Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Okrajšave

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 482 okrajšav. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na SP 2001 in dopolnjen z novimi okrajšavami.

V problemskih sklopih so poleg običajnih okrajšav zajete tudi:

• okrajšave s piko spredaj (.com ‘company’),

• okrajšave z vezajem, tj. okrajšave prirednih zloženk (č.-b. ‘črno-bel’),

• okrajšave s stično vmesno piko, tj. okrajšave podrednih zloženk (nar.zab. ‘narodnozabavni’),

• okrajšave lastnih imen (Dol. ‘Dolenji’, ‘Dolnji’),

• okrajšave besednih zvez (dipl. inž. ‘diplomirani inženir’),

• okrajšave delov besedila (itd. ‘in tako dalje’),

• okrajšave brez pik (nzd, odl).

Novosti:

V slovarju so s pomočjo oznakovnih pojasnil izpostavljeni posebni položaji, ko postavimo okrajšavo za ločilo (»z vejico«) ali ko se pojavlja okrajšava v zvezi okrajšav (»v zvezi okrajšav«).

Pri okrajšavah nazivov je prikazan položaj rabe glede na lastno ime (»pred imenom«, »za imenom«).

Pri okrajšavah, ki jih beremo tudi črkovalno ali jih sploh ne razvezujemo (na primer itd., b. p., d. o. o., v. d.), je podana tudi izgovarjava. Pri nestično pisanih okrajšavah so naglašene vse sestavine, pri stično pisanih in leksikaliziranih pa je naglas varianten.

Zaradi prevladujoče rabe in usmerjevalnega zapisa v pravno-upravnih besedilih, med drugim v besedilu Zakona o gospodarskih družbah in registru pri AJPES-u, je bil Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU predlagan zapis okrajšav gospodarskih subjektov (d. o. o., d. d., s. p., z. b. o., z. o. o.) v položajih za imenom tudi stično (Helidrom, d.d.). Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU je predlog sprejela.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 595, 596, 597, 598, 1025.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Krajšave«

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 26. oktobra 2019.

Nabor slovarskih iztočnic:

abs.
a. Chr. n.
A. D.
adm.
adv.
agl.
agr.
akad.
alp.
am.
amer.
ang.
angl.
angl.-slov.
apr.
arab.
arh.
asist.
astr.
.at
avg.
.ba
belg.
bibl.
biokem.
biol.
bl.
b. l.
bolg.
bot.
b. p.
brit.
broš.
c.
ca.
cca
cerkv.slov.
cf.
Ch.
cit.
civ.
c.-kr.
Co.
.com
corr.
csl.
.cz
č.-b.
čeb.
češ.
čet.
čl.
člen.
člov.
db
d. d.
dddr.
ddr.
.de
dec.
del.
dim.
dipl.
dipl. ekon.
dipl. ing.
dipl. inž.
dipl. oec.
diplomac.
d. n. o.
doc.
.doc
.docx
dol.
Dol.
dol. č.
d. o. o.
dov. gl.
dr.
dram.
dr. dent. med.
dr. h. c.
dr. med.
dr. sc.
dr. sci.
dr. stom.
dr. vet. med.
drž.
dv.
dvostan.
d. v. z.
e
ed.
ef.
egipč.
egipt.
ekol.
ekon.
el.
elektr.
enostan.
erot.
eston.
etc.
etim.
etn.
.eu
ev.
Ev.
ev. št.
.exe
f.
fak.
faks.
farm.
fasc.
fax.
fco.
feb.
febr.
fig.
film.
filol.
filoz.
fiz.
fiziol.
fiziot.
fol.
fot.
fr.
.fr
fra.
franc.
frc.
g.
ga.
gdč.
ge.
gen.
gen.maj.
gen.polk.
gen.ppolk.
geod.
geol.
germ.
.gif
gimn.
gl.
glag.
glasb.
gled.
GmbH
go.
gor.
Gor.
gr.
grad.
gradb.
harm.
h. c.
hebr.
hon.
.hr
hrv.
h. št.
.html
.hu
ibid.
ide.
idr.
i. e.
ind.
in dr.
ing.
inv. št.
inž.
ipd.
it.
.it
itd.
itn.
izd.
izg.
izr. prof.
izv.
J.
jan.
jap.
jez.
jezikosl.
.jpg
jr.
in Jr.
jsl.
jug.
jul.
jun.
juž.
Juž.
jv.
jz.
kal.
kat.
kem.
k. g.
kit.
knjiž.
k. o.
kor.
Kor.
kov.
krat.
kub.
kult.
kv.
l.
lat.
latv.
let.
lik.
lit.
litov.
lit.zg.
lit. zg.
Lj.
l.r.
m.
mag.
mag. akad.
mag. farm.
mag. inž.
mag. pharm.
mag. prof.
maj.
mar.
mat.
mat. št.
max.
Mb.
mdr.
med.
medm.
meh.
mes.
mest.
mgr.
mil.
min.
mio.
ml.
mld.
mmag.
mn.
m. p.
Mr.
mrd.
mr. ph.
Mrs.
msgr.
n.
nad.
nadstr.
nam.
nan.
naniz.
nar.
nar.zab.
nas.
nav.
navt.
n. d.
ned.
nedol. č.
nedov. gl.
nem.
.net
n. m.
N. N.
nov.
npr.
n. št.
n. v.
nzd
o.
obr.
odd.
odg.
odg. ur.
odl
odst.
odv.
oec.
ok.
O. K.
okr.
okrajš.
okt.
op.
o. p.
op. a.
op. p.
op. prev.
op. ur.
org.
.org
orig.
os.
otr.
oz.
p.
parc. št.
p. c.
p. Chr. n.
p. d.
pdb
.pdf
ped.
pet.
pl.
pog.
pogl.
pok.
po Kr.
pol.
polit.
polj.
polk.
pom.
pon.
por.
p. p.
ppolk.
prav.
preb.
pred.
prev.
pribl.
prid.
prim.
prir.
prisl.
pr. Kr.
pr. n. št.
prof.
prof. dr.
P. S.
psih.
psiht.
r.
rač.
red. prof.
reg.
reg. št.
rel.
rim.
rim.kat.
R. I. P.
r.k.
rkp.
rod.
roj.
rom.
.rtf
rus.
s.
S.
sam.
samozal.
sek.
sep.
sept.
sev.
Sev.
sh.
.si
sign.
simb.
skr.
sl.
Sl.
slov.
Slov.
slovan.
sob.
soc.
soc. del.
soc. kult.
sod.
sp.
Sp.
s. p.
spec.
spl.
sr.
Sr.
srb.
sre.
s. r. l.
s. s.
ssp.
st.
St.
stan.
star.
stol.
str.
sv.
Sv.
svet.
sv. v.
sz.
šol.
šp.
špan.
šport.
št.
štev.
štud.
tab.
tč.
teh.
tehn.
tel.
tel. št.
temp.
teol.
t. i.
tj.
t. l.
t. m.
tor.
tov.
trg.
tur.
u.
ukr.
ul.
um.
um. zgod.
univ.
up.
ur.
Ur. l.
ust.
V.
v. d.
vel.
Vel.
ver.
vet.
viš. znan. sod.
voj.
v pok.
vs.
vzg.
vzh.
Vzh.
.xls
.xml
Z.
zah.
Zah.
zal.
zap. št.
z. b. o.
zd
zdr.
zdrav.
zf.
zg.
Zg.
zgod.
.zip
znan. sod.
znan. svet.
z. o. o.
zool.
zoot.
zun.
zv.
ž.
žarg.
živ.
živ. tehn.
ž.r.