O portalu

Kolofon

Citiranje

Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Različica 1.0, www.fran.si/korpus16, vpogled dd. mm. llll.

Kolofon

Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, različica 1.0
Ljubljana, 2019
Zbirka Fran

Glavni urednik
Kozma Ahačič

Področni urednici
Andreja Legan Ravnikar (prepisi)
Alenka Jelovšek (xml)

Pregledovalci
Aleksander Erniša
Andreja Petek
Anja Poberžnik
Nataša Ravnikar
Darja Rogelj
Nina Zupančič
Kozma Ahačič
Metod Čepar
Alenka Jelovšek
Andreja Legan Ravnikar
Majda Merše
Jožica Narat

Pretvorba v TEI
Aleš Mihelič, Alpineon
Matija Ogrin

Prepisi
CyberData India, New Delhi, Indija
Prepis svetopisemskih knjig Biblije Jurija Dalmatina (1584, brez spremnih besedil) nam je prijazno odstopila Svetopisemska družba Slovenije.

Spletni vmesnik
Amebis d. o. o.

Oblikovanje
Hruška d. o. o.

Izdajatelj
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
zanj
Kozma Ahačič
Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
zanj
Oto Luthar
vodja in glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Dostopnost
Baza korpusa bo v kratkem dostopna v repozitoriju CLARIN.SI.
To delo je dostopno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0.

Financiranje
Različne faze, prepis različnih knjig, izdelava vmesnika in priprava besedil v ustreznem formatu so bili financirani v okviru naslednjih projektov in programov: javno naročilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2012), projekt Digitalizacija del slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja (Ministrstvo za kulturo, 2013), projekt Dopolnitev, pregled in objava Korpusa besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja (Ministrstvo za kulturo, 2015–2018), raziskovalni projekt ARRS J6-6843: Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja – 1. zvezek (2014–2017, prenos v TEI), raziskovalni program ARRS P6-0038: Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (2010, 2011) in program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda (SAZU, 2014).

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

KORPUS 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, različica 1.0 [Elektronski vir] / [uredil Kozma Ahačič ; področni urednici Andreja Legan Ravnikar in Alenka Jelovšek]. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019. - (Zbirka Fran, ISSN 2385-8613)
COBISS.SI-ID= 26303491
ISBN 978-961-05-0472-6 (html)