Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Stalni pridevki ob osebnih imenih

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 222 večbesednih iztočnic, ki jih obravnavamo kot samostojne imenske entitete. Gre za imena zgodovinskih osebnosti, ki so se s svojimi dejanji, položajem ali osebnostnimi lastnostmi zapisali v zgodovino, namesto priimka pa uporabljamo:

(1) stalne pridevke po krajih (Herman Celjski, Hema Krška), tudi v predložni obliki (Andrej iz Loke);

(2) stalne pridevke po osebnostnih lastnostih (Pipin Mali, Karel Veliki), tudi v samostalniški (Friderik Rdečebradec) in predložni obliki (Ivan Brez dežele);

(3) stalne pridevke v obliki vrstilnih števnikov (Ludvik Štirinajsti / Ludvik XIV.);

(4) stalne pridevke v obliki večbesednih vzdevkov (Edvard Črni princ).

Seznam je bil oblikovan s pomočjo korpusa Gigafida 2.0, slovarjev, enciklopedij, leksikonov; pogostnost rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida 2.0.

Novosti:

Imena s stalnimi pridevki so obravnavana kot dvo- ali večbesedne samostojne iztočnice (Aleksander Makedonski, Ivana Orleanska).

Pri tistih imenih, kjer je v rabi pogosta tudi neposlovenjena oblika, je uporabnik slovarja opozorjen na izvirnik (Herman iz Karintije – lat. Hermannus de Carinthia). Če je v rabi več imen, je uporabnik z vodilko primerjaj (= prim.) napoten na slovensko različico imena (Herman Koroški).

Pri imenih, kjer je stalni pridevek izkrajevni (Nikolaj Kuzanski, Jezus Nazarečan), je pogosto mogoče enakovredno uporabljati predložno različico (Nikolaj iz Kuze, Jezus iz Nazareta).

Normativne usmeritve so nakazane s kazalko glej (= gl.), npr. Simon iz Kirene gl. Simon iz Cirene, Ignacij Loyolski gl. Ignacij Lojolski ipd.

