Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih nazivov

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 145 poimenovanj nagrad, odlikovanj in častnih nazivov. Seznam je bil oblikovan kot nabor zgradbeno in normativno raznovrstnih primerov:

(1) enobesedna izlastnoimenska poimenovanja (bert, kvirin, porin, vesna);
(2) večbesedna poimenovanja – z levim prilastkom (zlati, srebrni medved; hmeljarska princesa), z desnim prilastkom (avto leta, pokal narodov, Slovenec leta);
(3) poimenovanja, ki so problematična z vidika oblikospreminjanja in prevzemanja (emmy, grammy);
(4) poimenovanja, ki so stalne besedne zveze z izlastnoimenskim pridevnikom na -ov/-ev ali -in kot levim prilastkom (Bloudkova plaketa, Veronikina nagrada);
(5) poimenovanja z lastnoimenskim desnim prilastkom (nagrada Metoda Badjure, nagrada Saharova, srce Sarajeva).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, glede na geslovnik SP 2001 je bil nabor obravnavanih nagrad, odlikovanj in častnih nazivov razširjen.

Pri nekaterih nagradah moškega spola se uresničuje kategorija živosti (prejeti kresnika, vodomca, oskarja). Uporabniki so na to posebej opozorjeni s pojasnilom »živostno« ob ustreznih zgledih.

Zlasti pri zvezah z desnimi prilastki ločujemo med imenovalniškimi in rodilniškimi prilastki, saj je obveznost občnoimenskega jedra (npr. priznanje, nagrada) odvisna od sklona prilastka. Če je prilastek v imenovalniku, lahko jedro v besedilu izpustimo in poimenovanje nagrade zapišemo samostojno (Društvo slovenskih režiserjev ga je nagradilo z bertom; podelitev vilenice).

S slovarskimi pojasnili je opozorjeno:

(a) na rabo poimenovanja v prilastkovni vlogi s pojasnilom »kot prilastek« in zgledom (mira |nagrada| kot prilastek, v imenovalniku Nagrado mira podelijo za izjemne dosežke na področju literarne ustvarjalnosti);
(b) na kategorijo živosti (prekrivnost tožilniške sklonske oblike z rodilniško) s pojasnilom »živostno« (grammy živostno Sredi 60. let je kot prva črnska pevka prejela grammyja).

Če je prilastek v rodilniku, je občnoimensko jedro del poimenovanja nagrade in ga v besedilu ne izpuščamo. Vloga rodilniških prilastkov je svojilna, uporabljamo pa jih namesto levih pridevniških prilastkov tedaj, ko je poimenovanje nagrade večbesedno (nagrada Prešernovega sklada, srce Sarajeva) ali izpridevniško (nagrada Saharova). Velika začetnica lastnih imen v rodilniškem prilastku je zaradi izražanja svojine ohranjena.

Čeprav je poimenovanje nekaterih nagrad (npr. bert, vesna, vilenica) motivirano iz lastnega imena (Bert, Vesna, Vilenica), v poimenovanju nagrade izgubi lastnoimensko funkcijo in ga pišemo z malo začetnico. Nekatera poimenovanja nagrad v problemskem sklopu imajo enakozvočna imena z lastnimi imeni. V slovarskem sestavku je o enakozvočnih imenih uporabnik obveščen z vodilko »primerjaj«, npr. kresnik prim. Kresnik; zlata lisica prim. Zlata lisica.

V ePravopisu ne navajamo poslovenjenih oblik, če se v rabi ne izkazujejo kot žive (gremi za glasbeno nagrado grammy).

