Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Religijska in mitološka imena

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 374 imen. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:

(1) enobesedna imena bogov, boginj, skupin bogov in boginj, angelov, božanskih, demonskih, bajnih in podobnih mitologiziranih bitij, ki jih pišemo z veliko začetnico (Bog, Dika, Erinije, Lucifer, Avgij, Gigant);
(2) večdelna religijska imena, pri katerih pišemo z veliko začetnico obe sestavini imena (Bog Oče, Bog Sin);
(3) večbesedna religijska imena, pri katerih pišemo z veliko začetnico samo prvo sestavino imena (npr. Sveti duh, Sveta trojica); drugo sestavino dvobesednih imen pišemo z veliko začetnico navadno le v teoloških in bogoslužnih besedilih (Sveti Duh, Sveta Trojica);
(4) nadomestna (simbolna) lastna imena, ki so eno- ali večbesedna sopomenska nadomestila religijskih imen in se pišejo z veliko začetnico (Mati Božja in Devica (za Marijo), Skušnjavec (za Luciferja), Razsvetljeni (za Budo), Gromovnik (za Zevsa, Peruna ali Jupitra));
(5) stalni pridevki ob religijskih imenih, ki jih pišemo z veliko začetnico (Marija Tolažnica, Janez Krstnik);
(6) imena, ki soobstajajo ob enakozvočnih občnih poimenovanjih (Sfinga ob sfinga, Himera ob himera ipd.);
(7) še nekodificirana imena (Ganeša, Navzikaa ipd.).

Mnoga religijsko-mitološka imena izhajajo iz antične tradicije in so tudi v imenovalniku pisno podomačena v skladu s pravopisnim izročilom (Ahiles > Ahil). V geslovniku so tudi tiste pogoste citatne imenovalniške oblike, ki jih izkazuje gradivo (Bakhos/Bakhus; Patroklos/Patrokles ipd.), uporabnik pa je usmerjen na podomačeno različico.

Novosti:

Novost glede na Slovenski pravopis 2001 je dosledna uvedba pomenske identifikacije v zaglavju.

Slovarski sestavek sklene besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Abel: Abelov).

Podatek o zapisu religijskih in mitoloških imen, ki se v rabi pojavljajo v stalnih besednih zvezah, je vsebovan v slovarskem sestavku (Marko v zvezi evangelist Marko, kraljevič/Kraljevič Marko; Faronika v zvezi riba Faronika).

Podatek o zapisu večbesednih religijskih imen, pri katerih v teoloških in bogoslužnih besedilih pišemo drugo sestavino z veliko začetnico, ima v slovarskem sestavku posebno opozorilo, npr. Sveti duh v teoloških in bogoslužnih besedilih tudi Sveti Duh.

Pri pisnem normiranju religijsko-mitoloških imen sledimo SP 2001 in uveljavljamo bolj razširjen zapis Scila (dvojnična možnost Skila; SP 2001 Scila), Kerber (manj navadna dvojnična možnost Cerber), toda Faetont (SP 2001 Faeton), kjer je bil predhodno dosežen strokovni konsenz glede ustreznosti zapisa (gl. Bronislava Aubelj, Antična imena po slovensko, Modrijan 1997). S ponazoritvami v zgledih je nakazana tudi opozicija med lastnoimenskim in občnoimenskim pri nekaterih bajeslovnih bitjih, pri katerih zaradi razlik v kodifikaciji med SSKJ-jem in SP 2001 nimamo ločnice med zapisi z veliko in malo začetnico, npr.

  • Gorgona Meduza nasproti gorgona (SP 2001, SSKJ);
  • Kiklop ‘velik človek’ nasproti kiklop |grško bajeslovno bitje| (SP 2001, SSKJ);
  • Sfinga ‘ime grškega bajeslovnega bitja pred Pozejdonovim templjem’ nasproti sfinga ‘bajeslovno bitje z levjim trupom in človeško glavo’ (grške sfinge se ločijo od egipčanskih) ipd.

Ohranja se tudi velika začetnica pri Erinijah, Evmenidah, Furijah, Gracijah, Haritah in Hesperidah, saj gre za imena skupin bitij.

Glede sprememb v naglaševanju smo poenotili skupino na končni -[êj], npr. Odisej, Heraklej, Antej, upoštevali smo popravke tipa Tetida [tetída] < Tetida [tétida] in jezikovni razvoj pri podaljšavah osnove z j, npr. Ikar, rod. Ikarja tudi Ikara; Dioskur, rod. Dioskurja.

