Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

delati -am
nedovršni glagol
RAZLIČICE IZTOČNICE: delati, dejlati, dalati, deleti
USMERJEVALNA REKONSTRUKCIJA NAGLASA: 'de:lati -am
FREKVENCA: približno  3500 pojavitev v 45 delih
VIRI: TC 1550, TA 1550, TC 1555, TE 1555, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, *P 1563, TO 1564, TPs 1566, KB 1566, TC 1567, TL 1567, TPs 1567, KPo 1567, TC 1574, TP 1575, TC 1575, DJ 1575, DPa 1576, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, TPs 1579, DC 1579, DBu 1580, DPr 1580, DC 1580, TT 1581-82, DB 1584, DC 1584, DM 1584, BH 1584, DAg 1585, DC 1585, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, ZK 1595, MTh 1603

Slovarski sklop

VERBA PRIMI ordinis in AM, incipientia ab D .. Delam, delati, delal, laboro, ago, facio, operor, arbeite, thue BH 1584, 114
Deutſch. Schaffen. Latinè. laborare. Windiſch. délati. Italicè. lavorare, affatticarſi, operare, iſpedire vna facenda MD 1592, M6a
Facio. Ger. machen/ thuen. Sclav. delati, ſturiti MTh 1603, I,518
Ago. Germ. thun/ handlen/ wercken. Sclav. sturiti, delati MTh 1603, I,60

Pomen

1. navadno s prisl. določilom, kdo/kaj; (s čim) zavestno uporabljati telesno ali duševno energijo za pridobivanje dobrin; SODOBNA USTREZNICA: delati
SPomisli de ta praſnizhni dan ſuezhuyesh/ ſheſt dni boſh deilall inu ſturiſh vſe tuye dellu TC 1550, (13a)
Zhes sheſt leit pridesh domuu ſpet, Delash shiuih ſtarishih red *P 1563, 90
Inu S. Paul ie ſuiemi rokami delal inu ſe shiuil TO 1564, 79b
STARISHI TVDI SLVshio Bogu kadar ſuie Mlaishe delati, brati inu piſſati vuzhe TC 1575, 358
Inu ſe je od tigaiſtiga zhaſſa godilu, de je poloviza téh Mladenizheu delala, ta druga poloviza pak je dèrshala Shpejſſe, Szhite, Lokuve inu Panzerje DB 1584, I,257b
Ker ſe déla, ondi je obilje: ker ſe pak s'beſſedami rouna, tu je pomankanje DB 1584, I,321b
Kakòr je ſicer navada na tém Svejti, de ty, kir v'Krajlevih dvoréh nar vezh delajo, ty nar majne imajo: inu kateri niſhtèr nedelajo, ty ta vekſhi dejl nar vezh dobe DB 1584, II,94a
Taku tudi Tiſhlarji inu Zimmèrmani, kateri nuzh inu dan delajo, inu Pilde sresujo, inu ſe fliſſajo mnogoteru dellu ſturiti .. inu ſo pèr nym sguda inu posnu, de je dodelajo DB 1584, II,168b; kot slovnični zgled Freqventativa, vt: Agito, id est, vedén, pred inu pred, pres preſtanka, preneſtanu, delam BH 1584, 97; kot slovnični zgled Imitativa, ut: patrizo. Po ozhini shari, ali ſhegi delam BH 1584, 97; kot slovnični zgled Gerundia in DI .. Zhas je delati, tempus eſt laborandi BH 1584, 101
Deutſch. Arbaiten vergeblich. Latinè. ludere operam. Windiſch. ſauman delati. Italicè. affaticarſi indarno MD 1592, A4a
Dellati ſe ima, inu ſe en vſakateri vſvojem poklizainju na tu fliſsigiſh inu fermeiſhi saderſhati, tu nej prepovédanu, temuzh sapovédanu TPo 1595, I,129
kadar ti takovo glihoto vChriſtuſu imaſh, tedaj ti ſi bodi en Shulmojſter ali Pridigar, en Goſpud ali frava, en Hlapez ali Dekla, taku dellaj inu ſtury kulikur ti moreſh vtvojem poklizainju TPo 1595, I,123
Kateri je kradel, ta vezh ne kradi, temuzh delaj inu ſturi s'temi rokami nekaj poſhteniga TPo 1595, II,81
potler ſvoje tovariſhe inu druſhbo puſte pregovoriti, de tu, kateru je nym porozhenu, puſte ſtati, inu nekaj drusiga ſture, Gredo ta zhaſs ſe prehajat, ygrat, zehat, kadar bi vhiſhi imejli dellati TPo 1595, II,176
/ ty ludie, kir Malikõ slushio, falsh vero imaio .. nishter ne delaio, pyanzuio[!] TC 1555, I1b; ekspresivno Pharao je rekàl: Vy nizh nedelate, nizh nedelate, satu pravite: My hozhmo pojti, inu GOSPVDV offrovati DB 1584, I,36a
Petest etiam periphraſticôs efferri: kadar ſe niſhtèr nedela, vel, kadar niſhtèr nedelajo BH 1584, S34
/ Pogledajte Lilie na puli, koku one rèſteo, one nedelajo inu nepredó DB 1584, III,5b
/ Prydite vy vſi kmeni/ kir ſtrudom oli teſhku dellate inu kir ſte obloſheni TC 1550, 95(56a)
DElaj ſi edèn kakòr hozhe, taku vſaj nemore avezh opraviti <avezh opraviti) Kadar nej ta pravi red tukaj, taku je vſe sabſtojn, tar ſi sazhni edèn kar hozhe> DB 1584, I,329a Naj se trudi, kolikor hoče
Deutſch. Befleiſſẽ. Latinè. adhibere diligentiã. Windiſch. fliſati, skerbnu delati. Italicè. ingegnarſi, metter diligẽza, haver cura MD 1592, A8a
/ néſmo tudi od nikogar sabſtojn kruh jemali, temuzh ſmo s'dellom inu trudom, nuzh inu dan delali, de bi my komu mej vami preteſhki nebili DB 1584, III,113b smo neprestano garali
1.1 kdo; po čem biti aktiven za dosego, uresničitev česa; SODOBNA USTREZNICA: prizadevati si
Sakaj ony po denarjih delajo, inu ſkèrbé po nyh, inu je vſaj vſe sabſtojn DB 1584, II,176a
/ Tako my vuner imamo ſauſo skarbio po tem delati, prashati inu ſe Vzhiti, kako bi mogli vezhni Leban sadobiti JPo 1578, II,147a
Frazeologija
delati v veter
zaman se truditi
Tu je ena huda nadluga, de on tje gre, kakòr je priſhàl: Kaj njemu pomaga, de je ú'vejter delal? DB 1584, I,330a; po tuji prevodni predlogi Was hilffts jn denn/ das er in den wind geerbeitet hat? LB 1545, 1143
Terminologija
– – delati po dneh
biti najet za opravljanje (kmečkega) dela in plačan na dan; SODOBNA USTREZNICA: delati kot dninar
Delauzom. Letim kir po dneh delaio, De ſe ſposhteniem shiuio, || Voszhimo de ta vshitek nyh, Od Buga shegã bo vſim glih *P 1563, 98
2. pogosto s prisl. določilom kraja, kdo; kaj, (s čim) opravljati delo na kakem področju, navadno kot vir zaslužka; SODOBNA USTREZNICA: delati
Ona [Marija Magdalena] ie meinyla, de ie on [Jezus] tih eden, kir Vuertih dela TT 1557, 32 se ukvarja z vrtnarskim delom
Inu vſi Barkaroli .. inu ty zholnary, inu ty kir na Muriu delaio, ſo od dalezh ſtali inu vpili, kadar ſo ſagledali ta dim nee pogorena TT 1581-82, II,432[=426] pomorščaki
Orazhi mylu gledajo, inu ty, kir u'Vinogradih delajo, klagujo po Pſhenici inu po Iezhmeni, de is shetve na puli niſhtér nemore biti DB 1584, II,109a vinogradniki
Letu ſo Levitovi otroci mej nyh Ozhetou hiſhah .. pèr zhiſlu téh imen, pèr glavah, kateri ſo delali opravilu te ſlushbe v'GOSPODNI hiſhi DB 1584, I,231 so opravljali obrede v svetišču
On, ta nar vekſhi GOSPVD della, kar ſicer hlapzi in Dekle v'hiſhi delajo, inu ſvojm Iogrom noge vmiva TPo 1595, I,201
Spet nasaj ſe ena ſhleht reizh vidi, de ena Dekla vhiſhi kuha, pomyva, pomejta, inu drugu hiſhnu dellu della TPo 1595, II,224
/ Kmetizhi ſuoie Nyue fadigaio ali delaio, Purgary ſuoio moiſtrijo delaio, Oblaſtniki, Goſpoda podloshene prau raunaio nym naprei ſtoye JPo 1578, II,24a
Poglejte GOSPVD je s'ymenom poklizal Bezaleela .. inu ga je napolnil s'Boshjim Duhum, de je modèr, saſtopen inu vmejtaln k'vſimu dellu, h'kunſhtnimu dellu v'slati, v'ſrebri, inu v'kuffri, inu shlahtnu kamenje resati inu vſtaulati, Lejs zimprati, inu de sna delati vſe shlaht kunſhtnu dellu DB 1584, I,59b
