Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Okrajšave

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 482 okrajšav. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na SP 2001 in dopolnjen z novimi okrajšavami.

V problemskih sklopih so poleg običajnih okrajšav (prim., slov.) zajete tudi:

  • okrajšave s piko spredaj (.com ‘company’),
  • okrajšave z vezajem, tj. okrajšave prirednih zloženk (č.-b. ‘črno-bel’),
  • okrajšave s stično vmesno piko, tj. okrajšave podrednih zloženk (nar.zab. ‘narodnozabavni’),
  • okrajšave lastnih imen (Dol. ‘Dolenji’, ‘Dolnji’),
  • okrajšave besednih zvez (dipl. inž. ‘diplomirani inženir’),
  • okrajšave delov besedila (itd. ‘in tako dalje’),
  • okrajšave brez pik (nzd, odl).

Novosti:

Medtem ko so bile okrajšave v SP 2001 zgolj razvezane, je v ePravopisu prikazan tudi skladenjski položaj okrajšav s pomočjo oznakovnih pojasnil; izpostavljeni so posebni položaji, ko postavimo okrajšavo za ločilo (»z vejico« ali »za vejico«, npr. za vejico Živila, ki jih prodaja, so pridelana biološko, tj. brez uporabe kemikalij), pred ime (»pred imenom«, npr. pred imenom delo p. Stanislava Škrabca), za ime (»za imenom«, npr. za imenom Helios, d. d.) ali ko se pojavlja okrajšava v zvezi okrajšav (»v zvezi okrajšav«, npr. v zvezi okrajšav akad. prof. dr. Janez Novak).

Pri okrajšavah nazivov je prikazan položaj rabe glede na lastno ime (»pred imenom«, »za imenom«), saj je ta lahko razlikovalen glede na obdobje po bolonjski izobraževalni reformi oz. pred njo.

Pri okrajšavah, ki jih beremo tudi črkovalno ali jih sploh ne razvezujemo (na primer itd., b. p., d. o. o., v. d.), je podan tudi izgovor (itd. [ítədə̀] tudi [itədə̀]). Pri nestično pisanih okrajšavah so naglašene vse sestavine, pri stično pisanih in leksikaliziranih pa je naglas varianten.

Zaradi prevladujoče rabe in usmerjevalnega zapisa v pravno-upravnih besedilih, med drugim v besedilu Zakona o gospodarskih družbah in registru pri AJPES-u, je bil Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU predlagan zapis okrajšav gospodarskih subjektov (d. o. o., d. d., s. p., z. b. o., z. o. o.) v položajih za imenom tudi stično (za imenom, tudi stično Helidrom, d.d.). Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU je predlog sprejela.

Uvedeno je povezovanje z vodilko »primerjaj« (= prim.) med okrajšavami z isto funkcijo, na primer itd., ipd. in itn.; angl., ang. in agl. Od okrajšav, ki so v rabi manj navadne ali manj zaželene, pojasnilo »ustrezneje« usmerja k priporočljivi: fax. ustrezneje faks; oec. ustrezneje ekon.; dipl. ing. ustrezneje dipl. inž.

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 595, 596, 597, 598, 1025.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Krajšave.

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 26. oktobra 2019.

Nabor slovarskih iztočnic:

