z vlivanjem, nanosom, vgradnjo betona
  2. ekspresivno delati, da se česa ne da spreminjati
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. betonieren, glej beton
betónski betónska betónsko pridevnik [betónski]
  1. ki je narejen iz betona, utrjen z betonom
   1.1. ki je namenjen za vgradnjo v beton
   1.2. v katerem prevladuje beton, je malo ali nič zelenja
  2. ki se uporablja za pripravo betona
  3. pri katerem se uporablja beton
  4. ki spominja na beton ali je tak kot pri betonu
STALNE ZVEZE: betonska mešanica
FRAZEOLOGIJA: betonska džungla, betonska kocka
ETIMOLOGIJA: beton
bèzeg bèzga in bezèg bezgà samostalnik moškega spola [bə̀zək bə̀zga] in [bəzə̀k bəzgà]
  1. grm ali nizko drevo z drobnimi rumenkasto belimi cvetovi v socvetjih in črnimi plodovi; primerjaj lat. Sambucus nigra; SINONIMI: iz botanike črni bezeg
   1.1. cvetovi ali plodovi te rastline, zlasti kot hrana, jed
STALNE ZVEZE: črni bezeg, divji bezeg, smrdljivi bezeg, španski bezeg
ETIMOLOGIJA: = hrv. kajk. bezek, nar. srb. bázag, sorodno še hrv. bàzga, čak. bȃzd, nar. rus. bóz, češ. bez < pslov. *bъzgъ, *bъzdъ, *bъzъ, morda prvotno *bъzdъ, iz ide. *bheu̯‑‛napihniti, nabuhniti’ + *(o)zdo‑ ‛veja’, prvotno torej *‛napihnjena, nabuhla veja’; - več ...
bèzgov bèzgova bèzgovo in bezgôv bezgôva bezgôvo in bezgòv bezgôva bezgôvo pridevnik [bə̀zgou̯ bə̀zgova bə̀zgovo] in [bəzgôu̯ bəzgôva bəzgôvo] in [bəzgòu̯ bəzgôva bəzgôvo]
  1. ki je v zvezi z bezgom, tj. grmom ali drevesom
   1.1. ki je del bezga, tj. grma ali drevesa
  2. ki je iz bezga ali vsebuje bezeg, tj. cvetove ali plodove
STALNE ZVEZE: bezgova prstasta kukavica, bezgova uhljevka
ETIMOLOGIJA: bezeg
bíca bíce samostalnik ženskega spola [bíca]
  narečno koroško babica; SINONIMI: babica, narečno primorsko nona
ETIMOLOGIJA: okrnjeno iz nar. babíca, glej babica
biotín biotína samostalnik moškega spola [bijotín]
  iz biologije, iz farmacije vitamin skupine B, ki se pojavlja zlasti v rumenjaku, jetrih, arašidih in pozitivno vpliva na celično rast ter tvorbo, presnovo maščobnih kislin in aminokislin; SINONIMI: iz biologije, iz farmacije vitamin H
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek angl. biotin, nem. Biotin) iz nlat. biotinum, kar je tvorjeno iz gr. biotḗ ‛življenje’
bísernat bísernata bísernato pridevnik [bísernat] ETIMOLOGIJA: biserni
bíserni bíserna bíserno pridevnik [bíserni]
  1. ki je iz biserov ali vsebuje bisere
   1.1. v katerem nastajajo biseri
  2. ki je v zvezi s šestdeseto obletnico česa
STALNE ZVEZE: biserna matica
ETIMOLOGIJA: biser
bledíca bledíce samostalnik ženskega spola [bledíca]
  1. bleda barva kože, navadno ob slabem stanju organizma, bolezni
   1.1. svetlejša barva polti
STALNE ZVEZE: listna bledica
ETIMOLOGIJA: bled
blítva blítve samostalnik ženskega spola [blítva]
  1. špinači podobna kulturna rastlina z večjimi užitnimi listi in odebeljenimi stebli; primerjaj lat. Beta vulgaris cicla
   1.1. ta rastlina kot hrana, jed
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek hrv. blȉtva) iz romanščine, prim. it. bietola < vulglat. *bētula, manjšalnice od lat. bēta ‛pesa’, pod vplivom lat. blitum ‛blitva’; - več ...
blítvin blítvina blítvino pridevnik [blítvin]
  1. ki je del blitve
  2. ki je iz blitve ali vsebuje blitvo
ETIMOLOGIJA: blitva
blják in bljàk medmet [blják] in [bljàk]
  1. izraža, da se govorcu kaj gnusi, mu je zoprno, vzbuja odpor
   1.1. povedkovnik, z glagolom biti gnusen, grd
  2. izraža, da govorcu kaj vzbuja odpor, se mu zdi neupravičeno, vredno prezira
  3. kot členek izraža neodobravanje, mnenje, da je kaj neupravičeno, vredno prezira
ETIMOLOGIJA: imitativna beseda, ki posnema pri bruhanju nastale zvoke
blóg blóga in blôg blôga samostalnik moškega spola [blók blóga] in [blôk blôga]
  1. spletno mesto za objavljanje besedil, slik, posnetkov, namenjeno predstavljanju zlasti posameznikovih zanimanj, mnenj
   1.1. objava na takem spletnem mestu
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. blog, okrnjeno iz weblog iz web ‛mreža, splet’ + log v pomenu ‛dnevnik’
blóganje blóganja in blôganje blôganja samostalnik srednjega spola [blóganje] in [blôganje]
  objavljanje besedil, slik, posnetkov na spletnem mestu z namenom predstavljanja zlasti posameznikovih zanimanj, mnenj
ETIMOLOGIJA: blogati
blógar blógarja in blôgar blôgarja samostalnik moškega spola [blógar] in [blôgar]
  kdor na spletnem mestu, namenjenem predstavljanju zlasti posameznikovih zanimanj, mnenj, objavlja besedila, slike, posnetke; SINONIMI: bloger
ETIMOLOGIJA: blogati
blógati blógam in blôgati blôgam nedovršni glagol [blógati] in [blôgati]
  objavljati besedila, slike, posnetke na spletnem mestu z namenom predstavljanja zlasti posameznikovih zanimanj, mnenj
ETIMOLOGIJA: blog
blóger blógerja in blôger blôgerja samostalnik moškega spola [blóger] in [blôger]
  kdor na spletnem mestu, namenjenem predstavljanju zlasti posameznikovih zanimanj, mnenj, objavlja besedila, slike, posnetke; SINONIMI: blogar
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. blogger, glej blog
blógerka blógerke samostalnik ženskega spola [blógerka] in [blôgerka]
  ženska, ki na spletnem mestu, namenjenem predstavljanju zlasti posameznikovih zanimanj, mnenj, objavlja besedila, slike, posnetke
ETIMOLOGIJA: bloger
blógerski blógerska blógersko in blôgerski blôgerska blôgersko pridevnik [blógerski] in [blôgerski]
  1. ki je v zvezi z blogerji ali bloganjem
   1.1. ki je namenjen za bloganje
   1.2. ki je rezultat bloganja
ETIMOLOGIJA: bloger
Število zadetkov: 611