Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz osebnih moških imen)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 144 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora osebnih moških imen, vključenih v problemski sklop »Lastna imena (osebna moška)«. V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do:

(1) preglasa (Ahačev);

(2) pogovorne podaljšave osnove s t (Nikov);

(3) obvezne podaljšave osnove s t (Juretov);

(4) neobveznega izpusta neobstojnega polglasnika (Klemnov ali Klemenov);

(5) nepravilne uporabe ženskega pridevniškega obrazila (Aljošin namesto Aljošev).

V kasnejših fazah so bili dodani tudi tisti svojilni pridevniki, pri katerih je bilo podstavno ime v geslovnik sprejeto zaradi prekrivnosti pri zapisu, npr. oskar, aleksander ‘nagrada’ in Oskar, Aleksander ‘ime’.

V letu 2019 so bili v problemski sklop dodani svojilni pridevniki iz imen, ki se pojavljajo v umetniških imenih, npr. Andy Warhol > Andyjev, v letu 2022 pa še svojilni pridevniki iz italijanskih imen. Podobno kot pri slovenskih imenih je uslovarjenje svojilnega pridevnika narekovala problematičnost zaradi:

(1) podaljšave z j (Andyjev, Luigijev), povezane z izreko končnega samoglasnika (Joe – Joejev in še Steviejev);

(2) preglasa pri oblikah s končnim pisnim o (Kočev), ki jih v manj formalnih knjižnojezikovnih okoliščinah tudi ne preglašujemo (Kočov);

(3) preglasa pri oblikah s končnim govorjenim c j č š, ki so preglašene v govoru, v zapisu pa se je uveljavila dvojnica (Georgeev/Georgeov, Antoniev/Antoniov).

Novosti:

Uslovarjenje teh imen je predstavljalo gradivsko osnovo pri pripravi novega poglavja pravopisnih pravil z naslovom »Slovnični oris za pravopis«, ki je v letu 2019 v usklajevalni fazi. Pripravljena je bila tudi anketa, ki bo pomagala pri dokončni redakciji. Dostopna je na spletnem naslovu spletišča Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.

Vsak slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik, kar je za uporabnika pomembno zlasti tedaj, ko različna imena sovpadejo v pridevniški obliki (Nikov < Nik, Niko).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Zadnja sprememba:

Fran 10.0, 18. novembra 2022.

Nabor slovarskih iztočnic:

Adamov
Ahačev
Akihitov
Alešev
Alfierijev
Aljažev
Aljošev
Alojzijev
Andražev
Andrejev
Andyjev
Anejev
Antoniev
Antonijev
Anžetov
Arturjev
Atahualpov
Atilov
Blažev
Bogomirjev
Borov
Bruceov
Cvetkov
Črtomirjev
Damirjev
Danilov
Dantejev
Davorjev
Dioklecijanov
Džoserjev
Evstahijev
Francijev
Franjev
Fričev
Fritzev
Gabrielejev
Gašperjev
Georgeev
Georgesov
Georgov
Giammariev
Giannijev
Giuseppejev
Gregorjev
Gregov
Hadrijanov
Hailejev
Harryjev
Hertzev
Ignačev
Igorjev
Ivov
Izidorjev
Jakobov
Jakov
Janijev
Jankov
Jeanov
Jernejev
Joejev
Joškov
Jožefov
Jožetov
Jurčkov
Juretov
Jurijev
Kangšijev
Karakalov
Keopsov
Klemnov
Kočev
Kuzmov
Leejev
Lovrov
Luigijev
Lukov
Majev
Mariev
Marijev 
Markov
Martinov
Matejev
Matevžev
Matičev
Matijev
Matjažev
Menesov
Mihov
Milošev
Mirkov
Mirov
Mitjev
Mohorjev
Nejčev
Niccolòjev
Nikolajev
Nikov
Ninov
Oskarjev
Pavletov
Pavlov 
Petrov
Pirov
Primožev
Pulcinellov
Radov
Rajkov
Renatov
Renejev
Ristov
Rudijev
Samirjev
Samov
Sandorjev
Sašev
Sergejev
Silvestrov
Silvov
Slavkov
Srečkov
Stankov
Steviejev
Tadejev
Timotejev
Tinetov
Tomažev
Tonyjev
Urošev
Valterjev
Vasjev
Vidov
Viktorjev
Vincenčev
Vinkov
Vladimirjev
Vladov
Vojkov
Yvesov
Zdravkov
Zlatkov
Zvonkov
Željkov
Žigov