Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

adíjo medmet [adíjo]
  1. knjižno pogovorno uporablja se, ko govorec ob slovesu koga pozdravi, zlasti znanca; SINONIMI: neknjižno pogovorno ajd
   1.1. ekspresivno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da se čemu odpoveduje, navadno začasno
  2. ekspresivno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da kdo ni več zaželen, potreben
   2.1. ekspresivno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da ob neizpolnjevanju pogojev česa ni ali ne bo več
  3. kot samostalnik, knjižno pogovorno pozdrav ob slovesu, zlasti znanca
   3.1. kot samostalnik, ekspresivno prenehanje kake dejavnosti, odpoved čemu
FRAZEOLOGIJA: biti adijo, iti adijo, reči adijo komu, čemu, Adijo pamet!
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. addio < lat. ad Deum, dobesedno ‛k Bogu’ - več ...
amplitúda amplitúde samostalnik ženskega spola [amplitúda]
  1. iz fizike največji odmik nihajoče fizikalne količine od ravnovesne lege
  2. razpon, razlika med najvišjo in najnižjo lego, vrednostjo, mero česa, kar se enakomerno ponavlja
   2.1. skrajna lega, vrednost, mera česa, kar se enakomerno ponavlja
  3. ekspresivno spreminjanje, menjavanje, prehajanje iz ene skrajnosti v drugo, zlasti glede na vrednost, kakovost
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Amplitude, angl., frc. amplitude iz lat. amplitūdō ‛širina, velikost, obsežnost’, iz amplus ‛obsežen, zajeten, velik’
bába bábe samostalnik ženskega spola [bába]
  1. slabšalno ženska
   1.1. neknjižno pogovorno, ekspresivno privlačna, sposobna ženska; SINONIMI: neknjižno pogovorno, ekspresivno babnica
  2. slabšalno moški, ki se mu pripisujejo nekatere stereotipne ženske vedenjske, telesne lastnosti
STALNE ZVEZE: žaganje babe
FRAZEOLOGIJA: Baba je baba, najboljša je slaba., Baba pijana, rit prodana., Baba zmešana!, Babe so hudič.
ETIMOLOGIJA: = stcslov. baba, hrv., srb. bȁba, rus. bába, češ. bába < pslov. *baba ‛stara ženska’ < ide. *bā̆bā̆ - več ...
bábji bábja bábje pridevnik [bábji]
  1. slabšalno ženski
   1.1. slabšalno ki kaže, izraža lastnosti, ki se stereotipno pripisujejo ženskam
STALNE ZVEZE: babje pšeno
FRAZEOLOGIJA: babja vera, babje poletje, hudič babji
ETIMOLOGIJA: baba
badmintoníst badmintonísta samostalnik moškega spola [badmintoníst]
  1. športnik, ki se ukvarja z badmintonom
   1.1. kdor igra badminton, se z badmintonom ukvarja rekreativno, ljubiteljsko
ETIMOLOGIJA: badminton
balínarka balínarke samostalnik ženskega spola [balínarka]
  1. športnica, ki se ukvarja z balinanjem
   1.1. ženska, ki balina, se z balinanjem ukvarja rekreativno, ljubiteljsko
ETIMOLOGIJA: balinar
balón balóna samostalnik moškega spola [balón]
  1. s plinom napolnjena naprava, lažja od zraka, za zračno plovbo, zbiranje podatkov
  2. gumijast predmet, ki se napihne, napolni s plinom, zlasti kot igrača, dekoracija
  3. velika polkrožna priprava, ki se za zaščito pred vremenom napne na ogrodje nad odprtim objektom, zlasti športnim
  4. ekspresivno kar ima glede na dejansko stanje, realne zahteve preveliko razsežnost; SINONIMI: ekspresivno balonček
FRAZEOLOGIJA: napihniti se kot balon, napihnjen kot balon, počiti kot balon
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ballon in frc. ballon iz nar. it. ballone ‛velika žoga’ - več ...
bálzam bálzama samostalnik moškega spola [bálzam]
  1. kozmetično sredstvo za nego, zaščito las, kože, ustnic
  2. ekspresivno kar pozitivno, blagodejno vpliva na človekovo počutje, zdravje
  3. smola zlasti iglastih dreves ali grmov
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Balsam in lat. balsamum iz gr. bálsamon, to pa iz neke semit. predloge, sorodne z arab. balsam - več ...