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 152.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abelov (Abelova nagrada)
Adamič (bronasta, srebrna, zlata medalja Bojana Adamiča; listina Bojana Adamiča)
aleksander (zlati aleksander)
ambasador (ambasador miru (OZN), ambasador znanosti, Unicefov ambasador)
ambasadorka (ambasadorka miru (OZN), ambasadorka znanosti, Unicefova ambasadorka)
Andersenov (Andersenova nagrada)
angel (modri angel)
arena (zlata arena)
Arhimedov (Arhimedova nagrada)
Artaudov in Artaudev (Artaudova/Artaudeva nagrada)
avto (avto leta)
Badjurov (Badjurova nagrada)
bafta
bambi
Bartolov (Bartolova nagrada)
berlinski (mali, zlati berlinski medved)
bert
Bloudkov (Bloudkova nagrada, Bloudkova plaketa)
bob (bob leta)
boben (srebrni, zlati boben)
Bookerjev (Bookerjeva nagrada)
Borštnikov (Borštnikov prstan)
Büchnerjev (Büchnerjeva nagrada)
Camõesev (Camõeseva nagrada)
Cankarjev (Cankarjevo priznanje)
Cervantesov (Cervantesova nagrada)
cezar
čaša (čaša nesmrtnosti)
Čopov (Čopova diploma, Čopovo priznanje)
Davisov (Davisov pokal)
desetnica
desetnik
Dnevnikov (Dnevnikova fabula)
Einspielerjev (Einspielerjeva nagrada)
emmy
fabula
Fassbinderjev (Fassbinderjeva nagrada)
fatalka (fatalka (leta))
femme fatale
gazela
Gerbčev (Gerbčevo priznanje)
Gerbičev (Gerbičeva nagrada)
Glazerjev (Glazerjeva nagrada)
globus (mali, veliki kristalni globus; zlati globus)
Goethejev (Goethejeva nagrada)
Goncourtov in Goncourtev (Goncourtova/Goncourteva nagrada)
gong
gorenjski (gorenjska gazela)
grammy
Grumov (Grumova nagrada)
Hemingwayev (Hemingwayeva nagrada)
herbersteinski (herbersteinski zlat)
Jakopičev (Jakopičeva nagrada)
Jenkov (Jenkova nagrada)
Ježek (nagrada Franeta Milčinskega – Ježka)
Jurčičev (Jurčičeva nagrada)
Jurijev (Jurijev križ)
Karlov (Karlova nagrada)
Kocjančičev (Kocjančičeva nagrada)
kolut (zlati kolut)
komedijant (žlahtni komedijant)
komedijantka (žlahtna komedijantka)
Koraćev (Koraćev pokal)
kosobrin
Kozinov (Kozinova nagrada)
kralj (kralj cvička)
kraljica (kraljica terana, cvička; vinska kraljica)
kresnik
križec (viteški križec, železni križec)
kvirin
lev (zlati, srebrni lev)
Levstikov (Levstikova nagrada)
lisica (zlata lisica)
malina (zlata malina)
medalja (zlata, srebrna, bronasta medalja)
medved (zlati, srebrni medved)
mesto (evropsko mesto športa, mesto literature)
Michelinov (Michelinova zvezdica)
mira
miss (miss Slovenije, sveta, fotogeničnosti, športa)
mister (mister Slovenije)
Murkov (Murkova nagrada)
nagelj (turistični nagelj)
nagrada (nagrada Franeta Milčinskega – Ježka; nagrada Brede Lipovšek; nagrada Franceta Štiglica; nagrada Hinka Smrekarja; nagrada Metoda Badjure; nagrada Prešernovega sklada; nagrada Riharda Jakopiča; nagrada Saharova; nagrada Sklada Josipa Jurčiča; nagrada Sklada Staneta Severja; nagrada Vilenica)
neža (bodeča neža)
Nobelov (Nobelova nagrada)
osebnost (Delova osebnost leta; Timova osebnost leta / osebnost leta revije Time)
oskar
Pajo (srebrna, zlata plaketa Paja Kolarića)
palma (zlata palma)
piščal (zlata piščal)
Playboyev (Playboyevo dekle (leta, meseca); Playboyeva zajčica)
Plečnikov (Plečnikova nagrada)
pokal (pokal federacij, pokal konfederacij, pokal narodov, pokal Vitranc)
porin
Preglov (Preglova nagrada, Preglovo priznanje)
prekmurski (prekumrska vinska kraljica)
Prešernov (Prešernova nagrada, nagrada Prešernovega sklada)
Pretnarjev (Pretnarjeva nagrada)
princesa (hmeljarska princesa)
Pritzkerjev (Pritzkerjeva nagrada)
prometej (prometej znanosti)
prvak (državni, evropski, olimpijski, svetovni prvak)
prvakinja (državna, evropska, olimpijska, svetovna prvakinja)
ptica (zlata ptica)
Pulitzerjev (Pulitzerjeva nagrada)
red (zlati, srebrni red za zasluge)
Rožančev (Rožančeva nagrada)
Sarajevo (srce Sarajeva)
satir
Severjev (Severjeva nagrada)
Slovenec (Slovenec leta)
Slovenka (Slovenka leta)
Sovretov (Sovretova nagrada)
srce (srce Sarajeva)
Stanleyjev (Stanleyjev pokal)
starešina (hmeljarski starešina)
Steletov (Steletova nagrada, Steletovo priznanje)
Stritarjev (Stritarjeva nagrada)
svinčnik (zeleni, zlati, platinasti svinčnik)
šampion (šampion kakovosti; razstavni, mladinski šampion)
šampionka (razstavna, mladinska šampionka)
Šeligov (Šeligova nagrada)
Škerjančev (Škerjančeva nagrada)
športnica (športnica leta)
športnik (športnik leta)
tony
Turnerjev (Turnerjeva nagrada)
Valvasorjev (Valvasorjeva nagrada)
večernica
velemojster (šahovski velemojster)
velemojstrica (šahovska velemojstrica)
Veronikin (Veronikina nagrada)
vesna
viktor
Viktorijin (Viktorijin križ)
vilenica (kristal vilenice)
vodomec
zlatnik (zlatnik poezije)
značka (bralna značka)
znak (zlati, srebrni (častni) znak; zlati, srebrni častni znak svobode Republike Slovenije)
Zoisov (Zoisova nagrada)
zvezdica (Michelinova zvezdica)
ženska (ženska leta)
Župančičev (Župančičeva nagrada)