/ Inu jeſt ſim ſhàl doli v'Lonzharjevo hiſho. Inu pole, on je delal na Shajbi DB 1584, II,36a
/ Ta Piſhzez odgovory: Ieſt niſhter ne dellam, kakor de jeſt tem kmetizhom h'pleſsu pyſkam TPo 1595, I,52
/ Ti némaſh delati s'pèrvorojenzhizhom tvoih Vollou, inu némaſh ſtrizhi pèrvorojenzhizhe tvoih Ovaz DB 1584, I,108b ne uporabljaj prvorojencev volov pri kmečkem delu
2.1 kdo; (od česa, v čem, s čim) imeti opravka s čim kot predmetom svoje zaposlitve, dela; SODOBNA USTREZNICA: delati
jeſt [Gospod] ſim s'imenom poklizal Bezaleela .. inu jeſt ſim ga napolnil s'Boshjim duhum, s'modroſtjo inu saſtopnoſtjo, inu s'vmejtalnoſtjo, u'vſaki mojſtrij, de sna kunſhtnu delati, v'Slati, v'Srebri, v'Kuffri DB 1584, I,56a
Phrygio. Germ. Sedẽſticker. Sclav. edan kir s'ſchidanu[!] dela. Carniol. ſeidnater MTh 1603, II,261
/ njegou Ozha, je en Tyrer bil, taiſti vmeje delati od Slata, Srebra, Brona, Shelésa, Kamenja, Leſſa .. inu vſe shlaht isresovati, inu vſe shlaht vmetalnu ſturiti DB 1584, I,235a
2.2 negotovo, kdo; na koga/na kom[?], s čim imeti koga/kaj za predmet svojega poklicnega, strokovnega dela; SODOBNA USTREZNICA: ukvarjati se, skrbeti
Vas lube brate proſſimo, de vi te kir na vas delaio, inu vom ſtoie naprei vtim Goſpudi .. Imeite ie teim vezh ſa lubu TC 1555, L8b
/ Kulikur pak tu tellu, tu blagu, tvoj Stan inu poklizainje antizhe, tukaj puſti ti tiga Ceſsarja s'tem dellati inu rounati TPo 1595, II,287
2.3 kdo; s kom meriti se s kom v kaki dejavnosti z namenom ugotoviti, kdo je boljši, uspešnejši; SODOBNA USTREZNICA: tekmovati
Njegova ſkèrb pak ſtoji na tém, nikar de bi delal, ni de on en taku kratik leben ima, temuzh de sa vadlo dela ſtémi Slatarji inu Srebèrnarji, inu de bi mogèl tém, kir kuffar lyo, enaku ſturiti. Inu on tu sa eno hvalo dèrshy, de golufſku dellu dela DB 1584, II,145a
Terminologija
delati tlako
1. opravljati podložniško obvezno delo zemljiškemu gospodu
mi inu vſi nashi Otroci, ſe ne bomo vſhe vezh bali Turkou, bomo shiher inu Myr imeli pred vſemi nashimi ſouurashniki. Ne bomo vezh shtyur daiali, teshkih tlak delali TT 1557, g4b
2. izpolnjevati raznovrstne težke (zlasti delovne) obveznosti, ki jih od zasužnjenih ali podrejenih terjajo nadrejeni, navadno vladarji
Inu ony [Egipčani] ſo poſtavili zhes nje Valpote, kateri bi nje s'teſhkimi ſlushbami iméli tlazhiti <Israeliterji morajo veliko tlako delati> DB 1584, I,34a
3. kdo/kaj; komu, kaj, (s čim) z delom omogočati nastajanje česa; SODOBNA USTREZNICA: izdelovati
S. Paul Vcorintu Pridiguie, inu dela ſuiemi rokami Shotore oli Tebihe TT 1557, 392
en Srebrar, ſteim imenom Demetrius, kateri ie tei Diani ſreberne Capelice delal, Inu je tim Antuerhariem daial nekar en mahin dobitag TT 1557, 396
Vy nemate vezh timu folku Slame ſpraulati inu dajati, de Zegle delajo, kakòr doſehmal DB 1584, I,36b
Njegova Mati je tudi njemu delala eno majhino Suknjo, inu je to niemu pèrnaſhala, ob ſvoim zhaſſu DB 1584, I,150a
/ Sakaj ti vejſh, kej imamo v'ti Puſzhavi kampe delati, inu imaſh naſhe oku biti DB 1584, I,84b postavljati tabore
Inu on ſe je obèrnil, inu je sydal Viſſokote, katere je bil njegou ozha Hiſkia doli pèrpravil, inu je Baalu Altarje gori narejal, inu je delal Malikouſke Borſhte, kakòr je Ahab, Israelſki Krajl, delal DB 1584, I,217a postavljal ašere
Gdu je vam porozhil leto Hiſho sydati, inu nje syduve delati? DB 1584, I,253a
Ieſt ſim tudi delal tiga Sydu dellu, inu néſim kupil obene Nyve DB 1584, I,258a sem sodeloval pri gradnji obzidja
EZehias je ſvoje Méſtu tèrdil, inu je v'nje vodo pelal. On je puſtil v'Skalo koppati, inu ſtudenze delati DB 1584, II,173a
Deutſch. Schantzen. Latinè. jacere aggerem. Windiſch. ſaßup delati. Italicè. fare vn argine MD 1592, M7a
/ On néma tudi obene Plate delati na ſvoji Glavi, ni ſvoje Brade obriti, inu na ſvoim shivoti obeniga ſhrinffa ſi resati DB 1584, I,73b
imajo veliki inu mali pomreti v'leti desheli, inu nebodo pokoppani, ni objokani, inu nihzhe ſe nebo po nyh reſpraſkal, ni pleſhe delal DB 1584, II,35a
/ Vkakoui vishi .. ie Ieſus to ſuio Vezherio (katera ſe sdai Maſſha imenuie) imel, dershal, peil inu obhaial. Hti ſe nei ſgonilu, per tei ſe nei kadilu inu kropilu, nei imel Mashniga guanta na ſebi, nei obeniga Altarie kushoual, Nei ſperſti crysheu delal TC 1555, K1b
Ty fary pag te iſte offre inu to celo Masho offruio Bogu, velike Cryshe delaio, roke isteguio, de ſe gar zhudnu vidi TC 1575, 182
/ INu Hiſkia je imèl ſilnu veliku blaga inu zhaſty, inu ſi je Shace delal od ſrebra, slata, shlahtnih kamenou, korenja, ſzhitou, inu od vſeh shlaht veliku vrejdnih rizhy DB 1584, I,248b
preneseno Htem pride Poſtava, ali ony je netèrpe: Satu onj delajo enu pokrivalu zhes njo, inu pelajo en hinauſki leben, s'vunanimi delli te Poſtave DB 1584, I,)(4a zakrivajo, skrivajo njeno bistvo
Frazeologija
– – pregovor Ky ſe kuli beſeda Boshija pravi tèr prediguje, tukai Hudizh ſvoim ſtrupõ ſe pèrmeſha, inu ſe godi, kako nembci govore. Wo Gott ein Kirchen bawet/ da .. bawet teufel ein Capellen. To ie, kyr kuli Bog eno Cerkov dela, tukai Hudizh eno Kapellico polak sida KPo 1567, XXXIIIb kjer je Bog, je tudi hudič
– – pregovor Sakai tiga Ozheta Shegen della tim Otrokom hishe. Ampag te Matere kletua doli doli[!] dere TC 1575, 377 (očetov) blagoslov rodi, (materina) kletev podira, razdira
– – pregovor Kateri pak eno Iamo dela, ta bo ſam v'njo padel, inu kateri Plut dere, tiga bo ena Kazha pizhila DB 1584, I,331b nesreča, ki jo kdo pripravlja drugim, navadno zadene njega samega
– – Kateri krég lubi ta lubi gréh, kateri ſvoje davri viſſoku dela, ta neſrezho yſzhe DB 1584, I,323a kdor razkazuje svoje bogastvo, izziva nesrečo
3.1 kdo; kaj z načrtno, organizirano dejavnostjo ustvarjati kaj; SODOBNA USTREZNICA: izdelovati, proizvajati
En Lonzhar, kir lonce dela, ne ima li oblaſti is ene Iloue kepe ſturiti, eno poſſodo htimu poshtenu, to drugo pag hti ſramoti? TT 1581-82, II,33
ON je tudi v'hiſhi tiga narſveteſhiga ſturil dva Kerubima, po kunſhti, téh, kir pilde delajo, inu je nyu s'slatom okuval DB 1584, I,235a
Iosaphat, Iudouſki Krajl .. ſe je v'tovariſhtvu vdal, shnym [kraljem Ahazjajem] Barke delati, de bi ſe po Murji vosile, inu ona ſta te Barke delala v'Ezeon Gaberi DB 1584, I,243a
Syrerji ſo h'tebi [Tiru] hodili po tvoje dellu, kar ſi ti delela[!], inu ſo Rubine, Shkarlat, Tebihe, Shide inu Shamet, inu Kriſhtal na tvoje Synme pèrnaſhali DB 1584, II,73a
Kèr pilde dela, oli sresuje. Statuarius, Bildhawer BH 1584, 51-52
Statuarius. Germ. ein Bildhauer/ Bildſchnitzer/ bildgieſſer. Sclav. kir bilde dela MTh 1603, II,555
3.2 kdo; (iz česa), kaj, (na čem) z delom, dejavnostjo dosegati, da kaj nastaja iz česa kot rezultat določenega postopka; SODOBNA USTREZNICA: izdelovati, pridobivati
