Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

alpiníst alpinísta samostalnik moškega spola [alpiníst]
  športnik, ki se ukvarja z alpinizmom
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Alpinist ali it. alpinista, iz lat. Alpīnus ‛alpski’, po pogorju Alpe - več ...
badmintoníst badmintonísta samostalnik moškega spola [badmintoníst]
  1. športnik, ki se ukvarja z badmintonom
   1.1. kdor igra badminton, se z badmintonom ukvarja rekreativno, ljubiteljsko
ETIMOLOGIJA: badminton
čembalíst čembalísta samostalnik moškega spola [čembalíst]
  kdor igra čembalo, navadno kot poklicni glasbenik
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Cembalist, it. cembalista, glej čembalo
číst čísta čísto pridevnik [číst čísta čísto]
  1. ki je brez umazanije, odpadkov, neželenih snovi
   1.1. ki tako stanje odraža ali je zanj značilno
   1.2. ki ni skaljen ali moten
   1.3. ki skrbi za osebno higieno, urejenost
   1.4. ki se redno neguje in navadno opravlja potrebo na posebnem mestu
   1.5. v obliki čisti ki ustreza standardom čistoče, higiene pri določeni dejavnosti, zlasti zdravstvu, živilstvu
   1.6. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki pri delovanju, uporabi onesnažuje okolje v manjši meri
   1.7. ki temelji na sožitju z naravo, skrbi za zdravje
  2. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez tujih prvin, dodatkov, primesi
   2.1. ki se mu pripisuje, da je brez tujih prvin
   2.2. ki je brez česa odvečnega, nepotrebnega, neželenega sploh
  3. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez česa drugega
   3.1. v nekaterih zvezah v obliki čisti, ekspresivno pri katerem je bistvena lastnost, značilnost izražena v najvišji možni meri, stopnji
   3.2. ki je jasen, enoznačen in je rezultat preglednega, nespornega postopka
   3.3. ki je enostaven, preprost, brez odvečnih okrasnih elementov
  4. ki je dovršene kakovosti, brez motenj, šumov
  5. ki je v etičnem, moralnem smislu brez izrazitejših pomanjkljivosti
   5.1. ki odraža odsotnost takih pomanjkljivosti
   5.2. ki temelji na upoštevanju etičnih in moralnih načel, kot jih določajo verske zapovedi, zlasti glede spolne vzdržnosti
  6. v obliki čisti ki predstavlja končno vrednost, od katere so odšteti zlasti stroški, dajatve
   6.1. v obliki čisti ki predstavlja uporabno količino ali aktivni del česa
  7. knjižno pogovorno ki ne uživa nedovoljenih substanc, poživil ali je ozdravljen odvisnosti od mamil
  8. v obliki čisti, v besedilih o športu pri katerem med igralcem z žogo in nasprotnikovim košem ali golom, ki ga brani le vratar, ni večje ovire
  9. v obliki čisti, iz agronomije ki je v zvezi z gojenjem le ene vrste rastline na določeni površini
STALNE ZVEZE: čista kmetija, čista krma, čisti oddelek, čisti um
FRAZEOLOGIJA: biti čista desetka, biti na čisti nuli, biti čista nula, biti si na čistem (s kom, s čim, glede česa), čista desetka, čist kot kristal, čist kot ribje oko, čist kot solza, čist kot studenčnica, imeti čiste račune (s kom, s čim), imeti čiste roke, iz čistega miru, kaj biti čista matematika, kaj biti čista tema (za koga, komu), kaj biti čista formalnost, kdo nima treh čistih (o čem), čiste vesti, naliti komu čistega vina, priti na čisto (s čim), priti si na čisto (s kom, s čim, o kom, o čem, glede koga, glede česa), prodajati kaj kot čisto zlato, čisto zlato, vreden čistega zlata, jemati kaj za čisto zlato, Čista desetka!, Čisti računi, dobri prijatelji., Čisti računi, dolga ljubezen., Zrak je čist.
