Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Religijska in mitološka imena

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 360 imen. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:

(1) enobesedna imena bogov, boginj, skupin bogov in boginj, angelov, božanskih, demonskih, bajnih in podobnih mitologiziranih bitij, ki jih pišemo z veliko začetnico (Bog, Dika, Erinije, Lucifer, Avgij, Gigant);

(2) večdelna religijska imena, pri katerih pišemo z veliko začetnico obe sestavini imena (Bog Oče, Bog Sin);

(3) večbesedna religijska imena, pri katerih pišemo z veliko začetnico samo prvo sestavino imena (npr. Sveti duh, Sveta trojica); drugo sestavino dvobesednih imen pišemo z veliko začetnico navadno le v teoloških in bogoslužnih besedilih (Sveti Duh, Sveta Trojica);

(4) nadomestna (simbolna) lastna imena, ki so eno- ali večbesedna sopomenska nadomestila religijskh imen in se pišejo z veliko začetnico (Mati Božja in Devica (za Marijo), Skušnjavec (za Luciferja), Razsvetljeni (za Budo), Gromovnik (za Zevsa, Peruna ali Jupitra));

(5) stalni pridevki ob religijskih imenih, ki jih pišemo z veliko začetnico (Marija Tolažnica, Janez Krstnik);

(6) imena, ki soobstajajo ob enakozvočnih občnih poimenovanjih (Sfinga ob sfinga, Himera ob himera ipd.);

(7) še nekodificirana imena (Ganeša, Navzikaa ipd.).

Mnoga religijsko-mitološka imena izhajajo iz antične tradicije in so tudi v imenovalniku pisno podomačena v skladu s pravopisnim izročilom (Ahiles > Ahil). V geslovniku so tudi tiste pogoste citatne imenovalniške oblike, ki jih izkazuje gradivo (Bakhos/Bakhus; Partoklos/Patrokles ipd.), uporabnik pa je usmerjen na podomačeno različico.

Novosti:

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z naglasno-pregibnostnimi vzorci v vseh sklonih in številih (izjema so nekatera religijska imena, uporabljena samo v ednini, npr. Bog, ali množini, npr. Furije). Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Novost glede na Slovenski pravopis 2001 je dosledna uvedba pomenske identifikacije v zaglavju.

Slovarski sestavek sklene besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Abel: B Abelov).

Podatek o zapisu religijskih in mitoloških imen, ki se v rabi pojavljajo v stalnih besednih zvezah, je vsebovan v slovarskem sestavku (Marko […]v zvezi evangelist Marko ali kraljevič/Kraljevič Marko; Faronika […] v zvezi riba Faronika).

Podatek o zapisu večbesednih religijskih imen, pri katerih v teoloških in bogoslužnih besedilih pišemo drugo sestavino z veliko začetnico, ima v slovarskem sestavku posebno opozorilo, npr. »v teoloških in bogoslužnih besedilih tudi« Sveti Duh.

Pri pisnem normiranju religijsko-mitoloških imen sledimo SP 2001 in uveljavljamo bolj razširjen zapis Scila (in ne Skila; tudi SP 2001 Scila), Kerber (in ne Cerber), toda Faetont (SP 2001 Faeton), kjer je bil predhodno dosežen strokovni konsenz glede ustreznosti zapisa (gl. Bronislava Aubelj, Antična imena po slovensko, Modrijan 1997). S ponazoritvami v zgledih je nakazana tudi opozicija med lastnoimenskim in občnoimenskim pri nekaterih bajeslovnih bitjih, pri katerih zaradi razlik v kodifikaciji med SSKJ-jem in SP 2001 nimamo ločnice med zapisi z veliko in malo začetnico, npr. Gorgona Meduza nasproti gorgona (SP 2001, SSKJ); Kiklop ‘velik človek’ nasproti kiklop |grško bajeslovno bitje| (SP 2001, SSKJ); Sfinga ‘ime grškega bajeslovnega bitja pred Pozejdonovim templjem’ nasproti sfinga ‘bajeslovno bitje z levjim trupom in človeško glavo’ (grške sfinge se ločijo od egipčanskih) ipd. Ohranja se tudi velika začetnica pri Erinijah, Evmenidah, Furijah, Gracijah, Haritah in Hesperidah, saj gre za imena skupin.