Kadar ſe Mleiku mete, taku ſe is nega Maſlu della DPr 1580, 61a
Inu ta Lonàz, kateri je on délal is gline, ſe je njemu v'rokah ſkasil: inu on je ſpet ſturil en drugi Lonèz, kakór je njemu dopadlu DB 1584, II,36a
GOSPVD puſty arznye is Semle raſti .. Stém on osdraula inu preganja beteshe, inu Apotekar is tiga Arznie dela DB 1584, II,168b
/ SAkaj bi cty zhaſsi timu Vſigamogozhimu nebili ſkriveni? inu katéri njega snajo, nevidio njegovih dny .. Ony Déte od Pèrs dero, inu je k'Siroti ſturé, inu Ludy vboge delajo s'rubovajnjem .. Ony je pèrmoravajo Ojle delati na ſvojm laſtnim malini, inu shnyh laſtno preſho preſhati, inu jih vſaj puſte shejo terpeti <cty zhaſi) Ker Bug puſty te pregreſhne delati, kakòr hozheo> DB 1584, I,273a
preneseno Satu ſe ima en Karſzhenik drugazhi navaditi, Kadar on to troho vſvojga bliſhniga okej vidi, ima poprej, prejden de ſodi, pred ſhpeigel ſtopiti, inu ſe vnym ogledati, Tukaj bo on taka velika bruna naſhil, is katerih bi ſe mogla dobru Svynſka koryta dellati TPo 1595, II,149
3.3 kdo; kaj, (v čem, s čim) z orodjem ali določenim postopkom dajati čemu določeno obliko, lastnost; SODOBNA USTREZNICA: obdelovati
Eden kuje shelesu v'kleſhah, dela v'sherjavici, inu je nareja s'kladivi, inu je dela sovſo mozhjo ſvoje roke, on tudi lakoto tèrpy dokler vezh nemore DB 1584, II,18a
3.4 kdo; (iz česa), kaj z delom, dejavnostjo dosegati, da ima kaj drugačno obliko, uporabnost; SODOBNA USTREZNICA: predelovati
Delajte is vaſhih Zhèrtalou Mezhe, inu is vaſhih Sèrpou Kopja DB 1584, II,109b
3.5 kdo/kaj; (iz koga/česa), h komu/k čemu, koga/kaj z delom, dejavnostjo dosegati, povzročati, da iz koga/česa nastaja kdo drug/kaj drugega, navadno z določenim namenom; SODOBNA USTREZNICA: spreminjati
Pole, Bug je velik inu nesnan, njegovih lejt nemore nihzhe isvpraſhati. On vodo dela k'majhinim ſragam, inu shene ſvoje oblake vkup h'deshju DB 1584, I,278a[=277a] zbira
/ Sakaj ty Regimenti ali Goſpoſke nejſo satu gori poſtaulene, de bi ony is podloshnikou imejli ſgul petlarje dellati, inu nihzhe niſhter neimel s'hranyti TPo 1595, II,289
/ Neſſite prozh lete rizhi, inu ne delate to hisho muiga Ozheta kani hishi te kupzhye TT 1557, 260
Sakaj ti delaſh Méſtu k'eni grubli kamenja DB 1584, II,9b
/ Oni .. is tiga Euangelia to Poſtauo delaio, kir prauio, Hozhes li ti priti Vnebeſſa, taku bodi brumen, ſturi dobru TT 1557, z3a
Ali nerpoprej preprizha nje tu S. Piſmu ſamu, de is takoviga Exempla nejma nihzhe obene sapuvidi delati, ne tyh ludy h'timu ſyliti ali permorovati TPo 1595, III,26
Kateri pak nepozhuti takih velikih teſhkih grehou na ſebi, ta neima ſkerbeti, ali dajle G'rehou[!] iſkati .. inu ſtem enu martranje is Spuvidi delati ZK 1595, 168
preneseno Sakai ta zhloueiska Prauiza le ta Trebuh dela kanimu Bogu, inu Souurashnike Criſtuſeuiga Crisha TL 1567, 24b
Odpuſti meni vſe moie Grehe, is katerih ta Hudyzh sgul viſſoke velike Gorre dela, sa katerimi bi ieſt neimel viditi tuoie gnadna[!] TkM 1579, 113b
Kaj je timu neſrezhnimu Papeſhu vmiſli, inu njegovi Rotti, kateri is Mashe, is Rumainja, is odpuſtka inu drugih dell Isvelizharje dellajo? TPo 1595, I,142 kateri mašam, romanjem, odpustkom in drugim delom pripisujejo zveličavno moč
/ Sakaj ony [papežniki] ferdamnajo inu pregainajo nas satu, kir my ne hozhmo miſhi inu podgane is ſebe puſtiti dellat, de bi imeili pres pytja jejſti, ali le to edino ſhtalt ali le polovizo tiga S[.] ſacramenta hoteli vseti TPo 1595, II,126 ker nočemo biti podobni mišim in podganam
3.6 kdo; iz koga, h komu/k čemu, koga/kaj prizadevati si, povzročati, da kdo dobi, ima določeno funkcijo, lastnost; SODOBNA USTREZNICA: delati, spreminjati
VDvanajſtim Capituli vuzhy S. Paul to pravo Boshjo ſlushbo, inu dela vſe Kàrſzhenike k'Farjem DB 1584, III,81a
/ ekspresivno Si li ti uegshi koker ie nash Ozha Abraam? .. Koga ti ſam ſebe delash? TT 1557, 286 Za koga se imaš?, podobno tudi DB 1584
Nato ſo Iudie rekli kniemu [Jezusu] .. Kay ty ſam is ſebe delash? JPo 1578, I,101a
Taku ſramoty ta pokorshina Chriſtuſeva naſho nepokorszhino, de bi ſe my vnaſhe ſerze imejli ſramovati, inu rezhi: Ieſt vbogi ſmerdezhi ſhakel, kaj jeſt is ſam ſebe dellam? TPo 1595, I,134
/ GOSPVD moj Bug .. Ti kir delaſh tvoje Angele k'vejtrom: Inu tvoje Slushabnike k'ognenim plamenom DB 1584, I,305b
Frazeologija
delati koga k norcu/norcem
norčevati se iz koga
Satu ſvary S. Paul inu ferdama tako ſhkodlivo modruſt prou is ſerza, inu dela take ſamomodre Svetnike sgul k'norzom DB 1584, III,89a
4. kdo; (iz česa), koga/kaj, (skozi kaj) dosegati, da kaj nastane, se uresniči, se zgodi; SODOBNA USTREZNICA: delati, uresničevati, ustvarjati
4.1 z lastno (božjo) močjo, vsemogočnostjo
Sakaj pole, on [Gospod] je ta, kateri Gorre dela, Vejter ſtvari, inu kashe kaj ima Zhlovik govoriti: On Sarjo dela inu Temmo DB 1584, II,111b
On dela Goſtosherzhizhne inu Oriona: Kir is temme jutru, inu is dne temno nuzh dela: Kir te vode v'Murji klizhe, inu je islyva na Semlo: Njemu je GOSPVD ime DB 1584, II,112a
Iesus je tudi veliku drusih Zajhnou delal pred ſvojemi Iogri, kateri nèſo v'letih Buqvah sapiſsani DB 1584, III,59b
Ia ony ſo Chriſtuſa Boshyga Synu ſamiga poſluſhali, ſo ga vidili mertve gori buditi, inu druga velika zhudeſsa delati, kaj ſe pak ſgodi? vener ſo ga Iudje ſouraſhili inu na Krish perbyli TPo 1595, I,131
Onu piſhejo ty grobi norzhaſti Menihi, tu Diteze Iesus je vſvoje mladuſti nove Ptizhize inu druge Svirinize dellal inu ſtvaril TPo 1595, I,94
/ GOſpud GOSPVD je meni pokasal eno prikasèn. Inu pole, tu je edèn ſtal, ta je delal Kobilice, v'sazhetki, kadar je Otava raſla DB 1584, II,112b
/ Ti [Bog] delaſh pod mano proſtor k'hojenju, De ſe moji glishni nepodpolsneo DB 1584, I,283b omogočaš zanesljivo hojo
/ GOSPVD vboge dela, inu bogate dela, on ponishuje inu poviſhuje DB 1584, I,150a
/ nash Goſpud Ieſus Criſtus ſam notri vtim ſercei tiga verniga gouori, ga Troshta, della inu nareia vnim ta leben TO 1564, 20a
od mojga oblizhja ima en Duh pihati, inu jeſt hozhem hdihanje delati <hdihanje delati) tu je, jeſt hozhem oshiviti, inu k'veku pèrpraviti te reshalene> DB 1584, II,23a
4.2 z močjo, sposobnostjo, navadno dodeljeno od Boga
Leta [Mojzes] ie nee iſpelal, inu ie zhudeſa inu zaihne delal utim Egipti, utim erdezhim moriei, inu uti puszhaui ſtyrideſſeti leit TT 1557, 352
Stefan pag poln Vere inu mozhi, ie delal zhudeſa inu velike zaihne umei ludmi TT 1557, 348
Veliku zhudeſſou pag inu zaihnou ſe ie delalu vmei ludmi skuſi te roke tih Iogrou TT 1581-82, I,488
Shiu je [Elizej] delal zajhne, inu mèrtou je delal zhudeſſa DB 1584, II,173a
4.3 z lastno (človeško) močjo, sposobnostjo
Chriſtus pravi letukaj ſam, de ti falſh Chriſtuſi inu falſh Preroki velika zhudeſsa inu snameinja bodo dellali TPo 1595, II,305
