Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
debèl debéla debélo pridevnik
zemljevid
đˈƀou̯
debel
ađẹ́ːja je ƀˈwa màːu̯ ˈƀəl đbẹ́ːwa
Celotno geslo Ziljski
dečla dečle samostalnik ženskega spola
zemljevid
dekle
žàːbənšče đẹ́ːčle
ta lẹ́ːđək đẹ́ːčle sa pa mẹ́ːlẹ ròːžnasta àːu̯ƀa
Celotno geslo Ziljski
dejati bek dem bek dovršni glagol
zemljevid
proč vreči
žẹ́ːne sa ʍˈse đjàːle ƀẹ̀ːk
PRIMERJAJ: bek zatepsti, zatepsti
Celotno geslo Ziljski
dejati gor dem gor dovršni glagol
zemljevid
nadeti si
đìəm ǥòːr na đrùːǥa ... čìːkl’a
ˈjes ŋ̥klẹ̀ː nìːsm̥ đjàː ǥòːr búːrtax
đər sa se žaníːlẹ, sa đjàːle ǥòːr tọ̀ːte rakavíːce
Celotno geslo Ziljski
dekelč dekelča samostalnik moškega spola
zemljevid
đẹ̀ːkl̥č
prtiček
póːle sa mẹ̀ːlẹ na míərọ tùːđẹ đẹ̀ːkl̥če
n̥ ˈxekl’ən đẹ̀ːkl̥č
đẹ̀ːkl̥č za na wáːmpa
kə̀rstnẹ đẹ̀ːkl̥č
PRIMERJAJ: salveta
Celotno geslo Ziljski
delan delana delano pridevnik
zemljevid
đìəwan
(z ročnim delom) okrašen
đìəwane [mašẹ́ːtne]
tọ̀ːtla rjúːxa, tọ̀ːta je đìəwəna
tọ̀ːte knọ́ːfe sa màːu̯ ˈƀəl dìəwane, nìːsa .. nawàːđne
Celotno geslo Ziljski
dendelj dendeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
dìənđl̥
dirndl, kupljeno žensko oblačilo, izdelano po vzoru vzhodnoalpske nemške noše
za žẹ́ːǥn̥ màːja skˈra ʍsẹ̀ː dìəndl̥ne
đìənđl̥ je [...] spọ́ːđa je plùːzn̥ca, póːle je zwə̀rxa tọ̀ːt mìəđər m̥ pa čìːkl’a m̥ pa ƀúːrtax
PRIMERJAJ: dendeljkostim
Celotno geslo Ziljski
dendeljkostim dendeljkostima samostalnik moškega spola
zemljevid
đìənđl̥kustìːm
dirndl, kupljeno žensko oblačilo, izdelano po vzoru vzhodnoalpske nemške noše
ƀúːʀtax za đìəndl̥kustìːm
PRIMERJAJ: dendelj
Celotno geslo Ziljski
dolg dolga dolgo pridevnik
zemljevid
dọ̀ːx, đọ̀ːu̯x
dolg
đọ́ːǥa čìːkl’a
ǥwàːntəc je ˈƀiu̯ màːu̯ ˈbəl dọ̀ːx, đa je .. pakrìːu̯ tùːđẹ sráːjclẹ
sa mẹ́ːlẹ đọ́ːje waséː
ta đòːu̯je pelarìːne
đọ́ːje [...] ǥàːte
Celotno geslo Ziljski
dol jemati dol jemljem nedovršni glagol
zemljevid
snemati zrs pletilko delati novo petljo skozi dve ali več prejšnjih ali končevati pletenje
s ta pẹ́ːta špíːca je kàːka kàːmpa ˈđou̯ spùːstwa, ǥóːr m̥ pa ˈđou̯ jemàːwa
Celotno geslo Ziljski
dol pasti dol padem dovršni glagol
zemljevid
pasti zrbiti tak, da se lepo prilega
je fàːjn ˈđou̯ páːđwə
PRIMERJAJ: dolta pasti
Celotno geslo Ziljski
dol prišivan dol prišivana dol prišivano pridevnik
zemljevid
prišit
PRIMERJAJ: co prišivan
Celotno geslo Ziljski
dol prišivati dol prišivam dovršni glagol
zemljevid
ˈđou̯ pəršíːwatẹ
sešiti
spọ́ːđa .. [sa] čìːkl’a naxẹ́ːftalẹ m̥ pa póːle sa ˈđou̯ pəršíːwalẹ
PRIMERJAJ: pošivati, prišivati, zašivati
Celotno geslo Ziljski
dol prištepan dol prištepana dol prištepano pridevnik
zemljevid
prišit s šivalnim strojem
Celotno geslo Ziljski
dol spustiti dol spustim dovršni glagol
zemljevid
sneti zrs pletilko narediti novo petljo skozi dve ali več prejšnjih ali končati pletenje
s ta pẹ́ːta špíːca je kàːka kàːmpa ˈdou̯ spùːstwa
Celotno geslo Ziljski
dol stati dol stojim nedovršni glagol
zemljevid
prilegati se
je ˈƀəl’ [...] ˈđou̯ stáːwə, [...] đa nìː xˈkə ˈwən štərlẹ́ːwə
Celotno geslo Ziljski
dolta pasti dolta padem dovršni glagol
zemljevid
pasti zrbiti tak, da se lepo prilega
PRIMERJAJ: dol pasti
Celotno geslo Ziljski
dolta spustiti dolta spustim dovršni glagol
zemljevid
ˈđou̯ta spəstìːtẹ
podaljšati zrnarediti kaj (bolj) dolgo
sa ˈđou̯ta spùːstlẹ, đa je ƀˈlo ˈƀəl [...] dọ́ːu̯ǥo
PRIMERJAJ: dolta šlogati
Celotno geslo Ziljski
dolta šlogati dolta šlogam dovršni in nedovršni glagol
zemljevid
podaljšati zrnarediti kaj (bolj) dolgo
máːma je mẹ je ˈđou̯ta šlọ́ːǥawa [...] zaˈto k je ƀˈwə kráːtko
PRIMERJAJ: dolta spustiti
Celotno geslo Ziljski
domač domača domačo pridevnik
zemljevid
ki je domače izdelave
sn̥ se ˈki na pùː‿(u)bríːsawa z damáːča áːntxa, zaˈto k je ƀwa rúːfasta
ta damàːčẹ štọ̀ːf
ta [...] đamáːča ˈnət
ta đamàːče rjúːše
Število zadetkov: 594