banalizácija banalizácije samostalnik ženskega spola [banalizácija]
  delovanje, proces, pri katerem kaj postane (pretirano) vsakdanje, predvidljivo, enostavno in se zato zdi nepomembno, nevredno pozornosti, nekvalitetno; SINONIMI: banaliziranje
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek angl. banalisation iz frc. banalisation, glej banalen
betoníranje betoníranja samostalnik srednjega spola [betoníranje]
  1. izdelava, utrjevanje česa z vlivanjem, nanosom, vgradnjo betona
  2. ekspresivno utrjevanje česa, da ostane nespremenjeno
ETIMOLOGIJA: betonirati
bíserni bíserna bíserno pridevnik [bíserni]
  1. ki je v zvezi z biseri
   1.1. ki je iz biserov ali vsebuje bisere
   1.2. ki spominja na biser ali je tak kot pri biseru; SINONIMI: bisernat
  2. ki je v zvezi s šestdeseto obletnico česa
STALNE ZVEZE: biserna matica
ETIMOLOGIJA: biser
blógerski blógerska blógersko in blôgerski blôgerska blôgersko pridevnik [blógerski] in [blôgerski] ETIMOLOGIJA: bloger
brezmêjen brezmêjna brezmêjno pridevnik [brezmêjən]
  1. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni ki nima vidnih, zaznavnih mej, se zdi brez konca
   1.1. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni ki je prisoten v veliki meri, še ni izčrpan ali se zdi neizčrpen
   1.2. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni ki ga nič ne omejuje, zadržuje
  2. v nekaterih zvezah v obliki brezmejni, ekspresivno ki je prisoten v veliki meri, izrazit in se zanj zdi, da ga ne more bistveno spremeniti noben dogodek, izkušnja
FRAZEOLOGIJA: Človeška neumnost je brezmejna.
ETIMOLOGIJA: iz brez mej(e)
búča búče samostalnik ženskega spola [búča]
  1. kulturna rastlina s plazečim se steblom in navadno užitnimi plodovi trebušaste oblike; primerjaj lat. Cucurbita pepo
   1.1. plod te rastline
   1.2. ta plod kot hrana, jed
  2. posoda, steklenica trebušaste oblike
   2.1. stekleni del svetila take oblike
  3. knjižno pogovorno, ekspresivno glava, zlasti človeška
  4. ekspresivno neumen, naiven, nespameten človek
STALNE ZVEZE: buča golica, buča hokaido, buča špagetarica, hokaido buča, muškatna buča, orjaška buča, presesalna buča, špagetna buča
FRAZEOLOGIJA: brihtna buča, dobiti jih po buči, kotaliti buče, kot svinja v buče, prodajati buče (komu), trda buča, trde buče, To so buče.
ETIMOLOGIJA: = hrv. bȕća, prevzeto iz roman. < vulglat. buttia ‛okrogla posoda za vino, sodček’ k buttis ‛sod’ - več ...
búhtelj búhtlja in búhteljna samostalnik moškega spola [búhtəl]
  1. navadno v množini pecivo iz kvašenega testa v obliki hlebčka, navadno z marmeladnim nadevom
  2. ekspresivno debel, neroden človek
  3. ekspresivno neumen, omejen človek; SINONIMI: slabšalno trot
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek avstr. nem. Buchtel iz češ. buchta, prvotno ‛bunka, kepa’ < ‛nekaj nabuhlega’, glej buhniti - več ...
búmbar búmbarja samostalnik moškega spola [búmbar]
  slabšalno kdor ni sposoben dojemati, poglobljeno razmišljati in se odzivati, delovati preudarno ali daje tak vtis; SINONIMI: slabšalno debil
ETIMOLOGIJA: = hrv., srb. bȕmbar ‛čmrlj, debeluh’, nar. bolg. bъbár ‛hrošč’ < pslov. *bǫbarь, iz *bǫbati ‛zibati se, tolči’ - več ...
cíkličen cíklična cíklično pridevnik [cíkličən]
  1. v nekaterih zvezah v obliki ciklični ki obstaja, poteka v rednih, ponavljajočih se oblikah, fazah, ki se predvidljivo spreminjajo
   1.1. v nekaterih zvezah v obliki ciklični ki je v zvezi z dejstvom, prepričanjem, da kaj obstaja, poteka, se spreminja na tak način
  2. v obliki ciklični, iz športa ki je iz več ponavljajočih se istovrstnih gibov
  3. v obliki ciklični, iz ekonomije ki je v zvezi s sorazmerno nestabilnostjo, za katero so značilna večja, redno ponavljajoča se nihanja gospodarske aktivnosti
  4. v obliki ciklični, iz kemije pri katerem so ogljikovi atomi razporejeni v sklenjeni verigi, povezani v obroč
STALNE ZVEZE: ciklični čas
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. zyklisch, frc. cyclique, angl. cyclic in lat. cyclicus iz gr. kyklikós, iz cikel
čebélica čebélice samostalnik ženskega spola [čebélica] in [čəbélica]
  1. ekspresivno čebela
  2. ekspresivno slika, podoba čebelice kot znak za dobro opravljeno delo, nalogo
   2.1. ekspresivno pozitivna ocena, pohvala za dobro opravljeno delo sploh
  3. navadno v množini članica taborniške organizacije, stara približno od 6 do 10 let
FRAZEOLOGIJA: priden kot čebelica, pridna čebelica, ptički in čebelice
ETIMOLOGIJA: čebela
čeljúst čeljústi samostalnik ženskega spola [čeljúst]
  1. vsaka od obeh kosti, v katero so vraščeni zobje, z obdajajočimi mehkimi tkivi ali ti dve kosti z obdajajočimi tkivi kot celota
   1.1. iz zoologije del ust pri nevretenčarjih za grizenje, prijemanje, drobljenje
  2. del stroja, naprave, orodja za prijemanje, oprijemanje, drobljenje
STALNE ZVEZE: zavorna čeljust
FRAZEOLOGIJA: čeljust se povesi komu, povesiti čeljust
ETIMOLOGIJA: = stcslov. čeljustь, hrv., srb. čȅljūst, rus. čéljustь, češ. čelist < pslov. *čel'ustь, morda < ide. *ku̯elh1i-(H)oh1ust- *‛ki premika, obrača usta’ iz *ku̯elh1- ‛obračati, vrteti, premikati’ + usta - več ...