/ kadar ony [nepravi verniki] Evangeli poſluſhajo, taku ony padeo ſemkaj, inu ſi delajo is laſtne mozhy eno miſèl v'ſerci, katera pravi: Ieſt verujo, tu ony dèrshé sa pravo vero DB 1584, III,79a
4.3.1 kdo/kaj; komu, koga/kaj biti aktiven za dosego, uresničitev česa, kar obstaja v mislih
Sakaj kakor je le én edini pravi Chriſtus, taku je tudi le en pot. Kateri pak en drugi pot dela, ta dela tudi pres zbiuvla eniga drusiga Chriſtuſa, ſlaſti takoviga, kateri je falſh, inu ta pot tudi kriu inu ſapelan, kir pela na grunt tiga pekla nikar htimu vezhnu lebnu TPo 1595, III,76 si izmišlja drugo pot
Raunu vſhe kakor ſe nejma veliku Chriſtuſou dellati, taku ſe nejma tudi veliku potou ſmiſliti TPo 1595, III,78
/ Ta Svejt dela ſebi suſsebne Isvelizharje isvunaj Chriſtuſa TPo 1595, I,142
Tu je vshe ta pravi Artjcul, kateri Karſzhenike della TPo 1595, II,19
/ De ſe vſhe Turki inu Iudje nam ſhpotajo, kakor de bi my try bratje vNebu poſtavili .. Ampak ony nam krivu ſture, my ne delamo treh Mosh, ni treh Angelou, temuzh enu edinu Boshje bitje ali Stan TPo 1595, II,98 mi ne verujemo v obstoj treh bogov
4.3.2 v zvezi z zaveza, kdo; kaj, s kom z medsebojnim dogovorom ustvarjati kaj zavezujočega; SODOBNA USTREZNICA: sklepati
Ony delajo s'Aſsurom eno Saveso, inu noſsio balsham v'Egypt DB 1584, II,107a
4.3.3 kdo; komu, kaj, (na kaj) z delom, dejavnostjo omogočati, dosegati, da se načrtovani dogodek uresniči; SODOBNA USTREZNICA: pripravljati, prirejati
Tu nebesku kraleuſtuu ie glih enimu kralu, kir ſuimu Synu Ohzat della, inu poshle vunkai ſuie hlapce, de te pouablene poklizho na to Ohzat TE 1555, I2b
kadar ti delash enu koſſilu oli eno uezherio, taku ne poklizhi tuih periatelou, ne tuih bratou, ne tuih ſtriceu .. de kadai oni tudi tebe ſpet naſai ne pouabo TT 1557, 215
Kadar delash Goſtouanie, tako vabi Vboge, Hrome, Kruliaue, Slepce, tako ſi Zhaſtit JPo 1578, III,70a
/ Moshje v'Sihemi .. ſo vunkaj ſhli na Pule, inu ſo brali ſvoje Vinograde, inu ſo preſhali, inu ſo na ples delali, inu ſo ſhli v'ſvojga Boga hiſho, inu ſo jédli tàr pyli, inu AbiMeleha kleli DB 1584, I,138b so ob tem plesali, prirejali veselice
5. kdo; kaj ustvarjati s pisanjem
5.1 knjižno delo ali njegov del; SODOBNA USTREZNICA: pisati, pesniti
Sakai néſo .. vſi sdravi tèr zhiſti, kateri ſada piſho inu Buqve delaio KPo 1567, IIIIb
Vari ſe moj Syn, pred drugimi vezh: Sakaj veliku Bukou delati nej konza, inu veliku predigovati, shivot trudi DB 1584, I,332a
/ Vy .. ygrate na Pſalterji, inu ſi pejſni delate, kakòr David DB 1584, II,112b
Iudje ſo h'Predigi pèrhajali .. de ſo is Preroka ſhpot delali, inu ſhpotlive péſni od njegovih Predig delali DB 1584, II,76a
Deutſch. Verß machen. Latinè. componere verſus. Windiſch. rejme delati. Italicè. verſificare, far verſi MD 1592, R5b
5.2 besedilo pravnega značaja; SODOBNA USTREZNICA: pisati, sestavljati
VE tém Piſſarjem, kateri krive Poſtave delajo, inu kateri krive ſodbe piſheo DB 1584, II,5a
Sakaj ker je en Teſtament tu mora ſmàrt v'mejs pryti, tiga, kateri Teſtament dela DB 1584, III,130a
Deutſch. Erb vermachen. Latinè. legare. Windiſch. shafft delati. Italicè. laſciar per teſtamento MD 1592, C8b
Deutſch. Teſtament machen. Latinè. teſtari. Windiſch. teſtament deilati. Italicè. laſciar per teſtamento MD 1592, P7b
6. kdo/kaj; komu, koga/kaj z delom, dejavnostjo, učinkovanjem ali obstojem povzročati, da kaj nastane, navadno stanje, lastnost; SODOBNA USTREZNICA: ustvarjati
Sakaj on [Bog] ſe s'viharjem zhes me ſtavi, inu mi veliku ran dela pres vrshaha DB 1584, I,269a
Deutſch. Schulden machen. Latinè. conflare aes alienum. Windiſch. dulge dejlati. Italicè. far debiti MD 1592, N7a
/ Ta Syma ie doſti dolgò tèrpela: sadoſti ie dosdai Hudizh ſvoio Hudizhovo drushbo nam ſilo delal, inu vſe hudo nagaial KPo 1567, XIX
Kateri greihe sakriva ta priasen della, kateri pak to reizh gori vsdigue, ta della de ſo ſi Firshti mei ſabo super DPr 1580, 32a
Inu nedelajte krivice Vdovam, Sirotam, Ptuim inu Vbogim, inu obeden nemiſli hudiga v'ſvoim ſerci supèr ſvojga Brata DB 1584, II,127b
Inu nepuſtite ſi Hiſkiu savupanja delati, na GOSPVDA DB 1584, II,14b
INu zhetèrti Angel je vunkaj islyl ſvojo Kupo na Sonce, inu njemu je bilu danu'[!] Zhlovèkom s'ognjom vrozhe delati DB 1584, III,147a
Deutſch. Tewrung machen. Latinè. rerum pretia intendere. Windiſch. dragust dejlati. Italicè. far careſtia MD 1592, P8a
Deutſch. Vngunſt machen. Latinè. conflare invidiam. Windiſch. sovrashtvu delati. Italicè. cauſare un sdegno MD 1592, S6a
onu morajo greihi biti, kateri tu ſerze dotaknejo, inu mu teſhku inu britku delajo, kakor Adam ſvojmu Synuvi Kainu tudi pridiguje TPo 1595, II,25
Violo. Germ. Nottzwingen/ mit gewalt ſchwechen/ verletzen. Sclav. ſillo delati MTh 1603, II,711-712
/ Gdo dela Tati inu Rasbonike? Hudizh, kateri ie od sazhetka Vbyauaz, Rasboinik, Lashnik inu Ozha vſeh Lashy JPo 1578, II,81b
/ Boshya Beſeda ie vtem vrshoh: Ona Kreg della JPo 1578, II,71a
Modroſt ſe napihuie, mogozhoſt dela sashpotouanie, Bogaſtuo dela Lakomnoſt JPo 1578, III,4a
Ta Greih pag ie en vrshah vſel na tei Sapuuidi, inu ie delal notri vmeni vſe shlaht lushte TT 1581-82, II,24
Laſtnu prerokovanje, pomejnenje, inu ſanje, néſo niſhtèr, inu vinèr enimu teſhke miſli delajo DB 1584, II,167a
Sakaj ta shaloſt kir je po Bugi, le k'isvelizhanju dela eno grevingo, katera obeniga negreva: Tiga Svitá shaloſt pak dela ſmèrt DB 1584, III,99a
Sakaj tu je te Vere laſtna natura, de ona pohleuna ſerza dela, katera od ſebe nikar veliku ne dershe TPo 1595, I,107
/ Sleiherni greh ie kakor en oiſter mezh, inu rane della DJ 1575, 84
Vtragliva roka vbushtvu della, Ali teih roka, ker ſo skerbni, bogate della DPr 1580, 16a
Blagu mnogu priatelou dela: Ampak ta vbogi je od ſvoih priatelou sapuſzhen DB 1584, I,323b
VInu sanikèrne ludy dela, inu mozhnu pytje divje dela DB 1584, I,323b
6.1 kaj; kaj biti vzrok, da kaj nastane, se kaj zgodi; SODOBNA USTREZNICA: povzročati
Inu koker Moiſes .. gouori, tui ſerd della, de mi taku doli iemlemo TO 1564, 164b
Miha je v'pèrvim Capituli teshak tu dela Ebraiſka Grammatica DB 1584, II,116a
Bogu bodi toshenu .. de ſe najdejo hlapzhizhi inu Deklize, od deſset, dvanaiſt lejt, kateri s'Bugom, s'Martro, s'ſhlesami inu ſdrugimi groſovitimi imeni preklinajo, od koga ſe tiga vuzhe? .. Tu dela ta ſtari hudi zunter, ta iskaſhena natura, katera vnas tizhy TPo 1595, III,161
Ieſt ſim vshe proſt, tvoja britkoſt Dela de morem pejti TfC 1595, CCCCL
/ v zvezi to dela/je delalo Potle bug gre ſam vparadiyſh .. Rekall ti Adam ſe boyſh? || Sram te ſezhelu byti || Tu deilla de ſi kriuu giall || Inu ſi nor greſhnig poſtall TC 1550, 149(83a) (to) je zato, ker ...
