Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena celin

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 19 eno- in večbesednih iztočnic, ki jih v različnih geografskih okoljih obravnavajo različno (teorija petih, šestih in sedmih celin). V geslovnik smo vključili tako sodobne celine (Afrika, Azija, Evropa) kot zgodovinske praceline (Gondvana), poleg teh pa tudi večja območja, ki jih v stroki pojmujejo kot velike, celinam podobne dele kopnega (Angloamerika, Antarktika, Mezoamerika).

Novosti:

V besedotvornem gnezdu navajamo uresničene oblike prebivalcev, prebivalk in pripadajočih pridevnikov.

Novost je sprejetje do sedaj nekodificiranih imen (Gondvana, Pangea) in uvedba besedotvornih gnezd, iz katerih je mogoče razbrati besedotvorne načine pri tvorbi prebivalskih imen za oba spola (če obstajajo), svojilnih pridevnikov iz prebivalskih imen obeh spolov in pridevnikov na -ski. Pri tem smo upoštevali tudi pogoste, a do sedaj neuslovarjene tvorjenke, npr. Latinoameričan in Latinskoameričan tudi Latinski Američan.

Uporabnik je poučen o ustrezni predložni rabi imen celin, in sicer v mestniku (Kje?), rodilniku (Od kod?) in tožilniku (Kam?). Do zdaj je pravopis navajal le predlog v mestniku, sklonsko obliko pa le s končnico (Arktika: na Antarktiki); uporabnik je zato moral sam sklepati o rabi predloga v rodilniku in tožilniku. V ePravopisu so pri vsakem imenu celine navedeni ustrezni predlogi (v/na, iz/z/s) s pravilnimi sklonskimi oblikami (na Antarktiki, z Antarktike, na Antarktiko).

V redakcijah je upoštevana tudi pomenska diferenciranost pogosto rabljenih imen, npr. Amerika (tudi kot skrajšano ime za Združene države Amerike) ali Evropa (tudi kot nadomestno ime za Evropsko unijo).

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 53, 66, 186, 1241.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Afrika
Amerika
Angloamerika
Antarktika
Arktika
Atlantida
Avstralija
Azija
Evrazija
Evropa
Gondvana
Južna Amerika
Latinska Amerika
Lavrazija
Mezoamerika
Oceanija
Pangea
Severna Amerika
Srednja Amerika