Besedje16

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja