Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Glasbeni izrazi

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 25 iztočnic, ki jih je mogoče razdeliti v dve skupini:

(1) poimenovanja glasbenih zvrsti (blues tudi bluz, bossa nova, hiphop in hip hop, jazz in džez);

(2) poimenovanja glasbenih/izvajalnih načinov (a cappellaakapela, allegro, mezzoforte).

V slovarju so tudi glasbeni simboli (5 iztočnic), ki so navadno uporabljeni na notah za označevanje izvajalnih načinov (f, pp, sf …). Ti niso vključeni v pravopisno kategorijo »Glasbeni izrazi«, obravnavani so kot simboli.

Geslovnik bo dopolnjen tudi s slovenskimi ustreznicami izrazov: glasno – forte; gibko, poskočno

Novosti:

Slovarska predstavitev glasbenih izrazov, ki so večinoma prevzete besede, kaže na dva tipa prevzemanja:

• sodobnejše glasbene žanre prevzemamo skoraj brezizjemno in v rabi navadno soobstajata podomačena in nepodomačena dvojnica (rejv in rave, blues tudi bluz), pri nekaterih pa tudi že samo podomačena (šanson); jezik prevzemanja je navadno angleščina, tudi francoščina;

• glasbeni izrazi, ki so izvorno prislovi oz. prislovne zveze in ki so v zadnjih desetletjih začeli iz strokovnega jezika prodirati v splošni občevalni jezik, se navadno ohranjajo v pisno nepodomačeni obliki, saj so v tej že ustaljeni (andante, allegro ...); prevzemalni jezik je italijanščina.

Pisno podomačene in nepodomačene besede so v slovarju predstavljene v različnih dvojničnih razmerjih, ki so rezultat gradivske analize, npr. pank in punk, hiphop in hip hop, rap in rep, rejv tudi rave, blues tudi bluz. Med njimi je tudi nekaj izrazov (in njihovih dvojnic), ki jih v aktualnih slovarjih knjižnega jezika (SP 2001 in SSKJ) ni mogoče najti ni, npr. rap in rep, emo.

V ponazarjalnem gradivu so izrazi prikazani v skladenjski rabi, pri čemer je pri vseh iz prve skupine opaženo pogosto pojavljanje v vlogi nepregibnega pridevniškega prilastka, kar postaja izrazna možnost, sprejemljiva tudi za knjižni jezik. Kot variantne možnosti so ob zvezah emo skupina in zgodovina slovenske pank/punk glasbe tako navedene emovska skupina in pankovska/punkovska glasba. V pridevniški rabi se pojavljajo tudi nekateri glasbeni izrazi, ki so izvorno prislovi oz. prislovne zveze, npr. a cappella, allegro, adagio. Zveze:

a capella zasedba
akapela poslastica
allegro stavek
blues kitarist
bossa nova stil
emo skupina
fortissimo dinamika
heavy metal skupina
hiphop glasba
jazz/džez glasbenik
metal skupina
mezzoforte dinamika
pank/punk glasba
pop glasba, pop skupina
ragtime ritem
rap/rep nastop
rejv zabava
soul pevka, soul glasba
staccato ritem

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 53, 66, 186, 1241.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Prevzete besede in besedne zveze«

(https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/4/prevzemanje_beseda_zveza)

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

a cappella
adagio
akapela
allegro
blues
tudi bluz
bossa nova
capriccio
crescendo
emo
fortissimo
heavy metal
hiphop
in hip hop
jazz
in džez
metal
mezzoforte
opera buffa
pank
in punk
pianissimo  
pop
ragtime
rap
in rep
rejv
tudi rave
soul
staccato
šanson