Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

Jezikovna
Ujemanje v stavku: količinski izrazi (4)

Kako je prav?

Tri četrtine kolesarjev ne upošteva pravil. ALI Tri četrtine kolesarjev ne upoštevata pravil.

Jezikovna
Ujemanje v stavku: sestavljeni osebek različnih spolov

Zanima me, če je naslednji stavek v celoti pravilen: Uprava za varno hrano je po razkritju, da slovenski branjevci kupujejo sadje in zelenjavo na tržaški veletržnici ter jo v Sloveniji prodajajo kot domačo, v soboto opravila 12 pregledov.

Zmotil me je tale del: ... ter jo prodajajo kot domačo (jaz bi napisala JU, če sta sadje in zelenjava, vendar potem ne vem, če je prav kot domačo, ker se to nanaša le na zelenjavo). Res prosim za napotek, kako pisati v takih primerih, ko imamo samostalnika različnih spolov (sadje in zelenjava), ker me bega vezava.

Podobno je še pri dveh stavkih:

... razširili na prodajo doma pridelane zelenjave in sadja.

... že več kot pol leta ponujajo svežo sezonsko zelenjavo in sadje svojih članov.

Je to prav ali bi moral napisati doma pridelanih zelenjave in sadja, čeprav se sliši čudno? Ali je to mogoče že hiperkorektura?

Najlepša hvala za odgovor!

Jezikovna
Ujemanje v stavku: sestavljeni osebek srednjega spola

Njegovo ali Njegova zanimanje in sodelovanje sta bila izredna?

Jezikovna
Ujemanje v stavku z neštevnim osebkom: »Sneg je padavina«

Katera definicija snega je pravilna? Sneg so padavine v obliki snežink. ALI Sneg je padavina v obliki snežink.

V SSKJ piše, da se samostalnik padavina navadno uporablja v množini, tudi v pomenski razlagi besede sneg v SSKJ je ta samostalnik uporabljen v množini. V Geografskem terminološkem slovarju je geslo padavina (v ednini) in v sestavku so podpomenke sneg, dež, sodra, toča.

Jezikovna
Uporaba $ in € v slovenščini

Zanima me naslednje: (A) Ali je v slovenščini dovoljena uporaba dolarskega znaka $ in znaka za evro € namesto USD in EUR oz. v katerih primerih ju lahko uporabljamo?

Primer:

  • nagrada v vrednosti 15.000 USD ali
  • nagrada v vrednosti 15.000 $ (15.000 EUR ali 15.000 €).

Ali obstaja točno določeno pravilo, kdaj lahko EUR in USD zamenjamo z € in $ (če slednjega sploh lahko uporabljamo)?

(B) Kako je z uporabo okrajšav za milijon in tisoč? Za tisoč in milijon poznamo v slovenščini okrajšavi mio in tis: angleški zapis 5K lahko zapišemo 5.000 ali 5 tis., 1M pa 1.000.000 ali 1 mio. Ker okrajšavo tis. redko opazimo, je sploh primerna ali je bolje zapisati kar 5.000?

Primer:

  • Nagrada v vrednosti 5 tis. USD ali
  • 1 mio USD (če je raba dolarskega znaka $ dopustna, bi to bilo zapisano 5 tis. $ in 1 mio $).

Jezikovna
Uporaba glagola »izpostavljati«

Prosila bi vas za pomoč, pri naslednjem primeru.

Že vrsto let lahko občudujemo kreacije in vzorce mednarodnih oblikovalcev, kot so na primer Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Rifat Ozbek, Hussein Chalayan, Xuly Bët, Manish Arora in še mnogi drugi.Vsi jasno in strogo poudarjajo in slavijo svoje lastne narodne korenine. Svetovno občinstvo nenehno izpostavljajo delčku japonske, turško-ciperske, indijske, maleške kulture. Na primer, ljudje v Yamamotovih oblačilih opazijo japonske značilnosti, in tudi sam oblikovalec opaža ...

Kaj je, torej, pravilno:

a) Svetovno občinstvo nenehno izpostavljajo delčku japonske, turško-ciperske, indijske, maleške kulture.

ali

b) Svetovnemu občinstvu nenehno izpostavljajo delček japonske, turško-ciperske, indijske, maleške kulture.

Jezikovna
Uporaba glagola »specializirati se«

Ali se glagol specializirati se lahko uporablja v smislu angleškega glagola specialise in, torej v pomenu, da je nekdo specialist za posamezno področje in se ukvarja predvsem s tem področjem?

Jezikovna
Uporaba izraza »redefinicija«

Zanima me ali je dikcija oziroma zapis: REDEFINICIJA mednarodnega sistema merskih enot (SI) iz vidika slovenska jezika dopustno. Ta zapis bi želeli uporabiti v vseh dokumentih, medijskih in strokovnih objavah, celostni podobi Urada RS za meroslovje, spominskih znamkah itd.

Vzorčno besedilo

Jezikovna
Uporaba množine ali ednine: »informativni dan«

Zanima me, ali se v naslednjem primeru (informativni dan) uporablja množina ali ednina in ali so vse vejice pravilno postavljene: Informativni dan bo v petek, 9. 2. 2018, ob 9. in 15. uri, in v soboto, 10. 2. 2018, ob 9. uri. Ali Informativni dnevi bodo ...

