Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami nazorov, gibanj, političnih, vojaških skupin)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 71 slovarskih iztočnic ter zajema pridevnike, ki so v besednih družinah ob pripadnikih in pripadnicah različnih nazorov in gibanj, navadno povezanih z vidnimi zgodovinskimi osebnostmi oz. osebnostmi iz sveta znanosti, filozofije, kulture in političnega življenja.

Razdelili smo jih v naslednje skupine:

(1) pridevniki, ki se nanašajo na pripadnike in pripadnice različnih filozofskih, političnih in kulturnih gibanj in nazorov: chavističen, darvinističen; freudovski, jungovski;

(2) pridevniki, ki se nanašajo na pripadnike in pripadnice političnih strank: evroskeptičen, laburističen;

(3) pridevniki, ki se nanašajo na pripadnike in pripadnice vojaških, vohunskih in drugih oboroženih skupin: alkaidovski, hamasovski, irovski.

Večina geslovnika sledi ubeseditvi iz predloga prenovljenih pravopisnih pravil, razširjeni geslovnik je pripravljen glede na problematičnost skupin, npr. izkazano rabo velike začetnice v korpusnem gradivu, še zlasti če gre za izpeljanke iz lastnih imen. npr. derridajevski, stalinističen, tolstojanski.

Novosti:

Novost so pridevniki, ki prej niso bili vključeni v jezikovne priročnike (chavističen, keynesijanski). Posodobljeni so podatki o izrazni podobi, denimo izgovor (namesto [frójdou̯ski] zdaj [frôjdou̯ski], ponazarjalni zgledi. Besedotvorne dvojnice so prikazane v istem slovarskem sestavku, npr. golističen in degolističen ali heglovski in hegeljanski, enako velja za pisne dvojnice tipa sionističen in cionističen. Če je dvojnica enakovredna, se pojavlja kot enakovredna izbira tudi v zgledih in ponazoritvah, če dvojnica ni enakovredna, jo povezujemo z oznako tudi le v zaglavju in oblikoslovnih paradigmah.

Pridevniki, ki se v besedilih pojavljajo večinoma kot vrstni (tj. z obrazilom -ni), so uvedeni s pojasnilom »v stalni besedni zvezi kot vrstni pridevnik«, npr. marksističen […] Strniša je Sartru pripisoval materialističen in celo marksističen pogled na svet; v stalni besedni zvezi kot vrstni pridevnik Marksistični filozof Louis Althusser je trdil, da je marksizem teoretični antihumanizem; marksistična teorija.

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Slovar

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

alkaidovski tudi alkajdovski
anarhističen
antisemitski
avstromarksističen
belogardističen
bonapartističen
borghesovski
brexitski
tudi brexitovski
caravaggievski
cecilijanski
chavističen
četniški
dannunzijevski
dantejevski
darvinističen
demokratski
demosovski
derridajevski
desničarski
desusovski
eldeesovski
esdeesovski
esdejevski
eselesovski
esemcejevski
esesovski
evroskeptičen
fašističen
fatalističen
feuerbachovski
freudovski
gestapovski
golističen
tudi degolističen
hamasovski
heglovski
tudi hegeljanski
heideggerjanski
tudi hajdegerjanski
hitlerjanski
tudi hitlerjevski
ilirski
irovski
janzenističen
jungovski
kantovski
keynesijanski
komunističen
krekovski
laburističen
levičarski
liberalen
mahničevski
makiavelističen
maoističen
marksističen
mladoslovenski
natovski
neofašističen
neoliberalen
neonacističen
nietzschejanski
in ničejanski
republikanski
rojalističen
sionističen
in cionističen
socialističen
stalinističen
staroslovenski
svobodnjaški
titoističen
tolstojanski
in tolstojevski
torijski
in torijevski
unionističen
unitarističen
velikonemški