Ieſt ſim u'vſeh rizheh veſſel bil, tu dela, ker je meni Modruſt v'temiſtim naprej ſhla, jeſt pak néſim vejdil, de je tu od nje priſhlu DB 1584, II,141b; po tuji prevodni predlogi Jch war in allen dingen frölich/ Das macht/ die Weisheit gieng mir in den selbigen für LB 1545, 1711
Eni Epicurerji pak, inu Stoiſki Philoſophi, ſo ſe shnym [Pavlom] kregali. Inu eny ſo djali .. onu ſe vidi, kakòr de bi hotil nove Boguve osnanjovati, tu je délalu, ker je on ta Evangeli, od Iesuſa inu od gori vſtajenja nym osnanjoval DB 1584, III,71a
6.2 kdo/kaj; kaj povzročati, da je kaj možno; SODOBNA USTREZNICA: omogočati
Kadar je pak Chriſtus, kakor ta pravi Far inu tu Iagne Boshie tukaj, de onu hozhe sa tiga cejliga Svita greihe s'ſvojem offrom ali Smertjo plazhati, tu della, de Iudje inu Ajdje zhes njega oblaſt sadobe supàr njega ſturiti in njega kriſhati TPo 1595, I,290
6.3 kdo; kaj z delom, dejavnostjo dosegati, da kaj zahtevanega, obvezujočega postane stvarnost; SODOBNA USTREZNICA: uresničevati, izpolnjevati
Oni .. tudi Volie moiega Ozheta ne delaio, tamuzh niegouo Sueto Beſſedo sashpotuio JPo 1578, II,126b
6.4 kdo; koga s spolnimi odnosi z ženskami povzročati rojevanje otrok; SODOBNA USTREZNICA: spočenjati
ſo edni ſtim blagom, katero ſo po tatvini inu Buhernij dobili, Cerkve inu Kloſtre sidali inu ménili, ſtém ſo ie ſpet poſvétili, inu legitimirali: kakòr Farij, kijr ſo pankarte delali, inu potle od Papesha ſpet dobili, da ijh ie posakonil alli legitimiral KPo 1567, LXXIIIIb spočenjati nezakonske otroke
7. kdo; kaj načrtno pripravljati zemljo in vanjo saditi, sejati; SODOBNA USTREZNICA: obdelovati
Bug .. ga [Adama] pahne is paradyſha de ima delati to ſemlo is katere ye vſed TC 1550, (9b)
kateri della ſuio ſemlo, ta bo kruha ſyt, kateri pag praſnuie nishter ne della, vlinobi hodi, Ta ie en norez, kateri ſuio Niuo dela, ta bo doſti kruha imel TC 1575, 359
Kmetizhi ſuoie Nyue fadigaio ali delaio, Purgary ſuoio moiſtrijo delaio, Oblaſtniki, Goſpoda podloshene prau raunaio nym naprei ſtoye JPo 1578, II,24a
Abel je Ouze paſsil: Kain pak je Semlo delal DB 1584, I,3b
My to semlo dellamo, my shainemo, my polnimo te Sviſli inu keldre TPo 1595, II,229
/ Gdo en Vinograd dela inu grasduia v'nijm ne soblie? KPo 1567, XXV
Vinograde boſh saſſajal inu delal, inu Vina neboſh pyl inu ſpraulal DB 1584, I,114b
/ on bode ſui Vinograd drugim kopazhem puſtil ſa lon delati TT 1557, 64
Sramotjo bodo obſtali, kateri dobro prejo tko, inu mréshe ſhtrikajo, inu njega vèrſhe bodo ſtrene, inu vſi, kateri Ribnéke sa lon delajo, shaloſtni DB 1584, II,8a so najeti, da skrbijo za ribnike
7.1 kdo; kaj, na čem z aktivnostjo, prizadevanjem omogočati rast, razvoj česa; SODOBNA USTREZNICA: skrbeti
preneseno O Bug Zebaoth, oberniſe vſai, gledai is Nebes, inu pogledai, inu obijſzhi tuoio Vinsko Terto, inu delai no, katero ie tuoia Deſniza saſadila TkM 1579, 8b
/ Inu GOSPVD je djal: Tebi ſe ſmili ta Buzha, na kateri néſi ti niſhtèr delal, inu je néſi sredil, katera je v'eni nozhi poſtala, inu v'eni nozhi konez vsela DB 1584, II,116a za katero se nisi trudil, skrbel
8. kdo; kaj, (s čim) izvrševati kako delo ali aktivnost sploh; SODOBNA USTREZNICA: opravljati, početi
Ieſt [Jezus] ſem vas poslal sheti, kar ui ne ſte delali, Drugi ſo delali, inu ui ſte unih delu prishli TT 1557, 267
Inu kar kuli delate sbeſſedo oli ſdianem, tu vſe ſturite vtim Imeni Ieſuſa Criſtuſa TL 1567, 40a
Tako ſe dershi en vſakateri brumni Kerſzhenik, delai inu opraui kar niega Stan inu delo premore, vpraui Veri inu Boshym ſtrahu JPo 1578, I,31a
MVi Teofile, mi ſmo operuim tu gouoriene ſturili od vſeh rizhi, katere ie Ieſus ſazhel delati inu vuzhiti, noter do tiga dne, de ie on bil gori vſet TT 1581-82, I,468
Inu ty Moshje ſo tu dellu svéſtu delali DB 1584, I,249b
Satu aku vy jéſte ali pyete, ali kar delate, taku tu ſturite vſe Bogu h'zhaſti DB 1584, III,93a
Kar ti v'meni neſturiſh inu ſkusi tvojga Duha nedelaſh inu neopraviſh, tu oſtane neſturjenu DM 1584, CXII; kot slovnični zgled Supina in TV .. Aj da ſe ena taka velika rezh, taku nemarnu dela BH 1584, S59
De jeſt morem kuhati inu drugu dellati, tu je raunu te lube Divize Marie Slushba na tej Ohzeti bila, ta ſi je tudi dellu ſturila, je pergledovala, koku bi onu vſe opraulenu bilu TPo 1595, I,99
Hozheſh li ti ta lon od mene imejti, taku ti moreſh dellati, inu ſturiti, kar jeſt tebi sapovejm TPo 1595, II,283
/ Inu vſa Poſſoda, s'katero ſe kaj dela, ſe ima u'Vudo djati, inu je nezhiſta do vezhera DB 1584, I,67b
/ Gledaite kai vi delate, Vi ne dershite te praude tim ludem, temuzh timu Goſpudi TC 1555, M1b
Inu ie tudi Boshya sapoued, da ſliherni Zhlouek na tem Suetu niki nekai dela, inu ſuoimu poklizaniu ſtreshe JPo 1578, II,95b
Kay dela edan dobar Paſtir? Dobri Paſtir gre skosi Vrata Kouzam Vshtalo, te Ouze paſe JPo 1578, II,35a
Kaj bote tedaj ob lejtnih Godeh, inu ob GOSPODNIH Prasnikih delali? DB 1584, II,106b
Iesus pak je rekàl: Ozha, odpuſti nym: Sakaj ony nevédo, kaj délajo DB 1584, III,45b
Sakaj jeſt nevejm kaj delam: Sakaj jeſt tiga nedelam kar hozhem, temuzh kar ſovrashim, tu jeſt delam DB 1584, III,94b
GOSPVD, kakòr ti kuli s'mano delaſh inu sazhneſh, taku ſi pravizhen inu oſtaneſh pravizhen DM 1584, CXXIII
Nekadaj je bilu enu vpraſhainje v'Kloſhtrih, mej temi mladimi Menihi, kaj bi bil Chriſtus vſojej otrozhoſti ali mladuſti dellal? TPo 1595, I,93; ekspresivno Onu bi ne bilu zhudu (kakor je ſicer ta Shenſki folk pres tiga od nature k'offerti nagnen) de bi bila [Marija] veno offert padla .. Sakaj pole kaj ne delamo my vbosi blatni ſhakli? Kadar my en Vinar ali slati imamo, taku nihzhe ne more s'nami vun priti pred offertjo TPo 1595, III,126 Česa vsega ne počnemo ...?
