Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Pripadniki in pripadnice jezikovnih, rasnih in verskih skupin

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 141 slovarskih iztočnic ter zajema pripadnike in pripadnice jezikovnih, verskih in rasnih skupin:

(1) pripadniki in pripadnice jezikovnih skupin: čakavec – čakavka, kreolec – kreolka, indoevropejec – indoevropejka, semit – semitinja;

(2) pripadniki in pripadnice verskih skupin: binkoštnik – binkoštnica, islamist – islamistka, mormon – mormonka, šiitšiitinja/šiitka;

(3) pripadniki in pripadnice rasnih skupin: belec – belka, pigmejec – pigmejka.

Uslovarjene so tudi tiste mejne kategorije, ki povzročajo zaradi nihanj med tem, ali gre za kategorijo verske ali narodnostne pripadnosti, pisne težave, npr. jud – judinja nasproti Jud – Judinja; kopt – koptinja nasproti KoptKoptinja.

Novosti:

Novost so samostalniki, ki prej niso bili vključeni v jezikovne priročnike (falungongovec – falungongovka, raeljanec – raeljanka). Posodobljeni so besedotvorni podatki, npr. namesto grkokatolikinja raje v rabi izpričana grkokatoličanka. Posodobljeni so tudi podatki o izrazni podobi, npr. naglasno mesto (namesto híndujec izpričano hindújec; ukinjene so naglasne kračine pri izrazih tipa katoličan), in uvedeni ponazarjalni zgledi, če je beseda prisotna v rabi.

Besedotvorne dvojnice so prikazane v istem slovarskem sestavku, npr. katoličan – katoličanka in katolik – katolikinja, hindujechindujka in hinduist – hinduistka; enako pisne dvojnice tipa taoist in daoist. Normativno razmerje med njimi je določeno z dvojničnima oznakama in (enakovredno) ter tudi (neenakovredno).

Normativno razlikovanje med neposredno prevzetimi poimenovanji (katolik) in besedotvorno izraziteje podomačenimi izrazi (katoličan) je na osnovi analize prevladujoče rabe posodobljeno: obe obliki sta v tem primeru nevtralni za rabo v knjižnem jeziku.

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 134.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

adamit
adamitka
adventist
adventistka
Afroameričan
Afroameričanka
ahmadist
ahmadistka
albižan
albižanka
amiš
amišinja
anabaptist
anabaptistka
anglikanec
anglikanka
animist
animistka
arijec
arijka
bahajec
bahajka
baptist
baptistka
belec
belka
binkoštnica
binkoštnik
bogomil
bogomilka
budist
(zen/zenovski budist)
budistka
(zen/zenovska budistka)
čakavec
čakavka
črnec
črnka
cvinglijanec
cvinglijanka
džainist
džainistka
ekavec
ekavka
esen
esenka
evangeličan
evangeličanka
falungongovec
falungongovka
grkokatoličanka
tudi grkokatolikinja
grkokatolik
tudi grkokatoličan
hamit
hamitka
harekrišnovec
tudi krišnovec
harekrišnovka
tudi krišnovka
hindujec
in hinduist
hindujka
in hinduistka
ijekavec
ijekavka
ikavec
ikavka
indoevropejec
indoevropejka
islamist
islamistka
jazid
jazidinja
jehovec
jehovka
jud
judinja
kabalist
kabalistka
kajkavec
kajkavka
kalvinist
kalvinistka
katoličan
in katolik
katoličanka
in katolikinja
konfucionist
konfucionistka
kopt
koptinja
kreol
tudi kreolec
kreolka
kristjan
kristjanka
kveker
kvekerica
luteran
tudi luteranec
luteranka
metodist
metodistka
mohamedanec
mohamedanka
mormon
mormonka
musliman
muslimanka
pigmejec
pigmejka
pravoslavec
pravoslavka
prekrščevalec
prekrščevalka
prezbiterijanec
prezbiterijanka
protestant
protestantka
raeljanec
raeljanka
scientolog
scientologinja
semit
semitinja
sikh
sikhinja
staroverec
staroverka
sunit
sunitka
in sunitinja
šiit
šiitinja
in šiitka
šintoist
šintoistka
štiftar
štiftarica
štokavec
štokavka
Tamilec
tudi Tamil
Tamilka
taoist
in daoist
taoistka
in daoistka
templjar
valdenz
valdenzinja
zamorec
zamorka
zaratustrovec
zaratustrovka
žid
židinja