Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz priimkov)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 283 svojilnih pridevnikov iz priimkov, vključenih v sklop »Lastna imena, priimki«.

V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi priimka v svojilni pridevnik pride do:

(1) preglasa (tip Bajčev);

(2) pogovorne podaljšave osnove s t (tip Jenko);

(3) izpusta neobstojnega polglasnika (tip Erjavčev) in

(4) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (tip Fajdiga).

Kasneje je bil nabor dopolnjen s priimki, ki predstavljajo podstavo pridevnikom v različnih stalnih besednih zvezah (Diesel > Dieslov motor).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.

Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri imenih z neobstojnim polglasnikom (Bajčev < Bajc, Bajec).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Zadnja sprememba:

Fran 6.0, 26. septembra 2018.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abbejev
Abelov
Addisonov
Albertijev
Alberti-Žnideršičev
Aljažev
Alzheimerjev
Ambrožičev
Amperov in Amperjev
Andersenov
Apgarjev
Arharjev
Artaudov in Artaudev
Aspergerjev
Atkinsonov
Atkinsov
Avogadrov
Babičev
Badjurov
Bajčev
Balintov
Barillov
Bartolov
Basedowov
Baumannov
Beaufortov in Beaufortev
Bernoullijev
Bessemerjev
Betettov
Bethejev
Bethe-Weizsackerjev
Bevčev
Blagajev
Blažičev
Bloudkov
Bogatajev
Boltzmannov
Boolov
Borštnikov
Boylov
Božičev
Braillov in Braillev
Braunov
Bregarjev
Briggsov
Buchnerjev
Bukovčev
Cankarjev
Cassinijev
Celzijev
Cerarjev
Cervantesov
Cooperjev
Coulombov
Crohnov
Cvetkov
Černetov
Davisov
Demšarjev
Dieslov
Dolenčev
Dolinarjev
Dopplerjev
Downov
Einsteinov
Erjavčev
Fahrenheitov
Fajdigov
Faradayev
Fassbinderjev
Fibonaccijev
Filipičev
Fleischmannov
Gajškov
Galilejev
Geigerjev
Gerbčev
Gerbičev
Godčev
Goethejev
Golgijev
Goncourtov in Goncourtev
Gorenčev
Gorjupov
Grahamov
Gregoričev
Grumov
Hafnerjev
Halleyjev
Herschlov
Higgsov
Hočevarjev
Hodžićev
Hondov
Hookov
Hribarjev
Hubblov
Humarjev
Ilićev
Ivančičev
Janežičev
Jarčev
Jazbečev
Jenkov
Jeričev
Joulov
Jovanovićev
Jurčičev
Kaplanov
Kasteličev
Kaučičev
Kavčičev
Keglov
Kelvinov
Keplerjev
Klemenčičev
Knafelčev
Knausov
Kneippov
Kocjančičev
Kočevarjev
Kodričev
Kokaljev
Kolaričev
Kolarjev
Kolenčev
Kopernikov
Koraćev
Koroščev
Kosijev
Koširjev
Kovačev
Kovačevićev
Kovačičev
Kozinov
Koželjev
Krajnčev
Kraljev
Kramarjev
Krambergerjev
Kranjčev
Krivčev
Krivičev
Krugerjev
Kuharjev
Kumrov
Lavričev
Lazarjev
Lebarjev
Leskovarjev
Levstikov
Likarjev
Logarjev
Ludolfov
Magirusov
Markovićev
Markovičev
Matkov
Mavričev
Megličev
Mendlov
Mercallijev
Michelinov
Miheličev
Miklavčičev
Mlakarjev
Mlinaričev
Mlinarjev
Mohoričev
Mohrov
Montessorijev
Morsejev
Mozartov
Müllerjev
Murkov
Nemčev
Neperjev
Newtonov
Nikolićev
Nobelov
Oginov
Ohmov
Ottov
Papinov
Parkinsonov
Pascalov
Pavličev
Peltonov
Perkov
Petričev
Petrijev
Petrovićev
Petrovičev
Pintaričev
Pintarjev
Pirčev
Plečnikov
Podgorškov
Pogačarjev
Popovićev
Potemkinov
Potjomkinov
Povšetov
Pradov
Preglov
Pretnarjev
Primožičev
Priolov
Pritzkerjev
Pulitzerjev
Ribičev
Richterjev
Rožančev
Rožičev
Rubikov
Rutarjev
Sacherjev
Saksidov
Savićev
Schwannov
Scopolijev
Severjev
Simoničev
Sitarjev
Sjögrenov
Slomškov
Smrekarjev
Sovretov
Stanleyjev
Steletov
Stoparjev
Stritarjev
Stupičev
Šeligov
Šinkovčev
Škerjančev
Škodov
Škofov
Štrukljev
Šuštarjev
Tavčarjev
Teslov
Thomasov
Tollensov
Tomažičev
Tomšičev
Trčkov
Turnerjev
Tyndallov
Uršičev
Valvasorjev
Vegov
Vidičev
Vidmarjev
Vidovičev
Vodnikov
Vodopivčev
Volkov
Voltov
Vovkov
Wanklov
Wassermannov
Wattov
Weizsäckerjev
Wertheimov
Zadravčev
Zajčev
Zakrajškov
Zalarjev
Zalokarjev
Zemljičev
Zidarjev
Zoisov
Zorkov
Zupančev
Zupančičev
Zverov
Žagarjev
Železnikov
Žibertov
Žižkov
Žnideršičev
Župančičev