ETIMOLOGIJA: = stcslov. čistъ, hrv., srb. čȉst, rus. čístyj, češ. čistý < pslov. *čistъ iz ide. korena *sk'hei̯d- *‛čistiti tekočino, cediti’, iz česar je še stprus. skīstan, litov. skýstas ‛redek, tekoč’, latv. šk'īsts ‛redek, čist (o tekočini), precejen’ - več ...
fagotíst fagotísta samostalnik moškega spola [fagotíst]
  kdor igra fagot, navadno kot poklicni glasbenik
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Fagottist, it. fagottista, glej fagot
floríst florísta samostalnik moškega spola [floríst]
  kdor se poklicno ukvarja z vzgojo okrasnih rastlin in njihovo uporabo v šopkih, okrasitvah, zasaditvah
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Florist iz frc. fleuriste, glej floristika
folkloríst folklorísta samostalnik moškega spola [folkloríst]
  1. strokovnjak za folkloro
   1.1. kdor se ukvarja z umetniško dejavnostjo, ki poustvarja prvine folklore
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Folklorist iz folklora
golfíst golfísta samostalnik moškega spola [golfíst]
  1. športnik, ki se ukvarja z golfom
   1.1. kdor igra golf, se z golfom ukvarja rekreativno, ljubiteljsko
ETIMOLOGIJA: golf
gúmitvíst gúmitvísta samostalnik moškega spola [gúmitvíst]
  1. otroška igra, pri kateri se po določenem zaporedju skokov preskakuje dva trakova napete sklenjene elastike
   1.1. elastika, ki se uporablja pri tej igri
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz avstr. nem. Gummitwist iz Gummi(band) ‛elastika’ + tvist
judoist judoista samostalnik moškega spola [judoíst] in [džudoíst]
  športnik, ki se ukvarja z judom
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. judoist, glej judo
kóntrabasíst kóntrabasísta samostalnik moškega spola [kóntrabasíst]
  kdor igra kontrabas, navadno kot poklicni glasbenik
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Kontrabassist, it. contrabbassista, glej kontrabas
markacíst markacísta samostalnik moškega spola [markacíst]
  kdor vzdržuje planinske poti in jih označuje z markacijami
ETIMOLOGIJA: markacija
novelíst novelísta samostalnik moškega spola [novelíst]
  kdor se ukvarja s pisanjem novel
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Novellist, it. novellista, iz novela
nutricioníst nutricionísta samostalnik moškega spola [nutricijoníst]
  strokovnjak za nutricionistiko
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. nutritionist, frc. nutritionniste, iz poznolat. nutritio ‛hrana, prehrana’ < lat. nūtrīcium iz nūtrīcāre ‛prehranjevati, hraniti’
oboíst oboísta samostalnik moškega spola [oboíst]
  kdor igra oboo, navadno kot poklicni glasbenik
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Oboist, angl. oboist, glej oboa
pesimíst pesimísta samostalnik moškega spola [pesimíst]
  kdor vse vidi slabo, slabše, kot je, in pričakuje najslabše tudi za prihodnost; SINONIMI: črnogled
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Pessimist iz frc. pessimiste, glej pesimizem
pozavníst pozavnísta samostalnik moškega spola [pozau̯níst]
  kdor igra pozavno, navadno kot poklicni glasbenik
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Posaunist, glej pozavna
puríst purísta samostalnik moškega spola [puríst]
  slabšalno kdor si pretirano prizadeva za upoštevanje ustaljenih, želenih norm in ne odobrava odstopov, zlasti novosti, zunanjih vplivov; SINONIMI: slabšalno čistun
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Purist, glej purizem
sadíst sadísta samostalnik moškega spola [sadíst]
  kdor doživlja užitek ob povzročanju bolečine, trpljenja drugemu, poniževanju drugega
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Sadist iz sadizem
trapíst trapísta samostalnik moškega spola [trapíst]
  1. katoliški menih strogega reda, ki živi odmaknjen od družbe, vzdržuje popoln molk in sam ustvari vse, kar potrebuje za življenje
  2. poltrdi sir iz kravjega mleka z redko posejanimi manjšimi luknjami, po izvoru iz Francije
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz frc. trappiste, po samostanu La Trappe v mestu Soligny-la-Trappe v Franciji
Število zadetkov: 21