Jezikovna
Uporaba namenilnika

Ali je lahko pri uporabi namenilnika za glagolom premikanja še kakšen glagol, ki ne pomeni premikanja, npr. Mojca je začela hodit telovadit v telovadnico.

Jezikovna
Uporaba novobesed v javnem izražanju: »poganjalo/poganjalnik« namesto »motor«

Ali smem – če se mi zdi neka beseda primernejša in je hkrati tudi razumljiva – uporabiti le-to, namesto one, ki je ustaljena?

Vzemimo za primer besedo motór. Izmislil sem si besedo, ki se mi zdi bolj sorodna slovenskemu jeziku, to pa je (novo)beseda poganjálo. Sem privrženec rabi lep(š)ih slovenskih besed in prosim za vaše dovoljenje za uporabo te besede v javnem izražanju. Poleg besede motór, pa to isto besedo, tokrat v pomenu motórno koló, želim nadgraditi v (novo)besedo poganjálnik.

Ali mi je ta svoboda dopuščena?

Jezikovna
Uporaba osebnega svojilnega zaimka ali povratno svojilnega zaimka

Zanima me, ali je v naslednjih primerih pravilna uporaba osebnega svojilnega zaimka ali povratno svojilnega zaimka. V dilemi sem, ker tisti, na katerega se »svojilnost« nanaša, ni del zadevnega stavka.

Gre za naslove, vse pa mora ostati tako, kot je (tudi vejici):

  • Peticija, ki jo vlaga Janez Novak, o osebni težavi v zvezi z njegovim/svojim poklicnim statusom
  • Peticija, ki jo vlaga Janez Novak, o uničenju svoje/njegove hiše zaradi zemeljskega plazu in posledičnem sodnem postopku
  • Peticija, ki jo vlaga Ana Novak, o plačevanju davkov na njeno/svojo pokojnino
  • Peticija, ki jo vlaga Ana Novak, o pretiranih zamudah pri obravnavi njene/svoje prošnje za pridobitev državljanstva

Za odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!

Jezikovna
Uporaba predloga »preko« oz. »prek«

Kaj je narobe, če v stavku uporabiš besedo prek oz. preko?

Primer:

V članku je avtorica predstavila sporazumevanje preko elektronske pošte.

Jezikovna
Uporaba predloga (»pri«, »na« ali »v«) ob samostalniku »zbornica«

Zanima me, kako pisati v tem primeru: Oseba je zaposlena pri/na/v Obrtniško-podjetniški zbornici.

Kateri predlog je najbolj ustrezen?

Jezikovna
Uporaba predloga z in njegove variante s

Kot slovenistka poznam pravilo uporabe predlogov s in z. Zanima me samo, kako je s samim zapisom obeh, ko se v stavku nizajo besede, ki se nekatere začnejo z nezvenečimi nezvočniki, nekatere z zvenečimi, nekatere pa z zvočniki ali s samoglasniki. Je potrebno vsako spremembo označiti? Recimo: Govorila sem s Katjo, z Ano, Andrejem, s Filipom, Sabino, z Majo? Ali je dovolj že, da se na začetku nizanja elementov uporabi samo ena varianta predloga, ki velja za vse elemente? Torej: Govorila sem s Katjo, Ano, Andrejem, Filipom, Sabino, Majo.

V praksi sem opazila, da se večinoma uveljavlja zadnji zapis, toda vseeno bi se rada prepričala, če je ta zapis pravilen.

Jezikovna
Uporaba predloga z in njegove variante s (2)

Zanima me, kakšen zapis je pravilnejši:

Deska, okrašena z vrtnicami in s kuhalnico, je visela nad kuhinjsko mizo. ali Deska, okrašena z vrtnicami in kuhalnico, ...

Sama pogosto videvam po knjigah drugo različico, lektorica pa, kot opažam, dosledno vnaša predloge, kot je prikazano v prvem primeru.

Jezikovna
Uporaba predlogov »na« in »v«

Zanima me, kaj je pravilno: Iz/s slike je razvidno, da je reakcija potekla.

Jezikovna
Uporaba preteklega ali sedanjega časa pri pisanju zapisnikov

Vljudno vas prosim, če mi lahko odgovorite, uporaba katerega časa (preteklega ali sedanjega) je pravilna pri pisanju zapisnikov raznih sestankov, sej uprav, nadzornih svetov, odborov, komisij, …

Nekaj primerov: »Uprava se seznani z …« ali »Uprava se je seznanila z …« »Nadzorni svet nalaga upravi, da …« ali »Nadzorni svet je naložil upravi, da …« »Komisija soglaša z …« ali »Komisija je soglašala z …« »Odbor zavrača predlog, s katerim …« ali »Odbor je zavrnil predlog, s katerim …«

Jezikovna
Uporaba pridevniških oblik pri ženskih priimkih

Ali je v sodobnem času dopustna uporaba oblik Pajkova, Kvedrova (za Pavlino Pajk, Zofko Kveder), saj se je v času njihovega ustvarjanja uporabljalo prav te, danes arhaične oblike? Avtorice so se tako podpisovale tudi same.

Jezikovna
Uporaba pridevniških oblik pri ženskih priimkih (2)

Zanima me, ali gre v naslednjih primerih za pravilno rabo:

komisarka Bratušek

Kopač Mrak je rekla ...

Število zadetkov: 2117