Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz priimkov)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 412 svojilnih pridevnikov iz priimkov, vključenih v sklop »Lastna imena, priimki«.

V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi priimka v svojilni pridevnik pride do:

(1) preglasa (Bajčev);

(2) pogovorne podaljšave osnove s t (Jenko);

(3) izpusta neobstojnega polglasnika (Erjavčev) in

(4) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (Fajdiga).

Kasneje je bil nabor dopolnjen s priimki, ki predstavljajo podstavo pridevnikom v različnih stalnih besednih zvezah (Diesel > Dieslov motor).

V letu 2019 so bili v problemski sklop dodani svojilni pridevniki iz imen, ki se pojavljajo v umetniških imenih, npr. Andy Warhol > Warholov. Podobno kot pri slovenskih imenih je uslovarjenje svojilnega pridevnika narekovala problematičnost zaradi:

(1) podaljšave z j (Astairov in Astairjev);

(2) večbesednih imen iz azijskih jezikov (Mao Cetungov);

(3) nepravilne uporabe ženskega pridevniškega obrazila (Guevarov);

(4) nekdaj normativno odsvetovanih oblik priimkov na končni -a ob ženskih imenih (Kobilčin, Stupičin).

V letu 2022 so bili v slovar dodana nekatera gesla iz preglednice za prevzemanje iz italijanščine, npr. Beccariev, Bertoluccijev, Mascagnijev.

Novosti:

Uslovarjenje teh imen je predstavljalo gradivsko osnovo pri pripravi novega poglavja pravopisnih pravil z naslovom »Slovnični oris za pravopis«, ki je v letu 2019 v usklajevalni fazi. Pripravljena je bila tudi anketa, ki bo pomagala pri dokončni redakciji. Dostopna je na spletnem naslovu spletišča Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.

Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri imenih z neobstojnim polglasnikom (Bajčev < Bajc, Bajec).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Zadnja sprememba:

Fran 10.0, 18. novembra 2022.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abbejev
Abelov
Addisonov
Albertijev
Alberti-Žnideršičev
Alfierijev
Alighierijev
Aljažev
Alzheimerjev
Ambrožičev
Ampèrov
in Ampèrjev
Andersenov
Apgarjev
Arharjev
Artaudov
in Artaudev
Aspergerjev
Astairov
Atkinsonov
Atkinsov
Avogadrov
Babičev
Bacchellijev
Badjurov
Badogliev
Bajčev
Balintov
Barillov
Bartolov
Basedowov
Baumannov
Beaufortov
in Beaufortev
Beccariev
Bellocchiev
Bernoullijev
Bertoluccijev
Bessemerjev
Betettov
Bethejev
Bethe-Weizsäckerjev
Bevčev
Bevialcquov
Biasuttijev
Blagajev
Blažičev
Bloudkov
Boccacciev
Boccherinijev
Bogatajev
Boltzmannov
Bonapartejev
Bonfiglijev
Bookerjev
Boolov
Borghesejev
Borov
Borštnikov
Bowiejev
Boylov
Božičev
Braillov
in Braillev
Braunov
Bregarjev
Briggsov
Brunelleschijev
Büchnerjev
Bukovčev
Calvinov
Campiglijev
Cankarjev
Capogrossijev
Carduccijev
Casanovov
Cassinijev
Celzijev
Cerarjev
Cervantesov
Cezarjev
Chavezov
Cherubinijev
Clementijev
Cockerjev
Codellijev
Cojzov
Collodijev
Contijev
Cooperjev
Coulombov
Crocejev
Crohnov
Cvetkov
Černetov
Čopov
Čušev
Dajnkov
Darwinov
Davisov
Dayev
del Castagnev
della Querciev
Demšarjev
Deneuvov
Derridajev
Dieslov
Dolenčev
Dolinarjev
Dopplerjev
Downov
Einspielerjev
Einsteinov
Epsteinov
Erjavčev
Fahrenheitov
Fajdigov
Fallacijev
Faradayev
Fassbinderjev
Ferréjev
Feuerbachov
Fibonaccijev
Filipičev
Fleischmannov
Freudov
Gabrielejev
Gajškov
Gandhijev
Garbov
Gardnerjev
Garibaldijev
Geigerjev
Gerbčev
Gerbičev
Gherardijev
Ghibertijev
Ghirlandaiev
Giammariev
Giglijev
Giraldijev
Glazerjev
Gnolijev
Godčev
Goethejev
Goldonijev
Golgijev
Goncourtov
in Goncourtev
Gorenčev
Gorjupov
Gorkijev
Grahamov
Grangerjev
Gregoričev
Grumov
Gurainijev
Guevarov
Guicciardinijev
Hafnerjev
Halleyjev
Heglov
Heideggerjev
Herschlov
Higgsov
Hitlerjev
Hočevarjev
Hodžićev
Hollidayev
Hondov
Hookov
Hribarjev
Hubblov
Humarjev
Ilićev
Ivančičev
Jakopičev
Janežičev
Jansenov
Jarčev
Jazbečev
Jenkov
Jeričev
Joulov
Jovanovićev
Jungov
Jurčičev
Kalvinov
Kantov
Kaplanov
Kasteličev
Kaučičev
Kavčičev
Keglov
Kelvinov
Keplerjev
Klemenčičev
Knafelčev
Knausov
Kneippov
Kobilčin
Kočevarjev
Kocjančičev
Kodričev
Kokaljev
Kolaričev
Kolarjev
Kolenčev
Konfucijev
Kopernikov
Koraćev
Koroščev
Kosijev
Koširjev
Kovačev
Kovačevićev
Kovačičev
Koželjev
Kozinov
Krajnčev
Kraljev
Kramarjev
Krambergerjev
Kranjčev
Krivčev
Krivičev
Krügerjev
Kuharjev
Kumrov
Lamborghinijev
Lavričev
Lazarjev
Lebarjev
Leejev
Leskovarjev
Levstikov
Likarjev
Logarjev
Ludolfov
Luthrov
Lutrov
Machiavellijev
Machov
Magirusov
Magnellijev
Mahničev
Maistrov
Mao Cetungov
Markovićev
Markovičev
Martinov
Marxov
Mascagnijev
Matkov
Mavričev
Maxwellov
Megličev
Mendlov
Mercallijev
Metelkov
Michelinov
Miheličev
Miklavčičev
Mlakarjev
Mlinaričev
Mlinarjev
Modiglianijev
Mogherinijev
Mohoričev
Mohrov
Monroejev
Montessorijev
Moraviev
Morsejev
Mozartov
Müllerjev
Murkov
Nemčev
Neperjev
Newtonov
Nietzschejev
Nikolićev
Nobelov
Nobilejev
Oginov
Ohmov
Ottov
Papinov
Parkinsonov
Pascalov
Pascolijev
Pasolinijev
Pavličev
Pavlov
Peltonov
Perkov
Petőfijev
Petričev
Petrijev
Petrovićev
Petrovičev
Piccinnijev
Piccolominijev
Pintaričev
Pintarjev
Pirčev
Plečnikov
Podgorškov
Pogačarjev
Popovićev
Potemkinov
Potterjev
Povšetov
Pradov
Preglov
Prešernov
Pretnarjev
Primožičev
Priolov
Pritzkerjev
Puccinijev
Pulitzerjev
Ribičev
Riccijev
Richterjev
Rossinijev
Rožančev
Rožičev
Rubikov
Rutarjev
Sacherjev
Saint Laurentov
Saksidov
Sardenkov
Savićev
Schwannov
Scolov
Scopolijev
Selassiejev
Severjev
Siemensov
Sievertov
Simoničev
Sitarjev
Sjögrenov
Slomškov
Smrekarjev
Sovretov
Spinolov
Stalinov
Stanleyjev
Starrov
Steletov
Stoparjev
Stritarjev
Stupičev
Stupičin
Šeligov
Šinkovčev
Škerjančev
Škodov
Škofov
Štrukljev
Šuštarjev
Tabucchijev
Tavčarjev
Teslov
Thomasov
Tognazzijev
Tollensov
Tolstojev
Tomažičev
Tomšičev
Torricellijev
Trčkov
Turnerjev
Tyndallov
Uršičev
Valvasorjev
Valvazorjev
Vegov
Velikonjev
Verrocchiev
Vidičev
Vidmarjev
Vidovičev
Vignolov
Viscontijev
Vodnikov
Vodopivčev
Volkov
Voltov
Vovkov
Wanklov
Wassermannov
Wattov
Waynov
Webrov
Wertheimov
Wonderjev
Zadravčev
Zajčev
Zakrajškov
Zalarjev
Zalokarjev
Zemljičev
Zidarjev
Zorkov
Zupančev
Zupančičev
Zverov
Žagarjev
Železnikov
Žibertov
Žižkov
Žnideršičev
Župančičev