2008/2006 Greenberg naslovnica

Marc Leland Greenberg. A Short Reference Grammar of Slovene. 2008.

Obdobje
21. stol.
Ime avtorja
Marc Leland Greenberg.
Letnica rojstva in smrti
1961–
Kratek življenjepis avtorja
Ameriški jezikoslovec, rojen v Los Angelesu v ZDA. Leta 1983 je diplomiral iz slavistike na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu, 1990 pa tam tudi doktoriral. Od 1990 predava na univerzi v Kansasu, kjer je zdaj redni profesor za slovanske jezike in književnosti. Med letoma 1997 in 2011 je bil sourednik mednarodne revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies, od leta 2008 pa je urednik za jezikoslovje mednarodne revije Slavia Centralis. V letih 1988–1989 je bil Fulbrightov štipendist na Univerzi v Ljubljani. Za njegovo jezikoslovno delo ni nepomemben podatek, da se je leta 1983 v Pragi spoznal s Slovenko Marto Pirnat in se z njo v času bivanja v Ljubljani tudi poročil. Odtlej je v stalnem stiku s slovenskim prostorom. Poleg slovenske slovnice je med drugim napisal tudi Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika (angleško: 2000, slovenski prevod: 2002).
Izvirni naslov slovnice
A Short Reference Grammar of Slovene.
Prevod naslova
Kratka priročna slovnica slovenščine.
Vrsta dela
Pregled slovnice za tujce, ki se učijo slovenščine na najvišji ravni in želijo hitro najti določeno informacijo, ter za primerjalne jezikoslovce. Pregled je zelo zgoščen, a določene probleme pojasnjuje s presenetljivo natančnostjo. Poseben poudarek je na primerih iz realnih besedil, tonemskem naglasu in razlikah med pisanim in govorjenim/pogovornim jezikom.
Vrsta dela (ključne besede)
Slovnica za tujce.
Leto in kraj 1. izdaje
2006, Kansas.
Uporabljena izdaja
2008, München.
Fizični opis
156 str.
Število znakov
320.000
Faksimili, reprinti, elektronske izdaje
Elektronska izdaja omogoča tudi iskanje po besedilu.
Razširjenost
Slovnica je izšla leta 2006 v elektronski obliki, ki je dostopna na različnih spletnih mestih v vsaj dveh oblikah, pri katerih se številčenje strani ne ujema. Čeprav je na eni od spletnih strani, kjer najdemo slovnico, priporočeno navajanje elektronske oblike s podatki: »Duke University / University of North Carolina, Chapel Hill: SEELRC, 2006«, se dejansko navaja zelo različno. Tudi zato smo kot osnovno orientacijo izbrali knjižno izdajo. Sicer se izdaje ne razlikujejo.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Angleščina.
Jezik primerov
Slovenski primeri so prevedeni v angleščino.
Povzetek vsebine
Kazalo. Predgovor in zahvale. 1. Kratice in znaki, 2. temeljni podatki o slovenščini, 3. glasoslovje [Phonology], 4. oblikoslovje [Morphology], 5. sistemsko besedotvorje [Derivational Morphology], 6. skladnja [Syntax], 7. diskurzni označevalci [Discourse Markers], 8. primeri realnih besedil z analizo posameznih besed in prevodom v angleščino, 9. bibliografija.
Avtorjev namen
Avtor želi napisati slovnico, ki bi bila uporabna tujemu govorcu pri študiju in razumevanju slovenščine na najvišji ravni. Pri tem se naslanja na realna besedila in še posebej poudari problematiko izgovora slovenščine ter problematiko razumevanja pogovornega jezika. Tujim govorcem, ki se s slovenščino ukvarjajo raziskovalno, je namenjeno dosledno označevanje tonemskega naglasa.
Splošni pomen
Kljub kratkosti in omejenosti na zgolj osnovni del slovničnih zakonitosti slovenskega jezika pomeni korak naprej od slovnice Jožeta Toporišiča v smislu upoštevanja sodobnih jezikoslovnih smeri (npr. pragmatično jezikoslovje) in realnega gradiva kot izhodišča za slovnični opis tako pisanega kot govorjenega jezika. Hote ali nehote postavlja slovnica pred slovenske jezikoslovce zgoščeno opozorilo na dejstvo, kaj pomeni, če je jezik 40 let brez novega celovitega slovničnega opisa.
Ilustrativni korpus
Primeri so vzeti izključno iz realnih umetnostnih in neumetnostnih besedil.
Literatura
VSBL. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Marc Leland Greenberg. A Short Reference Grammar of Slovene. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/51/20082006-greenberg. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.