abs.
A. D.
adm.
adv.
agl.
agr.
akad.
alp.
am.
amer.
ang.
angl.
angl.-slov.
apr.
arab.
arh.
asist.
astr.
.at
avg.
.ba
belg.
bibl.
biokem.
biol.
bl.
b. l.
bolg.
bot.
b. p.
brit.
broš.
c.
cerkv.slov.
Ch.
cit.
civ.
c.-kr.
Co.
.com
corr.
csl.
.cz
č.-b.
čeb.
češ.
čet.
čl.
člen.
člov.
db
d. d.
dddr.
ddr.
.de
dec.
del.
dim.
dipl.
dipl. ekon. – dipl. oec.
dipl. inž. – dipl. ing.
diplomac.
d. n. o.
doc.
.doc
.docx
dol.
Dol.
dol. č.
d. o. o. – s. r. l.
dov. gl.
dr.
dram.
dr. dent. med.
dr. h. c.
dr. med.
dr. sc.
dr. sci.
dr. stom.
dr. vet. med.
drž.
dv.
dvostan.
d. v. z.
e
ed.
ef.
egipč.
egipt.
ekol.
ekon. – oec.
el.
elektr.
enostan.
erot.
eston.
etim.
etn.
.eu
ev.
Ev.
ev. št.
.exe
fak.
faks – fax
farm.
fasc.
fco.
feb.
febr.
fig.
film.
filol.
filoz.
fiz.
fiziol.
fiziot.
fol.
fot.
fr.
.fr
fra.
franc.
frc.
g. – Mr.
ga. – ge. – go. – Mrs.
gdč.
gen.
gen.maj.
gen.polk.
gen.ppolk.
geod.
geol.
germ.
.gif
gimn.
gl.
glag.
glasb.
gled.
GmbH
gor.
Gor.
gr.
grad.
gradb.
harm.
h. c.
hebr.
hon.
.hr
hrv.
h. št.
.html
.hu
ibid.
ide.
idr.
ind.
in dr.
inv. št.
inž. – ing.
ipd. – etc.
it.
.it
itd. – etc.
itn. – etc.
izd.
izg.
izr. prof.
izv.
J.
jan.
jap.
jez.
jezikosl.
.jpg
jsl.
jug.
jul.
jun.
juž.
Juž.
jv.
jz.
kal.
kat.
kem.
k. g.
kit.
knjiž.
k. o.
kor.
Kor.
kov.
krat.
kub.
kult.
kv.
l.
lat.
latv.
let.
lik.
lit.
litov.
lit.zg.
lit. zg.
Lj.
l.r. – m. p.
m.
mag. – mgr.
mag. akad.
mag. farm. – mag. pharm. – mr. ph.
mag. inž.
mag. prof.
maj.
mar.
mat.
mat. št.
max.
Mb.
mdr.
med.
medm.
meh.
mes.
mest.
mil.
min.
mio.
ml. – jr. in Jr.
mld.
mmag.
mn.
mrd.
msgr.
nad.
nadstr.
nam.
nan.
naniz.
nar.
nar.zab.
nas.
nav.
navt.
n. d.
ned.
nedol. č.
nedov. gl.
nem.
.net
n. m.
N. N.
nov.
npr.
n. št. – p. Chr. n.
n. v.
nzd
o.
obr.
odd.
odg.
odg. ur.
odl
odst.
odv.
ok. – ca. – cca
O. K.
okr.
okrajš.
okt.
op.
o. p.
op. a.
op. p.
op. prev.
op. ur.
org.
.org
orig.
os.
otr.
oz.
p.
parc. št.
p. c.
p. d.
pdb
.pdf
ped.
pet.
pl.
pog.
pogl.
pok.
po Kr. – p. Chr. n.
pol.
polit.
polj.
polk.
pom.
pon.
por.
p. p.
ppolk.
prav.
preb.
pred.
prev.
pribl. – ca. – cca
prid.
prim. – cf.
prir.
prisl.
pr. Kr. – a. Chr. n.
pr. n. št. – a. Chr. n.
prof.
prof. dr.
P. S.
psih.
psiht.
r.
rač.
red. prof.
reg.
reg. št.
rel.
rim.
rim.kat.
R. I. P.
r.k.
rkp.
rod.
roj.
rom.
.rtf
rus.
s. – n.
S.
sam.
samozal.
sek.
sep.
sept.
sev.
Sev.
sh.
.si
sign.
simb.
skr.
sl.
Sl.
slov.
Slov.
slovan.
sob.
soc.
soc. del.
soc. kult.
sod.
sp.
Sp.
s. p.
spec.
spl.
sr.
Sr.
srb.
sre.
s. s.
ssp.
st.
St.
stan.
star.
stol.
str.
sv.
Sv.
svet.
sv. v.
sz.
šol.
šp.
špan.
šport.
št.
štev.
štud.
tab.
tč.
teh.
tehn.
tel.
tel. št.
temp.
teol.
t. i.
tj. – i. e.
t. l.
t. m.
tor.
tov.
trg.
tur.
u.
ukr.
ul.
um.
um. zgod.
univ.
up.
ur. – ed.
Ur. l.
ust.
V.
v. d.
vel.
Vel.
ver.
vet.
viš. znan. sod.
voj.
v pok.
vs.
vzg.
vzh.
Vzh.
.xls
.xml
Z.
zah.
Zah.
zal.
zap. št.
z. b. o.
zd
zdr.
zdrav.
zf.
zg.
Zg.
zgod.
.zip
znan. sod.
znan. svet.
z. o. o.
zool.
zoot.
zun.
zv.
ž. – f.
žarg.
živ.
živ. tehn.
ž.r.