Glede sprememb v naglaševanju smo poenotili skupino Odisêj, Heraklêj, Antêj, upoštevali smo popravke tipa Tetída < Tétida in jezikovni razvoj pri podaljšavah osnove oblikoslovnega pregibanja, npr. Ikar: Ikara > Ikarja; Dioskura > Dioskurja.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 47, 48.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abdija
Abel
Abraham
Adam
Afrodita
Agamemnon
Agej
Ahil
Ahiles
Ajant
Ajas
Alah
Amalteja
Amon
Amon-Ra
Amor
Amos
Ana
Ana Perena
Andrej
Andromaha
Andromeda
Antej
Antigona
Apolon
Ares
Ariadna
Arij
Artemida
Artemis
Artur
Atena
Atlant
Avgij
Avrora
Az
Baal
Bakh
Bakhos
Bakhus
Baraba
Baruh
Belin
Benedikt
Bog
Bog Oče
Bog Sin
Brahma
Brezmadežna
Buda
Cerera
Ceres
Dafna
Dafnis
Dalila
Damoklej
Damokles
Danae
Danaida
Danaja
David
Dažbog
Dedal
dedek
Demetra
Devica
Dido
Didona
Dika
Dioniz
Dioskurja
Efialt
Egej
Ekvorna
Elektra
Elija
Elizej
Enej
Eol
Erato
Erida
Erinije
Eris
Eros
Eva
Evmenide
Evridika
Evropa
Ezekiel
Faetont
Faronika
Favn
Favna
Favnus
Fedra
Filip
Filoktet
Filomela
Flora
Fortuna
Furije
Gabrijel
Gaja
Galateja
Ganeša
Ganimed
Gea
Gigant
Goljat
Gorjan
Gospa
Gospod
Gracije
Gromovnik
Habakuk
Harite
Haron
Hefajst
Hefajstos
Hektor
Hekuba
Helij
Helios
Hera
Heraklej
Herakles
Herkul
Herkules
Hermafrodit
Hermes
Hero
Herostrat
Herostratos
Hesperide
Hidra
Higieja
Himera
Hor
Horus
Hudič
Ifigenija
Ikar
Ikaros
Io
Izaija
Izida
Izmael
Jagnje Božje
Jahve
Jakob
Janez
Janez Krstnik
Janus
Jazon
Jehova
Jeremija
Jernej
Jezus
Jezus iz Nazareta
Jezus Kristus
Jezus Nazarečan
Jo
Joel
Jokasta
Jona
Jožef
Jožef iz Arimateje
Juda
Juda Iškarijot
Judež
Junona
Jupiter
Jurij
Kačenosec
Kajn
Kalipso
Kalisto
Karibda
Kastor
Kerber
Kiklop
Kirka
Kreon
Kreont
Kresnik
Kristus
Krišna
Kupido
Kurent
Ladon
Laert
Laertes
Laokoon
Laokoont
Lear
Leda
Leviatan
Lucifer
Luka
Madona
Marija
Marija iz Betanije
Marija Pomagaj
Marija Snežna
Marija Tolažnica
Marija Vnebovzeta
Marija Zavetnica s plaščem
Marko
Mars
Matej
Mati Božja
Mati dobrega sveta
Matjaž
Medeja
Meduza
Menelaj
Menelaos
Merkur
Metuzalem
Mihael
Mihej
Minotaver
Mitra
Mnemozina
Mohamed
Mohor
Mojzes
Moloh
Morana
Morfej
Mormon
Nahum
Narcis
Natan
Navzikaa
Nemeza
Nemezis
Neptun
Nestor
Nika
Nioba
Noe
Odisej
Odiseus
Odrešenik
Ojdip
Ojdipus
Orest
Orestes
Orfej
Orfeus
Orion
Ossian
Ozej
Oziris
Palada Atena
Pan
Pandora
Paris
Parka
Parvati
Patrokel
Patrokles
Patroklos
Pavel
Pehtra baba
Pelej
Penelopa
Perun
Perzefona
Perzej
Peter
Pigmalion
Pilat
Pir
Piros
Plut
Pluton
Plutos
Polifem
Polinejk
Poluks
Pozejdon
Prerok
Priam
Prokrust
Prometej
Prometeus
Psiha
Ra
Rafael
Rama
Razsvetljeni
Re
Rem
Remus
Repoštev
Robin Hood
Romul
Romulus
Salomon
Samson
Samuel
Satan
Saturn
Saturnus
Scila
Selena
Serapis
Sfinga
Siegfried
Simon
Simon Gorečnik
Simon iz Cirene
Simon iz Kirene
Sizif
Skušnjavec
Sofonija
Stiks
Stvarnik
Svarog
Sveta trojica
Sveti duh
Sveti duh Tolažnik
Sveti trije kralji
Šiva
Tanatos
Tantal
Tejrezias
Tejrezij
Telemah
Temida
Temis
Tetida
Tezej
Tezeus
Titan
Tomaž
Tot
Triglav
Uran
Uriel
Veles
Veliki duh
Venera
Vesna
Vesta
Vida
Viktorija
Višnu
Vsemogočni
Vulkan
Wotan
Zaharija
Zaratustra
Zemlja Mati
Zevs
Zevs Soter
Zlata baba
Zveličar
Živa