/ Inu eni, kir ſo tukaj ſtali, ſo djali k'nyma: Kaj delata, de tu Shèrbe odvesujeta? DB 1584, III,25b Zakaj odvezujeta žrebe?
/ Telleſno Roiſtuo dela sgol Hlapce teh Grehou, kateri nishtar drusiga nesnaio, kakor hudo miſliti, gouoriti, delati inu diati JPo 1578, II,86b
Pole, ta Goſpud pryde ſuiemi Suetniki .. bo praudo dershal ſubper sledniga, inu bo shtraifal vſe, kir ſo vmei nimi neuerniki, ſa volo nih vſeh neuernishkih dell, kir ſo neuernishku delali TT 1581-82, II,371
Nenagibli mojga ſerza na kaj hudiga, de bi jeſt s'temi, hudobna della delal, kateri hudu delajo, inu de nejem od nyh ſladzhiz DB 1584, I,315a
Riſnizhnu, riſnizhnu jeſt vam povém: Kateri v'mene [Kristusa] veruje, ta bo tudi ta della delal, katera jeſt délam, inu bo vekſha delal, kakòr ſo letá DB 1584, III,56a
Ludje s'niſhtèr delajnjem, ſe vuzhe hudu delati BH 1584, S34
/ versko Sa letih deuet rizhi inu Vrshahou volo, imamo mi veden slushiti Bogu, brumni biti inu dobra della delati TT 1557, aa3b
Odſtopi od hudiga inu delai kar ie dobru TPs 1566, 72a
Kadar ti vſhe takovo pravizo ſkusi to Vero imaſh, potle ti tedaj tudi dobra dela delaj, inu ſe fliſsaj na tu nar bulſhe kakor ti moreſh TPo 1595, II,55
/ Benefacio. Germ. Guts thun. Scla. dobru delati, dobru ſturiti MTh 1603, I,169
Frazeologija
biblijsko Kadar pak ti Almoshen dajeſh, taku nepuſti tvojo lévo roko véditi, kaj tvoja deſniza dela DB 1584, III,5b ne hvali se z dobrimi deli
8.1 v vzklični ali vprašalni povedi, v zvezi s kaj, kdo; komu, kaj opravljati kaj neprimernega, nesprejemljivega
O vy hudi fary, kay vy delate. Chriſtuſa moryte inu preganate *P 1563, 114
Inu ty Aydouski Fary ſo hoteli nim te Voli shiuino inu shapele offrouati, kadar ſta tu Paulus inu Barnabas ſaslishala, ſta nih Guant reſderla .. inu diala, O Vi Moshye, kai tu delate TC 1575, 197-198
/ NAtu je rekàl Balak h'Bileamu: Kaj mi ti delaſh? Ieſt ſim tebe puſtil pèrpelati, de bi moje ſovrashnike klel, inu pole, ti je shegnujéſh DB 1584, I,93a
8.2 ekspresivno, v zvezi z ga preveč, kdo; kaj opravljati kaj v preveliki, nerazumni meri; SODOBNA USTREZNICA: pretiravati
Inu ony ſo ſe sbrali supèr Moseſſa inu Aarona, inu ſo djali k'nyma: Vy ga prevezh delata: Sakaj vſa Gmajna je povſod ſveta, inu GOSPVD je mej nymi DB 1584, I,88a; po tuji prevodni predlogi Jr machts zu viel LB 1545, 291
Inu povej tej nepokorni Israelſki Hiſhi: Taku pravi Goſpud GOSPVD: Vy ga prevezh delate, vy od Israelſke Hiſhe, sovſemi vaſhimi gnuſnobami DB 1584, II,82a
8.3 kdo; s kom biti soudeležen pri opravljanju dejavnosti; SODOBNA USTREZNICA: sodelovati, pomagati
Oni pag gredo vunkai, inu pridiguio pouſod. Inu ta Goſpud ie shnimi delal, inu poterioual to Beſſedo, skuſi te ſa nimi hoiene zahne TT 1557, 154, podobno tudi DB 1584
9. s samostalnikom, navadno izglagolskim, z oslabljenim pomenom, kdo/kaj; iz koga/česa, komu/čemu, k čemu, kaj, čez koga/kaj, zoper koga, (na čem) izraža dejanje, kot ga določa samostalnik
v zvezah kot delati brazde Meniſh li ti, de Samorogazh bo tebi ſlushil .. Ie li ga moreſh v'Iarm v'kleniti, de bi brasde delal, ali sa tabo doline oral? DB 1584, I,278b[=277b] brazdal, oral
Sulco. Germ. furchen machen. Scla. brasde deilati MTh 1603, II,585; delati dele Sa nega guant ſo ygrali, Vmei ſabo deile delali, Tu ga ie ſteshka ſtallu DPa 1576, B3b so delili; delati hvalo Ta pak, kir Seuzu ſeme daje .. bo gmeral vaſhe ſeme .. de bote bogati u'vſeh rizheh, sovſo preproſzhino katera ſkusi nas Bogu hvalo dela DB 1584, III,99a hvali; delati izlago Letukaj ne delaj le nihzhe obene druge islage TPo 1595, II,229 ne razlagaj drugače; delati k nečasti Nyh Farji k'nezhaſti delajo to Svetinjo, inu Poſtavo krivu islagajo DB 1584, II,123b onečaščajo, skrunijo; delati kadenje Sakaj GOSPVD Zebaoth .. je tebi s'eno neſrezho poprétil, sa volo te hudobe Israelove Hiſhe .. katero ony delajo, de mene reſerdé shnym kadenjem, kateru Baalu delajo DB 1584, II,33a s tem, da sežigajo kadilo, kadijo Baalu; delati kup Deutſch. Zuſamen häuffen. Latinè. coacervare. Windiſch. na kup ſpravlati, kup delati. Italicè. ammucchiare, accumulare, aggiungere, ammaſsare. congregare MD 1592, X5b kopičiti; delati lažo Sakaj s'vunaj ſo Pſi, inu Zuperniki, inu Kurbarji, inu Vbojniki, inu Malikouci, inu vſi ty, kateri lasho lubio inu delajo DB 1584, III,CcIa lažejo; delati misli Satu ſo ſebi ty ſtari Vuzheniki taku leipe miſli od tiga Krisha inu prekletiga leiſsa delali TPo 1595, I,287 so tako lepo mislili
Sakaj my takove miſli ſebi dellamo inu rajtamo, ta je meni tu inu tu ſturil, tar bi jeſt ne imel ſerditu gledati, ni satu ſe ſerditi TPo 1595, II,163; delati molitve Oni pag prauio knemu, Sakai ſe ty Ioaneſoui mlashi goſtu poſtio inu molitue delaio TT 1557, 175 molijo; delati mujo Naprej mi nihzhe vezh muje nedelaj, Sakaj jeſt noſsim na moim teleſsi te shrinfe GOSPVDA Iesuſa Criſtuſa DB 1584, III,104a naj me nihče več ne muja, trudi; delati obljube Inu ty Ludje ſo ſe ſilnu GOSPVDA bali, inu ſo GOSPVDV offre offrovali, inu oblube delali DB 1584, II,115b obljubljali; delati odpuščanje Kaj daje ali nuza ta Kàrſt? .. On della odpuſhanje teh Grehou, reſhi od ſmerti inu Hudizha ZK 1595, 141 zagotavlja odpuščanje grehov, odpušča grehe; delati razdeljenje tu ſo ſe tudi naſhli taki Sectirarji .. ty .. ſo resdilenje delali mej Vernimu DB 1584, III,88b so razdeljevali verne, ustvarjali neenotnost med njimi; delati razločenje/razlotek Suunai ſe nemora videti, ieli on Karſzhenik, Iud ali Ayd: Le ſamo Iesik inu Vsheſa delaio raslozhenie JPo 1578, II,143b razločujejo, razlikujejo
Tukaj pak ti moreſh per letim Simoni ſe vuzhiti, en reslotik dellati, mej teh Svetnikou Kriſhom, inu mej teh hudobnih dobru saſlusheno ſhtraifingo inu kriſhom TPo 1595, I,237; delati ropanje Sakaj Tryphon je sgul rupanje inu vbyenje v'desheli delal DB 1584, II,191b je ropal; delati spravo tiga Krajla pruti Puldnevi Hzhi, bo priſhla h'Krajlu pruti Pulnozhi, ſpravo delat DB 1584, II,102b spravljat, pomirjat
