Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Slovaščina

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 144 slovarskih iztočnic. Nastal je ob uslovarjanju ponazarjalnih zgledov iz predloga pravil Pravopisa 8.0 za prevzemanje iz slovaščine, ki prinaša napotke za (zlasti govorno, redkeje pa tudi pisno) prilagajanje slovaških imen (in nekaterih občnih besed) v slovenščini.

Glede na vrsto lastnega imena so v slovar v prirastku za leto 2023 vključene naslednje vrste lastnih imen:

(1) osebna imena (Bystrík, Július, Michal; Daniela, Mária);
(2) priimki (Beniak, Dzurinda, Jesenská, Mňačko);
(3) imena krajev (Baďan, Humenné, Orechová Potôň, Topoľčany);
(4) nekrajevna imena (Horný Dudváh, Ľupčianka; Turiec).

Novosti:

Pravila za prevzemanje iz slovaščine so prilagojena splošnim pravilom za prevzemanje v Pravopisu 8.0, ki se od dosedanjih pravil v SP 2001 ne razlikujejo. Ponovno je poudarjeno:

  • dosledno ohranjanje ločevalnih (diakritičnih) znamenj, značilnih za slovaško latinico (npr. Debraď, Fiľakovo, Konôpka);
  • prevzemanje črke e v končajih -ec in -ek kot polglasnika, kar vpliva na njegovo opuščanje pri pregibanju (neobstojni polglasnik), npr. Ďuríček, rod. Ďuríčka; Hronec, rod. Hronca.

Glede na SP 2001 je novosti naslednja:

  • samoglasnik o v končaju -ok je bil tradicionalno razumljen kot neobstojni (Dudok), v sodobni rabi se ta sklanjatvena možnost opušča, zato ima ePravopis v takih primerih uslovarjeno dvojnico, npr. Dudok [dúdok], rod. Dudka [dútka] in Dudoka [dúdoka].

Novosti glede na SP 2001 se pojavljajo predvsem pri uslovarjanju in oblikoslovnem opisu imen, ki so prvič kodificirana in se v slovenščini pojavljajo redko, saj so bili v SP 2001 vključeni npr. priimki znanih oseb (Kollár, Šafárik), od zemljepisnih imen pa večinoma eksonimi, tj. slovenska imena za zemljepisne danosti na slovaškem ozemlju (Bratislava, Nizke Tatre, Slovaška). Uslovarjanje manj znanih imen prinaša zlasti odgovore na vprašanja:

  • kako prevzemati mehke glasove, ki jih slovenščina ne pozna, npr. Sereď [sêret], rod. Sereďa [sêredja], v primerjavi s tistimi, pri katerih se tudi v slovenščini izkazuje mehčanost v položaju pred soglasniki in v izglasju, npr. Suchoň [súhon’], rod. Suchoňa [súhonja];
  • kako oblikoslovno umestiti (večbesedna) imena na končni -e, kjer je tudi v slovenščini več oblikoslovnih možnosti (ženski spol množine ali srednji spol ednine), npr. Oravské Veselé, rod. Oravskih Vesel;
  • kako pregibati imena (pogosto s pridevniškim značajem), ki imajo izglasje zapisano s črko, ki ni del slovenske abecede, npr. Donovaly [dónovali] m mn., rod. Donovalov [dónovalou̯]; Starý Smokovec [stári smókovəc], Starega Smokovca [stárega smókou̯ca].

Izpostavljeno je razlikovanje v zapisu in tvorbi ženskih oblik priimkov iz moških (Jesenský m, Jesenská ž; Štítnický m, Štítnická ž). Pri tem se sledi slovaški obliki priimka in ne prihaja do značilnih slovenskih glasovnih sprememb, npr. preglaševanja (npr. Kováč m, Kováčová ž).

Slovaščina pozna tudi mehčanje glasov, zapisanih s črkami d, n, l in t, kadar stojijo pred črkami e, é, i ali í, vendar pa tega pravila zaradi njegove položajne narave v slovenščino ne prevzemamo (npr. Kadlečík [kádlečik], Tisovec [tísovǝc]). Prevzemamo le mehke glasove, ki so označeni s posebnimi grafičnimi znamenji, npr. Ďurišin [djúrišin].

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 1077.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Slovaščina (O prevzemanju iz posameznih jezikov).

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Baďan
Bahýľ
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Beli Karpati
Beňačková
Beniak
Biela voda
Bobuľová
Bodíky
borovička
Bošňák
Breiner
bryndza
Bystrík
Chalupka
Čaputová
Čertižné
Daniela
Debraď
Demänová
Demänovska ledena jama
Devín
Dobšinska ledena jama
Donovaly
Dudok
Ďurdiak
Ďurdiaková
Ďuríček
Ďuríčková
Ďurišin
Dzurinda
Dzurindová
Fándly
Fiľakovo
Gerlahovka
Golián
Gozdni Karpati
Havrilla
Hnúšťa
Hôrka
Horný Dudváh
Hronec
Hronský
Humenné
Hurban
Jablonec
Janovic
Jesenská
Jesenský
Július
Kadlečík
Kmeť
Kollár
Konôpka
korbačik
Košice
Košiški okraj
Kováč
Kováčová
Kráľ
Kriváň
Krompachy
Kvietik
Kysuca
Lehotský
Lenčo
Liptovský Mikuláš
Lomniški ščit
Ľubor
Ľudovít
Ľupčianka
Malá Fatra
Malé Borové
Malý Dunaj
Mária
Martin
Martina
Michal
Mĺkva
Mňačko
Modrý Kameň
Murgaš
Nádvorie
Nizke Tatre
Novák
Nováková
Novoť
Oľšavka
Oravské Veselé
Orechová Potôň
Orgoník
Orgoníková
Ožďany
Pavol
Pezinok
Piešťany
Ponická
Púchov
Rastislav
Ružomberok
Sereď
Sivok
Sivoková
Skalité
Sliač
Sĺňava
Slovaško rudogorje
Spiš
Spiška Kapitula
Spiški grad
Spišská Nová Ves
Spišské Podhradie
Starý Smokovec
Suchoň
Svätuš
Svätý Jur
Šťastný
Štefánik
Štítnická
Štítnický
Štôla
Štrbské Pleso
Štúr
Tablic
Tatre
Ťažký
Tisovec
Topoľčany
Tŕnik
Turiec
Turnianska Nová Ves
Váh
Valihora
Vážska kaskáda
Velika Fatra
Visoke Tatre
Vladimír
Vlhová
Vojtaššák
Vojtech
Zemplínska Teplica
Zlaté Moravce
Ždiar
Želiezovce