Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Smeri, nazori, gibanja

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 92 samostalnikov, ki se povezujejo s pripadniki in pripadnicami različnih nazorskih, umetniških in verskih ter različnih drugih skupin z naslednjih področij:

(1) umetnost (ekspresionizem, modernizem);
(2) verstva (krščanstvo, kabalizem, sunitizem);
(3) politika (bonapartizem, stalinizem);
(4) filozofija (epikurejstvo, heideggerjanstvo);
(5) drugo (anarhizem, cecilijanstvo, lionizem).

Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na SP 2001 in dopolnjen z novimi izrazi (chavizem, kabalizem/kabala, keynesijanstvo, raeljanstvo), ki se povezujejo v besednodružinskih razmerjih tudi s pripadniki in pripadnicami teh gibanj ter nanje nanašajočimi se pridevniki.

Novosti:

V slovarju ob uslovarjenih samostalnikih, ki pomenijo gibanja, smeri ipd., ni izrecnih opozoril, ki bi izpostavljala skladenjske položaje rabe. So pa uslovarjene nekatere zveze, v katerih nastopajo iztočnice, npr. budizem: zen/zenovski budizem.

Nekatere iztočnice so dvojnične, in sicer gre za izgovorne dvojnice (Falungong [fálungông-] tudi [fálungóng-]); pisne dvojnice (byronizem tudi bajronizem; heideggerjanstvo tudi hajdegerjanstvo; nietzschejanstvo in ničejanstvo; sionizem in cionizem; taoizem in daoizem); besedotvorne dvojnice (golizem tudi degolizem; rotarijstvo tudi rotarijanstvo). Besedotvorne dvojnice so povezane z normativnimi oznakami, ki sledijo preverbi rabe v knjižnem jeziku.

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Slovar.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

adventizem
agnosticizem
anabaptizem
anarhizem
anglikanizem
anglikanstvo
animizem
antisemitizem
arijanstvo
aristotelizem
ateizem
avstrofašizem
avstromarksizem
avstroslavizem
belogardizem
bogomilstvo
bonapartizem
budizem (zen/zenovski budizem)
burgundski (burgundska šola)
byronizem tudi bajronizem
cecilijanstvo
chavizem
crocejanstvo
cvinglijanstvo
darvinizem
džainizem
ekofeminizem
ekologija
ekologizem
ekspresionizem
epikurejstvo
falangizem
falungong
fašizem
fatalizem
fetišizem
golizem tudi degolizem
heideggerjanstvo tudi hajdegerjanstvo
hinduizem
ikonoklazem
ilirizem
impresionizem
islam
islamizem
janzenizem
kabala
kabalizem
kalvinizem
katolištvo
keynesijanstvo
komunizem
konfucijanstvo
krščanstvo
liberalizem
lionizem
luteranstvo
makiavelizem
maoizem
marksizem
marksizem-leninizem
mladoslovenstvo
moderna
modernizem
münchenski (münchenska secesija)
nadrealizem
neofašizem
neoliberalizem
neonacizem
nietzschejanstvo in ničejanstvo
peronizem
postmodernizem
prekrščevalstvo
protestantizem
raeljanstvo
rojalizem
rotarijstvo tudi rotarijanstvo
scientologija
sionizem in cionizem
socializem
stalinizem
staroslovenstvo
staroverstvo
sunitizem
šiitizem
šintoizem
taoizem in daoizem
tartujski (tartujska šola)
titoizem
tolstojanstvo
unitarizem
velikonemštvo
zaratustrovstvo