Deutſch. Tädingen. Latinè. arbitrum eſſe. Windiſch. ſpravo dejlati. Italicè. intrametterſi tra duo, pacificare, reconciliare MD 1592, P6b; delati stražo Na puli ſtrasho delaio Paſtiry zhes kardellu TP 1575, B6b stražijo, čuvajo
Inu v'teiſti ſtrani ſo bily Paſtirji na Puli, ty ſo zhuli inu ſtrasho dèlali zhes ſvojo zhredo po nozhi DB 1584, III,31a; delati svet Krally posemalski ſe ſtauio, inu nyh Rathi vkupe ſuit delaio, supar Goſpoda, inu Chriſtuſa niegouiga JPo 1578, I,121b se posvetujejo
Hitre ſvite, kunshti skriune, smishlaio zhes tvoie Verne, Skrivaie ſveite delaio, Zhes te, kir vſai prebivaio, Mozhnu vtvoij pravi Veri, skriunu, O Bug she nee vari DC 1579, 137; delati škodo Nu pak, Criſtus ie ſuoi vk vsdignil zhes vſa Nebeſſa, inu ie ſuoio beſſedo poſtauil keni Kralyci inu Kneginy, katera Hudizhu to naiueksho shkodo dela JPo 1578, I,104a škoduje
Kateri ſam ſebi ſhkodo dela, ta je ſpodobnu imenovan en .. hudoben lotar DB 1584, I,325b
Taku je lakomnoſt inu ſkèrb sa trebuh, vſelej ſhkodo delala Boshji beſſedi inu ſlushbi, inu je vſelej delala Hinauce is Predigarjeu DB 1584, II,130a
Tukaj on hude ludy obudy, kateri lih taku tudi na teleſsu inu na blagej ſhkodo dellajo TPo 1595, II,309; delati špot (iz koga/česa) / delati koga/kaj k špotu taki greſhniki aku ſe ne preoberneio .. vnebu ne prydo/ ſakai ony is Ieſuſeue ſlushbe inu Martre .. ſpot delaio TC 1550, 122(69b) se špotajo, se norčujejo
Ieſus ie gſuim Iogrom gouuril .. du is uas shpot della, ta is mene shpot della TC 1555, K7b
Pilatus ie porozhil :/: Nega [Kristusa] vRihtno Hisho pelat, Is nega gardu shpot delat, Sholneriem ga isrozhil DC 1579, 64[=74]
Is njega [Kristusa] ſo tudi Sholnerji ſhpot delali, ſo k'njemu ſtopili, inu ſo mu Eſsiha pèrneſli DB 1584, III,46a
Ondi pak ſe boje, ker ſe nej bati: Sakaj Bug reſtreſſa téh Pèrgajnauceu koſty: Ti nje k'ſhpotu delaſh: Sakaj Bug nje ferrahta DB 1584, I,293a; po tuji prevodni predlogi Du machest sie zu schanden/ Denn Gott verschmehet sie LB 1545, 1011
Kadar bi ſe hotelu is ludy ſhpot delati, taku bi ſe taku moglu rounati TPo 1595, I,77; delati ubijenje Sakaj Tryphon je sgul rupanje inu vbyenje v'desheli delal DB 1584, II,191b je ubijal; delati veliko besed Sakaj ony menio de bodo vſliſhani, kadar veliku beſſed delajo DB 1584, III,5b besedičijo, govoričijo
Raunu taku tudi nej Bogu molitou prietna ker ſe veliku bobozhe inu beſſedi dela DB 1584, I,cVa
ony od te Iſtorie nikar veliku beſsédi nedelajo, ony cillu preproſtu inu ob kratkim od tiga govore TPo 1595, I,212; delati vest Taku my vshe vejmo od jedy téh Malikouſkih offrou, de en Malik niſhtèr nej v'Svejti .. Néma pak vſakoteri tiga vejdenja: Sakaj eni ſi ſhe eno véſt delajo nad Maliki, inu je jedó sa Malikouſki offer DB 1584, III,92a se osveščajo, ozaveščajo glede malikov; po tuji prevodni predlogi Denn etliche machen jnen noch ein gewissen vber dem Götzen/ vnd essens fur Götzenopffer LH 1545, 2310
/ delati brambo Sakaj ona [gosposka] Mezha nenoſſi sabſtojn .. Sa tiga volo morate vy tudi ſhtivro dajati. Sakaj ony ſo Boshji ſlushabniki, kateri imajo takovo brambo delati DC 1585, B8a braniti, zagotavljati varovanje; delati gnezda Aſſur je bil kakòr en Ceder v'Libani .. Vſe Ptice téh Nebes ſo gnésda delale na njegovih vejah, inu vſe Svirine na púli, ſo mlade iméle pod njegovimi mladizami DB 1584, II,74b gnezdile
Deutſch. Niſten. Latinè. nidificare. Windiſch. gneſdu délati. Italicè. annidare, far nido, nidificare MD 1592, K7b, podobno tudi MTh 1603; delati vozle Vosle veshem, oli delam. Nexo, knüpffe BH 1584, 134 vozlam, vežem, spajam
/ delati senco Adumbro. Germ. Schattẽ machen/ entwerffen. Scla. ſenza[!] delati, ſariſsati, ſazherkati MTh 1603, I,42-43 senčiti, skicirati, snovati
/ delati ofre Inu Hiſkia je nym rekàl Shgane offre delati na tem Altarju DB 1584, I,246b ofrati, darovati; delati punt Ti inu vſa tvoja druſhba delate en Punt supèr GOSPVDA DB 1584, I,88a se povezujete, zbirate z namenom upora; delati rajtingo Satu je Nebeſku krajleſtvu glih enimu Krajlu, kateri je hotil s'ſvojmi Hlapzi rajtingo delati DB 1584, III,12a pripravljati obračun, obračunavati
/ delati prigliho/pripovest od koga / delati koga k pripovesti Tijſti vſi bodo eno prigliho od njega delali, inu enu govorjenje inu Pripuviſt, inu porekó: Ve timu, kateri ſvoje blagu mnoshi s'ptujim blagum DB 1584, II,121a s pripovedovanjem, govorjenjem o njem ga bodo spreminjali v prispodobo
Ti nas delaſh h'pripuviſti mej Ajdi, Inu de ty folki s'glavo zhes nas ſtreſſajo DB 1584, I,290b
Frazeologija
– – delati dolg koga
dolžiti koga, imeti koga za krivega
Kadàr ti na tvoij puſledni uri na poſtili leshiſh tako miſleozh: Io meni, Ias ſàm poglublen, Chriſtuſ me nozhe iméti, meni ie trebi v'to vezhno pogublenie: inu v'takim Zbifli alli zaganiu v'pakal letiſh taku ti obeniga drugiga dolg ne delai, tàmuzh tebe ſamiga KPo 1567, LXXVII
Sato ijm [Juda] osnani inu ta Svit daa, da ga [Jezusa] modrò, ſkèrbnò pelaio, kakòr da bi rekal, Ako vam vijde, ne delaite moiga dolga, Ias nezhem kriv na tim biti KPo 1567, CXLVIIIb
– – delati (kaj) k ničemur
izničevati
On téh hudokunſhtnih ſvejte k'nizhemer dela, de jih nyh roke nemogo dopèrneſti DB 1584, I,260b[=267b]; po tuji prevodni predlogi Er macht zu nicht die anschlege der Listigen LB 1545, 922
– – delati kaj k smehu
norčevati se iz česa
(Sakaj ſkusi vtraglivoſt Strop gnye, inu ſkusi lené roke v'hiſho kaple) tu dela, ker ony k'ſmehu Kruh delajo, inu Vinu mora te shive sveſſeliti DB 1584, I,331b; po tuji prevodni predlogi (Denn durch faulheit sincken die Balcken/ vnd durch hinlessige Hende/ wird das Haus trieffend) Das macht/ sie machen brot zum lachen LH 1545, 1149
10. kaj; kaj biti dejavno udeležen pri nastajanju česa; SODOBNA USTREZNICA: ustvarjati, povzročati
Inu Bug ie rekal: Bodite Luzhi na Terdnoſti tiga Neba, de lozhio Dan od Nozhi, inu de delaio Snamina DBu 1580, A
