Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Nazivi in naslovi ob imenu

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 78 slovarskih iztočnic ter zajema naslednje vrste nazivov in naslovov ob imenu:

(1) poklicne (odvetnik/odvetnica, inženir/inženirka);

(2) akademske (magister/magistrica, docent/docentka);

(3) vojaške (generalmajor/generalmajorka);

(4) verske (pater, sestra; blaženi/blažena);

(5) protokolarne (eminenca, visokost);

(6) plemiške (vladarske) (car/carica, vitez);

(7) položajne (dekan/dekanja, kapetan/kapetanka);

(8) glede na družbeni položaj (gospod/gospa).

Novosti:

Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na Slovenski pravopis 2001: nova je npr. iztočnica prevzvišeni; ob obliki dekanka je dodana pogostejša dekanja; generalinja je predlagana možnost v vojaški stroki (terminološki slovar), generalica je po SP 2001 uslovarjena le kot ‘generalova žena’, danes je to vojaški naziv za osebe ženskega spola, ki opravljajo ta poklic, se pa pogosteje uporablja tudi oblika generalka, našteto so tako variante. Vse ženske oblike so obravnavane v samostojnih geslih (v SP 2001 so bile navedene kot podiztočnice pri moških oblikah).

Ponazarjalno gradivo je obvestilno razširjeno s primeri tipičnih skladenjskih rab, npr. z opozorilom »pred imenom« (spomenik generalu Rudolfu Maistru), »za imenom« (vaje pri doktorju/dr. Janezu Novaku, asistentu), »kot nagovor« (Gospod doktor, svetujte mi, kaj naj delam, da bom dočakal sto let«) ipd. Dodane so tudi stalne zveze (dvojna doktorica – ‘ženska z dvema doktoratoma’; doktor/dr. Fig – |vzdevek Franceta Prešerna|) ter pojasnila tipa »v prenesenem pomenu« (Poleg študentov se je predavanja udeležilo precej profesorskih eminenc) in »v zvezi« (izredna profesorica) .

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 128.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 26. oktobra 2019.

Nabor slovarskih iztočnic:

admiral
akademik
akademikinja
asistent
asistentka
baron
baronica
blažena
blaženi
blaženi
car
carica
cesar
cesarica
dekan
dekanica
dekanja
desetnica
desetnik
docent
docentka
doktor
doktorica
ekscelenca
eminenca
general
generalica – generalinja – generalka
generalmajor
generalmajorka
generalpolkovnica
generalpolkovnik
gospa
gospod
gospodična
grof
grofica
inženir
inženirka
kapetan
kapetanka
kapitan
kapitanka
kneginja
knez
kralj
kraljica
lady
magister
magistrica
major
majorka
monsignor
monsinjor
oče
pater
plemeniti
podpolkovnica
podpolkovnik
polkovnica
polkovnik
prevzvišenost
primarij
primarijka
princ
princesa
profesor
profesorica
rektor
rektorica
sestra
sir
sveta
sveti
svetost
veličanstvo
visočanstvo
visokost
vojvoda
vojvodinja