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 43.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abdulah II. tudi Abdulah Drugi
Albert II.
tudi Albert Drugi
Aleksander III. Makedonski
tudi Aleksander Tretji Makedonski
Aleksander I. Ruski
tudi Aleksander Prvi Ruski
Aleksander Nevski
Aleksander Veliki
Alfonz X. Kastiljski
tudi Alfonz Deseti Kastiljski
Alfonz X. Modri
tudi Alfonz Deseti Modri
Ana Avstrijska
Ana Celjska
Andrej iz Loke
Andrej Kretski
Andrej s Krete
Anton Padovanski
Anton Puščavnik
Anzelm Canterburyjski
Apolonij z Rodosa
Avguštin Canterburyjski
Barbara Celjska
Beatrika Nizozemska
Beda Častitljivi
Benedikt XVI.
tudi Benedikt Šestnajsti
Bernard Mariborski
Boleslav I. Hrabri
tudi Boleslav Prvi Hrabri
Bonifacij VIII.
tudi Bonifacij Osmi
Brigita Irska
Brigita Švedska
Danilo Galicijski
Demetrij Hvarski
Demetrij s Hvara
Demetrij Solunski
Devica Orleanska
Dionizij Pariški
Donat Zadrski
Edvard Črni princ
Edvard III.
tudi Edvard Tretji
Edvard Spoznavalec
Eleonora Akvitanska
Elizabeta Bavarska
Elizabeta II.
tudi Elizabeta Druga
Elizabeta Ogrska
Elizabeta Portugalska
Elizabeta Ruska
Elizabeta Yorška
Ema Krška
Erazem Jamski
Erazem Predjamski
Erazem Rotterdamski
Ernest Železni
Evzebij iz Cezareje
Ferdinand I. Habsburški
tudi Ferdinand Prvi Habsburški
Ferdinand I. Romunski
tudi Ferdinand Prvi Romunski
Filip Belgijski
Filip Hessenski
Filip II. Avgust
tudi Filip Drugi Avgust
Filip II. Francoski
tudi Filip Drugi Francoski
Filip II. Španski
tudi Filip Drugi Španski
Filip I. Lepi
tudi Filip Prvi Lepi
Filip Lepi
Filip Švabski
Franc I. Francoski
tudi Franc Prvi Francoski
Franc Jožef I.
tudi Franc Jožef Prvi
Frančišek Asiški
Frančišek Ksaverij
Frančišek Saleški
Friderik II. Celjski
tudi Friderik Drugi Celjski
Friderik III. Habsburški
tudi Friderik Tretji Habsburški
Friderik II. Veliki
tudi Friderik Drugi Veliki
Friderik I. Rdečebradec
tudi Friderik Prvi Rdečebradec
Friderik S praznim žepom
Fuad I.
tudi Fuad Prvi
Gregorij iz Nise
Gregor I. Veliki
tudi Grehor Prvi Veliki
Grgur Ninski
Gustav II. Adolf
tudi Gustav Drugi Adolf
Gvido iz Arezza
Hadrijan I.
tudi Hadrijan Prvi
Harald Modrozobi
Hema Krška
Henrik II.
tudi Henrik Drugi
Henrik VIII.
tudi Henrik Osmi
Herman Celjski
Herman iz Karintije
Herman Koroški
Herod I. Veliki
tudi Herod Prvi Veliki
Hipolit Novomeški
Honorij III.
tudi Honorij Tretji
Ignacij Antiohijski
Ignacij Lojolski
Ignacij Loyolski
Inocenc VIII.
tudi Inocenc Osmi
Inocent VIII.
tudi Inocent Osmi
Irena Atenska
Irenej Lyonski
Ivana Blazna
Ivana Orleanska
Ivana Papežinja
Ivan Brez dežele
Ivan Grozni
Ivan III. Vasiljevič
tudi Ivan Tretji Vasiljevič
Ivan Veliki
Izabela Francoska
Izabela Portugalska
Jacopone iz Todija
Jakob I.
tudi Jakob Prvi
Jakob Mlajši
Jakob Starejši
Jakob Veliki
Janez Damaščan
Janez Dobri
Janez Evangelist
Janez Krstnik
Janez Ljubljanski
Janez Nepomuk
Janez od Križa
Janez Pavel II.
tudi Janez Pavel drugi
Janez Svetokriški
Janez XXIII.
tudi Janez Trinajsti
Jernej iz Loke
Jezus iz Nazareta
Jezus Nazarečan
Jožef II.
tudi Jožef Drugi
Jožef iz Arimateje
Julij II.
tudi Julij Drugi
Jurij iz Brežic
Jurij VI. Britanski
tudi Jurij Šesti Britanski
Karel Boromejski
Karel I. Avstrijski
tudi Karel Prvi Avstrijski
Karel I. Veliki
tudi Karel Prvi Veliki
Karel II. Plešasti
tudi Karel Drugi Plešasti
Karel IV.
tudi Karel Četrti
Karel XVI. Gustav
tudi Karel Šestnajsti Gustav
Katarina Aragonska
Katarina I.
tudi Katarina Prva
Katarina II. Velika
tudi Katarina Druga Velika
Katarina Medičejska
Katarina Sienska
Katarina Velika
Klara Asiška
Klemen VII.
tudi Klemen Sedmi
Kleopatra VII.
tudi Kleopatra Sedma
Kliment Ohridski
Krvava Marija
Ksenofont Efeški
Lawrence Arabski
Leon X.
tudi Leon Deseti
Leon XIII.
tudi Leon Trinajsti
Lev X.
tudi Lev Deseti
Ljudevit Posavski
Ludvik I. Pobožni
tudi Ludvik Prvi Pobožni
Ludvik XIV.
tudi Ludvik Štirinajsti
Magnus Zakonodajalec
Maksim Emonski
Maksimilijan Celjski
Maksimilijan I. Habsburški
tudi Maksimilijan Prvi Habsburški
Maksimin Tračan
Margareta II.
tudi Margareta Druga
Margareta Navarska
Marija I. Angleška
tudi Marija Prva Angleška
Marija I. Škotska
tudi Marija Prva Škotska
Marija iz Betanije
Marija Magdalena
Marija Snežna
Marija Vnebovzeta
Marjeta Antiohijska
Marjeta Ogrska
Modest Gosposvetski
Montezuma II.
tudi Montezuma Drugi
Nabukodonozor II.
tudi Nebukodnozor Drugi – Nebukadnezar II. tudi Nebukadnezar Drugi
Nikolaj I. Veliki
tudi Nikolaj Prvi Veliki
Nikolaj iz Kuze
Nikolaj iz Mire
Nikolaj Kuzanski
Oton I. Veliki
tudi Oton Prvi Veliki
Oton iz Freisinga
Pavel od Križa
Pavel VI.
tudi Pavel Šesti
Pavlin Oglejski
Pepi I.
tudi Pepi Prvi
Peter I. Veliki
tudi Peter Prvi Veliki
Pij VII.
tudi Pij Sedmi
Pij XI.
tudi Pij Enasti
Pij XII.
tudi Pij Dvanajsti
Pipin III. Mali
tudi Pipin Tretji Mali
Ramzes II.
tudi Ramzes Drugi
Rihard III.
tudi Rihard Tretji
Rihard I. Levjesrčni
tudi Rihard Prvi Levjesrčni
Rogerij Ljubljanski
Romuald Štandreški
Samuel Bolgarski
Seti I.
tudi Seti Prvi
Sigismund Luksemburški
Sikst IV.
tudi Sikst Četrti
Silvija Švedska
Simeon I. Veliki
tudi Simeon Prvi Veliki
Simon iz Cirene
Simon iz Kirene
Simon iz Lipnice
Simon Kananejec
Simon Makabejec
Sulejman Veličastni
Šćepan Mali
Štefan Dušan Silni
Tales iz Mileta
Terezija Avilska
Tomaž Akvinski
Tutmozis III.
tudi Tutmozis Tretji
Ulrich Lichtensteinski
Ulrik Celjski
Urban VII.
tudi Urban Sedmi
Venčeslav Češki
Veronika Deseniška
Viktorija Britanska
Viljem II. Nemški
Viljem iz Ockhama
Viljem Ockhamski
Viljem Osvajalec
Vincencij Pavelski
Vlad III. Tepes – Vlad III. Tepeš
tudi Vlad Tretji Tepeš
William iz Ockhama