Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz osebnih ženskih imen)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 66 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora osebnih ženskih imen, vključenih v problemski sklop »Lastna imena (osebna, ženska)«.

V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do premene c > č (Aničin). Vključena so tudi imena, pri katerih je zaradi ženskega in moškega enakopisnega imena mogoč nesporazum (Saša: Sašev in Sašin) ali obstaja enakozvočnost z občnoimenskim poimenovanjem (Vesna |žensko ime| : vesna |nagrada|).

V letu 2022 so bili v slovar dodani svojilni pridevniki iz italijanskih ženskih imen (npr. Beatricin, Mariin in Marijin, Liviin in Livijin).

V prirastku za leto 2023 so bili dodani svojilni pridevniki, tvorjeni iz imen, vključenih v preglednice za prevzemanje iz italijanščine in poljščine, ter iz nekaterih imen v pravopisnih (pod)poglavjih »Glasoslovni oris« in »Glasovno–črkovne premene«.

Novosti:

V letu 2019 je bila sprejeta odločitev, da pri psevdonimih ne bodo uslovarjene dvobesedne, temveč enobesedne iztočnice (izjema so nekatera umetniška imena). V geslovnik ženskih imen so bila tako sprejeta zlasti imena neslovenskega izvora in iz njih izpeljani svojilni pridevniki (Audreyjin, Billiejin, Cocojin, Edithin, Jeanin, Marilynin, Nataliejin, Whoopijin itd.).

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen izjemoma, ko smo pri svojilnih pridevnikih iz imen na -ia oz. -ea uvedli dvojnico brez podaljšave (Pia: Piin in Pijin, v SP 2001 Pijin; Lea: Lein in Lejin, v SP 2001 Lejin). Pravila za tvorbo svojilnih pridevnikov so podana v pravopisnih pravilih SP 2001 (člen 956 id.), v Pravopisu 8.0 pa v prenovljeni obliki v poglavju »Glasovno-črkovne premene«.

Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik (Aničin < Anica).

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 962, 963.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Aljošin
Anamarijin
Aničin
Audreyjin
Beatricin
Billiejin
Cocojin
Dafnin
Danajin tudi Danain
Daničin
Dikin
Dorisin
Dragičin
Edithin
Emiliin in Emilijin
Emmyjin
Gabrielin
Inesin
Irisin
Janin
Jeanin
Jožičin
Judyjin
Junin
Karinin
Karmenin
Larin
Leejin
Lein in Lejin
Liviin in Livijin
Ljubičin
Lucijin
Mančin
Maričin
Mariin in Marijin
Máriin
Marilynin
Matejin
Mičikin
Miin in Mijin
Miličin
Mirandin
Mirnin
Mojčin
Nataliejin
Nikin
Nivesin
Pavlin
Piin in Pijin
Sašin
Slavičin
Sofiin in Sofijin
Sophiin in Sophijin
Tamarin
Tein in Tejin
Tiin in Tijin
Verin
Veronikin
Viktorijin
Whoopijin
Zofiin