Obtu tudi vidimo de osgoraj tu lépu Nebu, Sonce, Luna inu Svésde .. v'ſvoji gviſhni inu zhudni ordnungi veden okuli tekó, inu nikar le dan inu nuzh naresen lozhio, temuzh tudi delajo, te druge zhaſſe ſkusi lejtu, kakòr Lejtu, Ieſſen, Simo inu Spomlad DB 1584, I,aIIIb
/ Gosdi pak inu vſa dobru diſhezha driveſſa bodo Israelu po Boshji sapuvidi ſenzo delala DB 1584, II,177a
/ GOSPVD je moje Sovrashnike pred mano narasèn reſtérgal, kakòr vode delajo DB 1584, I,171a
Frazeologija
– – pregovor Gajshla proge dela, ali hud jesik slomaſti koſty inu vſe DB 1584, II,164b zlobno govorjenje ima hujše posledice kot bičanje
10.1 navadno s prilastkom predmeta, kdo/kaj; komu, koga/kaj, s čim dajati komu/čemu kako lastnost, značilnost; SODOBNA USTREZNICA: delati
on ie tudi dial, de Bug ie nega Ozha, inu ie ſebe Bogu glih delal TT 1557, 270 enačil
ſa volo tih vodi, kir zhaſsi pod to Semlo teko inu to Semlo rahlo delaio, ſe goſtu vndukai treſſe TL 1567, 33a rahljajo
Bodo li ony kamenje shivu delali, is téh kupou praha, kateri ſo ſeshgani? DB 1584, I,257b oživljali
Deutſch. Rechtfertigen. Latinè. juſtificare. Windiſch. pravizhniga delati. Italicè. abſolvere, liberare, giudicar innocente MD 1592, L8b opravičevati
Deutſch. Reich machen. Latinè. ditare. Windiſch. bogat déilati. Italicè. far riccho, arrichire MD 1592, M1a bogatiti
Deutſch. Hailigen. Latinè. ſanctificare. Windiſch. poſvetiti, ſvetu delati. Italicè. conſecrare, santificare MD 1592, F7a posvečevati, kanonizirati
Deutſch. Oed machen. Latinè. devaſtare. Windiſch. puſtu delati, opuſzhati. Italicè. guastare, rovinare, diſtruggere, disfare MD 1592, K8b
ſposnaj ſvoje greihe, nikar yh ne taij, nikar yh leipih ne delaj inu ne isgovarjai TPo 1595, III,54 jih ne olepšuj, ne opravičuj
Hebeto. Ger. ſtumpff machẽ. Scla. neoſter delati MTh 1603, I,627 tópiti
Duro. Germ. hart machen. Sclav. terdu ſturiti, terdu delati, terditi MTh 1603, I,453 trditi, utrjevati
/ Kar ie bug ozhiſtil, tiga ti gmain ne delai TT 1557, 364
On dela moje noge kakòr téh Ielenou, inu me ſtavi na mojo viſsokoto DB 1584, I,283b
on ima te Sleipze videzhe, te hrome hodezhe, te gobouce zhiſte, te gluſhze ſliſheozhe dellati TPo 1595, I,18
/ Kadar vi poſtite, ne gledaite shaloſtnu, koker ty Hinauci, Sakai oni nih obraſe blide delaio, ſteim ſe iskashuio tim ludem, de ſe poſtio TT 1581-82, I,21
preneseno Tiga brumniga praviza njegou pot ravàn dela DB 1584, I,320b ravna
10.2 pogosto s prilastkom predmeta, kdo/kaj; koga/kaj povzročati stanje; SODOBNA USTREZNICA: delati
vom ty vashi grehi naprei gredo inu ſtrashio, to vasho veiſt shaloſtno delaio TO 1564, 159a žalostijo
Apollo vſag Sad ſreie oli ſril dela, tu Vinu Bahus, ta Kruh Ceres TC 1575, 272 zori
Veliku shertie bolne della DJ 1575, 175
Vinu je ſturjenu de ima zhloveka veſſeliga delati DB 1584, II,166a veseliti
Gravido. Germ. Schwanger machen. Sclav. noſhezha delati MTh 1603, I,614
10.3 kdo; koga opisovati, prikazovati koga na določen način; SODOBNA USTREZNICA: predstavljati
Ay Bog nei tako ſerdit kakor ga delaiu JPo 1578, III,135a
Frazeologija
pregovor Vſaki skerban Vladatel, Goſpud ali Hishni ozha, neſtaui ſuoiga oprauila inu skarbi, suſeb kadar ie doma, na druge Liudi, tamuzh ſam ſuoio Hisho oskarbi, ſauſo ſlushbo omiſli. Po priglihi ker ſe gouori, Goſpodnie Ozhy delaiu porodno Nyuo JPo 1578, III,125a gospodar s svojim delom in nadzorom pripomore, da mu njive dobro rodijo
11. s prisl. določilom načina, kdo; kaj, s kom/čim kazati do koga/česa določen odnos, ki se izraža zlasti v dejanjih; SODOBNA USTREZNICA: ravnati
Bug deilla ſnami po tei zhloueſki nauadi TC 1550, 51(34a)
Kperuimu neisueſto raunaiu inu delaiu ſtim Boshym Blagom, Miloſtio inu Daroui JPo 1578, III,126a
Nehaj, nehaj, moj Syn, doſehmal ſem ieſt tudi smojm Ozhetom taku delal: kakor ſim jeſt njemu ſturil, taku ti meni ſdaj supet ſturiſh TPo 1595, II,147
/ Inu mi imamo eno ſtonouito Prerosko beſſedo, inu vi prou delate, de vi na to iſto merkate, koker na eno leshzherbo TT 1557, ggb
Kaifaſ pak letukai napàk dela. Puſti poprei CHRISTVSA vloviti inu ſvesati, potle ga vshe ſtuprav ſvesaniga vpraſha, kai bi bil ſturil KPo 1567, CLIb
Nikar moj Brat, nikar mi neſyli: Sakaj taku ſe v'Israeli nédela, neſturi ene takove norroſti DB 1584, I,174b
Taku ſi ti vſe tvoje shive dny delala, de néſi hotéla moje ſhtime ſluſhati DB 1584, II,38a
Inu ſhe do danaſhniga dne delajo ony po ſtary navadi, de ſe ony GOSPVDA prou neboje, inu Shege inu Praude neſturé, po Poſtavi inu Sapuvidi DB 1584, I,214b
/ Pole leta Zhlovik, neli tu vshe en Marternik? Kaj jeſt bom vezh shnym delal? TfC 1595, CLXXXVII
/ ekspresivno Ali delaj je ti, kakor hozheſh, letukaj onu ozhitu ſtoji TPo 1595, III,79 Misli si, kar hočeš, to bo (ob)veljalo; po tuji prevodni predlogi Aber mache du es wie du wilt/ hie ſtehets LH 1566, III,XLVII
11.1 v zvezi s po, kdo; (po čem) opravljati delo, vesti se v skladu s tem, kar izraža dopolnilo; SODOBNA USTREZNICA: ravnati se
Moia Mati inu moij Brati ſo, kateri Boshijo beſedo poſluſhaio, inu po nij delaio KPo 1567, XLb
Satu dèrshite moje Sapuvidi, inu delajte po nyh. Sakaj jeſt ſim GOSPVD DB 1584, I,74b

Oblike in zapis

OBLIKE: nedol.: d | e/ej/é/éj | l | a/à (DB 1584, II,89a) | ti/t/tj (MD 1592, I1b)/ty (MTh 1603, I,299); nam.: delat; sed. ed. 1. os.: d | e/é/ej | lam; ; 3. os.: d | e/é/ej (DB 1584, III,116b) | la; dv. 2. os.: delata; ; mn. 1. os.: d | e/é | l | a/o (JPo 1578, II,7) | mo; 2. os.: d | e/é/ej | late; 3. os.: d | e/é/a (DB 1584) (DB 1584, III,82a) | laj | o/u (Juričič); vel. ed. 2. os.: delaj; mn. 1. os.: delajmo; 2. os.: d | e/é | lajte; del. na -l m. ed.: d | e/é/ej (DB 1584, I,250b) | lal; dv.: delala; mn.: d | e/é/ej (DB 1584, III,31a) | lali; ž. ed.: d | e/é/a (DB 1584, III,66b) | l | a/e (DB 1584) | la; mn.: delal | e/é (DB 1584) (DB 1584, I,258a); s. ed.: d | e/é | lal | u/o (Juričič); mn.: delala
ZAČETNICA: prevladuje mala

Povezana gesla

PRIMERJAJ: delajoč1
PRIMERJAJ: delajoč2
PRIMERJAJ: delan
PRIMERJAJ: zoperdelati
Avtorstvo: M. M.
Opis oblik: M. Č.
Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja