Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Sr simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. Sr, simbola za element stroncij
sŕbski sŕbska sŕbsko pridevnik [sə̀rpski]
  ki je v zvezi s Srbi ali Srbijo
STALNE ZVEZE: srbska solata
ETIMOLOGIJA: po imenu pripadnika naroda Srb
sredobéžni sredobéžna sredobéžno pridevnik [sredobéžni]
  1. ki je v zvezi z usmerjenostjo zlasti sile, pospeška iz središča kroženja navzven; SINONIMI: centrifugalni
  2. ekspresivno ki je usmerjen stran od česa, kar zlasti po svoji pomembnosti učinkuje kot središče; SINONIMI: ekspresivno centrifugalni
ETIMOLOGIJA: iz sreda ‛sredina’ + tvorjenka od bežati
sredogórje sredogórja samostalnik srednjega spola [sredogórje]
  hribovito območje, ki sega do zgornje gozdne meje
ETIMOLOGIJA: iz sred(nje velika) gora po zgledu visokogorje
sredotéžni sredotéžna sredotéžno pridevnik [sredotéžni]
  1. ki je v zvezi z usmerjenostjo zlasti sile, pospeška v središče kroženja; SINONIMI: centripetalni
  2. ekspresivno ki je usmerjen k čemu, kar zlasti po svoji pomembnosti učinkuje kot središče; SINONIMI: ekspresivno centripetalni
ETIMOLOGIJA: iz sreda ‛sredina’ + tvorjenka od teža
sršén sršéna tudi sŕšen sršéna tudi sršèn sršéna samostalnik moškega spola [səršén] tudi [sə̀ršen] tudi [səršèn]
  večja, osi podobna žuželka z rjavimi in rumenimi progami po glavi in oprsju; primerjaj lat. Vespa crabro
ETIMOLOGIJA: = cslov. srъšenь, hrv., srb. stȑšljēn, rus. šéršenь, češ. sršeň < pslov. *sьršę, iz ide. *k'r̥h2s-én- *‛glavata žival, žuželka z veliko glavo’, tako kot litov. širšuõ, sorodno z nem. Hornisse, angl. hornet, lat. crābrō ‛sršen’, iz ide. baze *k'erh2-s- ‛glava’ - več ...
staffordshirski staffordshirska staffordshirsko pridevnik [stáfortširski]
STALNE ZVEZE: ameriški staffordshirski terier, staffordshirski bulterier
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. Staffordshire, po istoimenski angleški grofiji
staffordski staffordska staffordsko; in stáfordski pridevnik [stáfortski]
STALNE ZVEZE: ameriški staffordski terier
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. Stafford, po istoimenskem angleškem mestu
stafilokók stafilokóka samostalnik moškega spola [stafilokók]
  iz medicine bakterija, ki se nahaja v sluznicah, na koži, v prebavilih in lahko povzroča manjša vnetja, redkeje pljučnico; primerjaj lat. Staphylococcus
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. staphylococcus, iz gr. staphylḗ ‛grozd’ + coccus ‛kok, bakterija v obliki kroglice’, prevzeto iz gr. kókkos ‛jagoda’
stafilokókni stafilokókna stafilokókno pridevnik [stafilokókni] ETIMOLOGIJA: stafilokok
stáfordski stáfordska stáfordsko; in staffordski pridevnik [stáfortski]
STALNE ZVEZE: ameriški stafordski terier, stafordski terier
ETIMOLOGIJA: staffordski
stalagmít stalagmíta samostalnik moškega spola [stalagmít]
  1. kapnik, ki raste s tal kraške jame navzgor
   1.1. kar spominja na tak kapnik
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz novolat. stalagmites, iz gr. stalagmós ‛kapljanje, kaplja’, iz stalássō ‛kapljam’ - več ...
stalaktít stalaktíta samostalnik moškega spola [stalaktít]
  1. kapnik, ki raste s stropa kraške jame navzdol
   1.1. kar spominja na tak kapnik
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz novolat. stalactites, iz gr. stalaktós ‛kapljajoč’, iz stalássō ‛kapljam’ - več ...
stánca stánce samostalnik ženskega spola [stánca]
  1. iz literarne vede osemvrstična kitica, sestavljena iz jambskih enajstercev, s prestopno rimo v prvih šestih verzih in zaporedno rimo v zadnjih dveh verzih
   1.1. vsebina te kitice
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. stanza, prvotneje ‛soba’ < srlat. stantia ‛bivanje’, iz lat. stāre ‛stati’ - več ...
stand up stand upa; in stand-up samostalnik moškega spola [stêndap] STALNE ZVEZE: stand up komedija
ETIMOLOGIJA: stand-up
stand-up stand-upa; in stand up samostalnik moškega spola [stêndap] STALNE ZVEZE: stand-up komedija
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz amer. angl. stand-up (comedy) iz stand up ‛stati pokonci’
stêklopiháč stêklopiháča samostalnik moškega spola [stêklopiháč]
  manj formalno kdor se poklicno ukvarja z izdelovanjem steklenih izdelkov z vpihovanjem zraka v stekleno maso; SINONIMI: steklopihalec
ETIMOLOGIJA: iz steklo pihati
stêklopihálec stêklopihálca samostalnik moškega spola [stêklopiháləc stêklopiháu̯ca] tudi [stêklopiháləc stêklopihálca]
  kdor se poklicno ukvarja z izdelovanjem steklenih izdelkov z vpihovanjem zraka v stekleno maso; SINONIMI: manj formalno steklopihač
ETIMOLOGIJA: iz steklo pihati
stêklopihálka stêklopihálke samostalnik ženskega spola [stêklopiháu̯ka] tudi [stêklopihálka]
  ženska, ki se poklicno ukvarja z izdelovanjem steklenih izdelkov z vpihovanjem zraka v stekleno maso
ETIMOLOGIJA: steklopihalec
steradián steradiána in sterádian sterádiana samostalnik moškega spola [steradiján] in [sterádijan]
  iz matematike izpeljana merska enota za izražanje velikosti prostorskega kota, ki ustreza prostorskemu kotu z vrhom v središču krogle, katerega stožec krakov na robu krogle določa površino, enako kvadratu polmera krogle; simbol: sr
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Steradiant, angl. steradian, frc. stéradian, iz gr. stereós ‛prostorski’ + radian
Število zadetkov: 3432