Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij)

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 14 svojilnih pridevnikov iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij in je bil narejen na podlagi problemskega sklopa »Poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij«, vključenega v različico 3.0 ePravopisa (tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober 2016).

Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni pridevniki, ki v besedotvornem postopku izkazujejo posebnosti, npr.:

(1) preglas (hudičev);

(2) premeno c > č (rojeničin);

(3) neobstojni samoglasnik (palčkov, psoglavčev);

(4) druge posebnosti (božji).

V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.

Novosti:

Svojilni pridevniki iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij so obravnavani kot samostojna gesla. Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni obliki (npr. vilinčev < vilinec).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

angelov
bedančev
božji
čatežev
hudičev
morakvarjev
možev
palčkov
pasjeglavčev
psoglavčev
rojeničin
sojeničin
vilinčev
zmajev