Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz osebnih ženskih imen)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 30 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora osebnih ženskih imen, vključenih v prvo različico slovarja (oktober 2014).

V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do preglasa (tip Aničin). Vključena so tudi imena, pri katerih je zaradi ženskega in moškega enakopisnega imena mogoč nesporazum (Saša: Sašev in Sašin) ali obstaja enakozvočnost z občnoimenskim poimenovanjem (Vesna : nagrada vesna).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen izjemoma, ko smo uvedli svojilne pridevnike iz imen z enozložno podstavo brez podaljšave (tip Pia: Piin in Pijin in Lea: Lein in Lejin).

Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik (npr. Aničin < Anica).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 962, 963.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Aljošin
Anamarijin
Aničin
Daničin
Dragičin
Emmyjin
Inesin
Irisin
Jožičin
Karinin
Karmenin
Lein
Lejin
Ljubičin
Mančin
Maričin
Mariin
Matejin
Miličin
Mojčin
Nivesin
Piin
Pijin
Sašin
Slavičin
Tein
Tejin
Tiin
Tijin
Viktorijin