Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Črke (tuje)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 12 slovarskih iztočnic ter zajema male in velike črke, ki niso del slovenske abecede.

Novosti:

V slovarju so prikazane posebne oziroma pogoste okoliščine rabe, v katerih nastopa črka oziroma slovarska iztočnica kot »imenovalniški prilastek«, je »nesklonljiva«, se pojavlja »ob številki«, na primer ob hišnih številkah in drugih primerih druženja črk in številk.

Novost glede na obstoječo kodifikacijo je povezana z zamenjavo vrstnega reda izgovarjave pri črki q (zdaj kú ali kvə̀).

Vse črke so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 6, 7, 8.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

ć Ć
đ Đ
q Q
x X
y Y
w W