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih, saj so imena opremljena s pregibnostnimi vzorci v vseh sklonih in številih (izjema so nekatera religijska imena, uporabljena samo v ednini, npr. Bog, ali množini, npr. Furije). Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 47, 48.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abdija (prerok Abdija)
Abel (prerok Agej)
Abraham
Adam
Afrodita
Agamemnon
Agej
Ahil – Ahiles
Ajant – Ajas
Alah
Amalteja
Amon
Amon-Ra
Amor
Amos (prerok Amos)
Ana (sveta/sv. Ana)
Ana Perena
Andrej (apostol Andrej)
Andromaha
Andromeda
Antej – Anteus
Antigona
Apolon
Ares
Ariadna
Arij
Artemida – Artemis
Artur (kralj Artur)
Atena
Atlant
Avgij
Avrora
Az
Baal
Bakh – Bakhos, Bakhus
Baraba
Baruh
Belin
Benedikt (sveti/sv. Benedikt)
Bog
Bog Oče
Bog Sin
Brahma
Brezmadežna
Buda
Cerera – Ceres
Dafna – Dafne
Dafnis
Dalila
Damoklej – Damokles
Danaida
Danaja – Danae
David (boj Davida in Goljata)
Dažbog
Dedal – Dedalos
dedek (dedek/Dedek Mraz)
Demetra
Devica
Didona – Dido
Dika – Dike
Dioniz
Dioskurja
Efialt
Egej
Ekvorna
Elektra
Elija (prerok Elija)
Elizej (prerok Elizej)
Enej
Eol
Erato
Erida – Eris
Erinije
Eros
Eva
Evmenide
Evridika
Evropa
Evstahij (sveti/sv. Evstahij)
Ezekiel (prerok Ezekiel)
Faetont
Faronika (riba Faronika)
Favn – Favnus
Favna
Fedra
Filip (apostol Filip)
Filoktet
Filomela
Flora
Fortuna
Furije
Gabrijel (nadangel Gabrijel)
Gaja – Gea
Galateja
Ganeša
GanimedGanimedes
Gigant
Goljat (boj Davida in Goljata)
Gorjan (velikan Gorjan)
Gospa
Gospod
Gracije
Gromovnik
Habakuk (prerok Habakuk)
Harite
Haron
Hefajst – Hefajstos
Hektor
Hekuba
Helij – Helios
Hera
Heraklej – Herakel
Herkul – Herkules
Hermafrodit
Hermes
Hero
Herostrat – Herostratos
Hesperide
Hidra
Higieja
Himera
Hor – Horus
Hudič
Ifigenija
Ikar – Ikaros
Io – Jo
Izaija (prerok Izaija)
Izida
Izmael
Jagnje Božje
Jahve
Jakob (apostol Jakob)
Janez (apostol Janez, evangelist Janez)
Janus in Jan
Jazon
Jehova
Jeremija (prerok Jeremija)
Jernej (apostol Jernej)
Jezus
Jezus iz Nazareta
Jezus Kristus
Jezus Nazarečan
Joel (prerok Joel)
Jokasta
Jona (prerok Jona)
Jožef (sveti/sv. Jožef)
Jožef iz Arimateje
Juda (apostol Juda)
Juda Iškarijot
Judež
JunonaJuno
Jupiter
Jurij (zeleni/Zeleni Jurij)
Kačenosec
Kajn
Kalipso
Kalisto
Karibda
Kastor
Kerber tudi Cerber
Kiklop
Kirka
Kreont – Kreon
Kresnik
Kristus
Krišna
Kupido
Kurent
Ladon
Laert – Laertes
Laokoont – Laokoon
Lear
Leda
Leviatan
Lucifer
Luka (evangelist Luka)
Madona
Marija (devica/Devica Marija)
Marija iz Betanije
Marija Pomagaj
Marija Snežna (sveta/sv. Marija Snežna)
Marija Tolažnica
Marija Vnebovzeta (sveta/sv. Marija Vnebovzeta)
Marija Zavetnica s plaščem
Marko (evangelist Marko, kraljevič/Kraljevič Marko)
Mars
Matej (evangelist Matej)
Mati Božja (Karmelska Mati Božja, Fatimska Mati Božja, Lurška Mati Božja, Žalostna Mati Božja)
Mati dobrega sveta
Matjaž (kralj/Kralj Matjaž)
Medeja
Meduza
Menelaj – Menelaos
Merkur
Metuzalem
Mihael (nadangel Mihael)
Mihej (prerok Mihej)
Minotaver
Mitra
Mnemozina
Mohamed (prerok Mohamed)
Mohor (sveti/sv. Mohor)
Mojzes
Moloh
Morana
Morfej
Mormon
Nahum (prerok Nahum)
Narcis
Natan (prerok Natan)
Navzikaa
Nemeza – Nemezis
Neptun
Nestor
Nika – Nike
NiobaNiobe
Noe
Odisej – Odiseus
Odrešenik
Ojdip – Ojdipus
Orest – Orestes
Orfej – Orfeus
Orion
Ossian
Ozej (prerok Ozej)
Oziris
Palada Atena
Pan
Pandora
Paris
Parka
Parvati
Patrokel – PatroklesPatroklos
Pavel (apostol Pavel)
Pehtra baba
Pelej
Penelopa
Perun
Perzefona
Perzej
Peter (apostol Peter, sveti/sv. Peter)
Pigmalion
Pilat
Pir – Piros
Plut – Plutos
Pluton
Polifem
Polinejk
Poluks
Pozejdon
Prerok
Priam
Prokrust
Prometej – Prometeus
PsihaPsihe
Ra – Re
Rafael (nadangel Rafael)
Rama
Razsvetljeni
Rem – Remus
Repoštev
Romul – Romulus
Salomon
Samson
Samuel (prerok Samuel)
Satan
Saturn – Saturnus
Scila in Skila
Selena
Serapis
Sfinga
Siegfried
Simon (apostol Simon)
Simon Gorečnik (sveti/sv. Simon Gorečnik)
Simon iz Cirene – Simon iz Kirene
SizifSizifos
Skušnjavec
Sofonija (prerok Sofonija)
Stiks
Stvarnik
Svarog
Sveta trojica
Sveti duh
Sveti duh Tolažnik
Sveti trije kralji
Šiva
Talija
Tanatos
TantalTantalos
Tejrezij – Tejrezias
Telemah – Telemahos
Temida – Temis
Tetida – Tetis
Tezej – Tezeus
Titan
Tomaž (apostol Tomaž)
Tot
Triglav
Uran
Uriel (nadangel Uriel)
Veles
Veliki duh
Venera
Vesna
Vesta
Vida (lepa/Lepa Vida)
Viktorija
Višnu
Vsemogočni
Vulkan
Wotan
Zaharija (prerok Zaharija, sveti/sv. Zaharija)
Zaratustra
Zemlja Mati
Zevs
Zevs Soter
Zlata baba
Zveličar
Živa