Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Črke (imena grških črk)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 25 slovarskih iztočnic in zajema imena grških črk.

Novosti:

V slovar ePravopisa so vključena vsa imena grških črk, torej tudi kapa, hi, mi, ni, ki jih v SP 2001 in SSKJ ni.

Imena grških črk so v slovarju prikazana v posebnih oziroma pogostih okoliščinah rabe, o čemer je uporabnik obveščen z oznakovnimi pojasnili, npr. kadar iztočnična beseda nastopa kot »imenovalniški prilastek«.

Novost glede na SP 2001 je izčrpnejša obvestilnost glede položajev, v katerih nastopajo grške črke kot deli tvorjenk oziroma kot nepregibni prvi deli besednih zvez. Glede na že ugotovljene in pojasnjene premike v jezikovni rabi je normiran zapis narazen (alfa žarek), uvedeno pa je pojasnilo »nesklonljivo v zvezi« (npr. alfa žarek) in napotilo na sistemsko ustreznejšo zvezo (žarek alfa).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 16.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.

Nabor slovarskih iztočnic:

alfa
beta
delta
dzeta
epsilon
eta
fi
gama
hi
iks
ipsilon
jota
kapa
ksi
lambda
mi
ni
omega
omikron
pi
psi
sigma
tau
theta
zeta