Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Nazivi in naslovi ob imenu

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 83 slovarskih iztočnic ter zajema naslednje vrste nazivov in naslovov ob imenu:

(1) poklicne (odvetnik/odvetnica, inženir/inženirka);
(2) akademske (magister/magistrica, docent/docentka);
(3) vojaške (generalmajor/generalmajorka);
(4) verske (pater, sestra, blaženi/blažena);
(5) protokolarne (eminenca, visokost);
(6) plemiške (vladarske) (car/carica, vitez);
(7) položajne (dekan/dekanja, kapetan/kapetanka);
(8) glede na družbeni položaj (gospod/gospa).

Novosti:

Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na Slovenski pravopis 2001: nova je npr. iztočnica prevzvišeni; ob oblikah dekanka in dekanica je dodana pogostejša dekanja; generalinja je predlagana možnost v vojaški stroki (terminološki slovar), generalica je po SP 2001 uslovarjena le kot ‘generalova žena’, danes je to vojaški naziv za osebe ženskega spola, ki opravljajo ta poklic, se pa pogosteje uporablja tudi oblika generalka, naštete oblike so tako variante. Vse ženske oblike so obravnavane v samostojnih geslih (v SP 2001 so bile navedene kot podiztočnice pri moških oblikah).

Ponazarjalno gradivo je obvestilno razširjeno

1. s primeri tipičnih skladenjskih rab, ki so uvedene z naslednjimi pojasnili:

  • »pred imenom ali navedbo poklica ali položaja« (spomenik generalu Rudolfu Maistru; gospa županja),
  • »pred imenom kot vrstni pridevnik« (blaženi Alojzij Stepinac; kapela svete Terezije),
  • »za imenom kot vrstni pridevnik« (Leta 1776 je Marija Terezija Janezu Mihaelu plemenitemu Žagarju podelila dedno plemstvo z vzdevkom »Nobilis de Sagar«),
  • »za imenom« (vaje pri doktorju/dr. Janezu Novaku, asistentu),
  • »kot nagovor« (Gospod doktor, svetujte mi, kaj naj delam, da bom dočakal sto let) ali »kot nagovor, navadno v množini« (Spoštovane gospe in gospodje);

2. s pojasnili, ki nakazujejo normativno ali časovno zaznamovanost:

  • »manj formalno« (Sobotno generalko stanovanja so izpustili),
  • »nekdaj« (Učence je pozdravila gospodična učiteljica).

Dodane so tudi:

  • stalne zveze (dvojna doktorica |ženska z dvema doktoratoma|; doktor/dr. Fig |vzdevek Franceta Prešerna|) ter
  • pojasnila tipa »v prenesenem pomenu« (Poleg študentov se je predavanja udeležilo precej profesorskih eminenc) in
  • »v zvezi« (izredna profesorica).

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 128.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

admiral
akademik
akademikinja
asistent
asistentka
baron
baronica
blažen
blažena
blaženi
car
carica
cesar
cesarica
dama (prva dama)
dekan
dekanica
dekanja
dekanka
desetnica
desetnik
docent
docentka
doktor (dvojni doktor)
doktorica (dvojna doktorica)
ekscelenca in Ekscelenca
eminenca in Eminenca (siva eminenca)
general
generalica – generalinja – generalka
generalmajor
generalmajorka
generalpolkovnica
generalpolkovnik
gospa
gospod (prvi gospod)
gospodična
grof
grofica
inženir
inženirka
kapetan
kapetanka
kapitan
kapitanka
kneginja
knez
kralj (kralj cvička)
kraljica (vinska kraljica; kraljica cvička, terana; kraljica ljudskih src; kraljica mati)
lady (železna lady)
magister
magistrica
major
majorka
monsinjor – monsignor
oče
pater
plemenit
podpolkovnica
podpolkovnik
polkovnica
polkovnik
prevzvišenost in Prevzvišenost
primarij
primarijka
princ
princesa (hmeljarska princesa)
profesor (izredni profesor, redni profesor, zaslužni profesor)
profesorica (izredna profesorica, redna profesorica, zaslužna profesorica)
rektor
rektorica
sestra
sir
svet
sveta
svetost in Svetost
veličanstvo in Veličanstvo
visočanstvo in Visočanstvo
visokost in Visokost
vojvoda
vojvodinja