číst čísta čísto pridevnik [číst čísta čísto]
  1. ki je brez umazanije, odpadkov, neželenih snovi
   1.1. ki tako stanje odraža ali je zanj značilno
   1.2. ki ni skaljen ali moten
   1.3. ki skrbi za osebno higieno, urejenost
   1.4. ki se redno neguje in navadno opravlja potrebo na posebnem mestu
   1.5. v obliki čisti ki ustreza standardom čistoče, higiene pri določeni dejavnosti, zlasti zdravstvu, živilstvu
   1.6. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki pri delovanju, uporabi onesnažuje okolje v manjši meri
   1.7. ki temelji na sožitju z naravo, skrbi za zdravje
  2. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez tujih prvin, dodatkov, primesi
   2.1. ki se mu pripisuje, da je brez tujih prvin
   2.2. ki je brez česa odvečnega, nepotrebnega, neželenega sploh
  3. v nekaterih zvezah v obliki čisti ki je brez česa drugega
   3.1. v nekaterih zvezah v obliki čisti, ekspresivno pri katerem je bistvena lastnost, značilnost izražena v najvišji možni meri, stopnji
   3.2. ki je jasen, enoznačen in je rezultat preglednega, nespornega postopka
   3.3. ki je enostaven, preprost, brez odvečnih okrasnih elementov
  4. ki je dovršene kakovosti, brez motenj, šumov
  5. ki je v etičnem, moralnem smislu brez izrazitejših pomanjkljivosti
   5.1. ki odraža odsotnost takih pomanjkljivosti
   5.2. ki temelji na upoštevanju etičnih in moralnih načel, kot jih določajo verske zapovedi, zlasti glede spolne vzdržnosti
  6. v obliki čisti ki predstavlja končno vrednost, od katere so odšteti zlasti stroški, dajatve
   6.1. v obliki čisti ki predstavlja uporabno količino ali aktivni del česa
  7. knjižno pogovorno ki ne uživa nedovoljenih substanc, poživil ali je ozdravljen odvisnosti od mamil
  8. v obliki čisti, v besedilih o športu pri katerem med igralcem z žogo in nasprotnikovim košem ali golom, ki ga brani le vratar, ni večje ovire
  9. v obliki čisti, iz agronomije ki je v zvezi z gojenjem le ene vrste rastline na določeni površini
STALNE ZVEZE: čista kmetija, čista krma, čisti oddelek, čisti um
FRAZEOLOGIJA: biti čista desetka, biti na čisti nuli, biti čista nula, biti si na čistem (s kom, s čim, glede česa), čista desetka, čist kot kristal, čist kot ribje oko, čist kot solza, čist kot studenčnica, imeti čiste račune (s kom, s čim), imeti čiste roke, iz čistega miru, kaj biti čista matematika, kaj biti čista tema (za koga, komu), kaj biti čista formalnost, kdo nima treh čistih (o čem), čiste vesti, naliti komu čistega vina, priti na čisto (s čim), priti si na čisto (s kom, s čim, o kom, o čem, glede koga, glede česa), prodajati kaj kot čisto zlato, čisto zlato, vreden čistega zlata, jemati kaj za čisto zlato, Čista desetka!, Čisti računi, dobri prijatelji., Čisti računi, dolga ljubezen., Zrak je čist.
ETIMOLOGIJA: = stcslov. čistъ, hrv., srb. čȉst, rus. čístyj, češ. čistý < pslov. *čistъ iz ide. korena *sk'hei̯d- *‛čistiti tekočino, cediti’, iz česar je še stprus. skīstan, litov. skýstas ‛redek, tekoč’, latv. šk'īsts ‛redek, čist (o tekočini), precejen’ - več ...
Število zadetkov: 81