Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Stalni pridevki ob osebnih imenih

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 221 večbesednih iztočnic, ki jih obravnavamo kot samostojne imenske entitete. Gre za imena zgodovinskih osebnosti, ki so se s svojimi dejanji, položajem ali osebnostnimi lastnostmi zapisali v zgodovino, namesto priimka pa uporabljamo:

(1) stalne pridevke po krajih (Herman Celjski, Hema Krška), tudi v predložni obliki (Andrej iz Loke);

(2) stalne pridevke po osebnostnih lastnostih (Pipin Mali, Karel Veliki), tudi v samostalniški (Friderik Rdečebradec) in predložni obliki (Ivan Brez dežele);

(3) stalne pridevke v obliki vrstilnih števnikov (Ludvik Štirinajsti/Ludvik XIV.);

(4) stalne pridevke v obliki večbesednih vzdevkov (Edvard Črni princ).

Seznam je bil oblikovan s pomočjo korpusa Gigafida 2.0, slovarjev, enciklopedij, leksikonov; pogostnost rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida 2.0.

Novosti:

Imena s stalnimi pridevki so obravnavana kot dvo- ali večbesedne samostojne iztočnice (Aleksander Makedonski, Ivana Orleanska).

Pri tistih imenih, kjer je v rabi pogosta tudi neposlovenjena oblika, je uporabnik slovarja opozorjen na izvirnik (Herman iz Karintije – lat. Hermannus de Carinthia). Če je v rabi več imen, je uporabnik z vodilko primerjaj (= prim.) napoten na slovensko različico imena (Herman Koroški).

Pri imenih, kjer je stalni pridevek izkrajevni (Nikolaj Kuzanski, Jezus Nazarečan), je pogosto mogoče enakovredno uporabljati predložno različico (Nikolaj iz Kuze, Jezus iz Nazareta).

Normativne usmeritve so nakazane s kazalko glej (= gl.), npr. Simon iz Kirene gl. Simon iz Cirene, Ignacij Loyolski gl. Ignacij Lojolski ipd.

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 43.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abdulah II.
Albert II.
Aleksander III. Makedonski
Aleksander I. Ruski
Aleksander Nevski
Aleksander Veliki
Alfonz X. Kastiljski
Alfonz X. Modri
Ana Avstrijska
Ana Celjska
Andrej iz Loke
Andrej Kretski
Andrej s Krete
Anton Padovanski
Anton Puščavnik
Anzelm Canterburyjski
Apolonij z Rodosa
Avguštin Canterburyjski
Barbara Celjska
Beatrika Nizozemska
Beda Častitljivi
Benedikt XVI.
Bernard Mariborski
Boleslav I. Hrabri
Bonifacij VIII.
Brigita Irska
Brigita Švedska
Danilo Galicijski
Demetrij Hvarski
Demetrij s Hvara
Demetrij Solunski
Devica Orleanska
Dionizij Pariški
Donat Zadrski
Edvard Črni princ
Edvard III.
Edvard Spoznavalec
Eleonora Akvitanska
Elizabeta Bavarska
Elizabeta II.
Elizabeta Ogrska
Elizabeta Portugalska
Elizabeta Ruska
Elizabeta Yorška
Ema Krška
Erazem Jamski
Erazem Predjamski
Erazem Rotterdamski
Ernest Železni
Evzebij iz Cezareje
Ferdinand I. Habsburški
Ferdinand I. Romunski
Filip Belgijski
Filip Hessenski
Filip II. Avgust
Filip II. Francoski
Filip II. Španski
Filip I. Lepi
Filip Lepi
Filip Švabski
Franc I. Francoski
Franc Jožef I.
Frančišek Asiški
Frančišek Ksaverij
Frančišek Saleški
Friderik II. Celjski
Friderik III. Habsburški
Friderik II. Veliki
Friderik I. Rdečebradec
Friderik S praznim žepom
Fuad I.
Gregorij iz Nise
Gregor I. Veliki
Grgur Ninski
Gustav II. Adolf
Gvido iz Arezza
Hadrijan I.
Harald Modrozobi
Hema Krška
Henrik II.
Henrik VIII.
Herman Celjski
Herman iz Karintije
Herman Koroški
Herod I. Veliki
Hipolit Novomeški
Honorij III.
Ignacij Antiohijski
Ignacij Lojolski
Ignacij Loyolski
Inocenc VIII.
Inocent VIII.
Irena Atenska
Irenej Lyonski
Ivana Blazna
Ivana Orleanska
Ivana Papežinja
Ivan Brez dežele
Ivan Grozni
Ivan III. Vasiljevič
Ivan Veliki
Izabela Francoska
Izabela Portugalska
Jakob I.
Jakob Mlajši
Jakob Starejši
Jakob Veliki
Janez Damaščan
Janez Dobri
Janez Evangelist
Janez Krstnik
Janez Ljubljanski
Janez Nepomuk
Janez od Križa
Janez Pavel II.
Janez Svetokriški
Janez XXIII.
Jernej iz Loke
Jezus iz Nazareta
Jezus Nazarečan
Jožef II.
Jožef iz Arimateje
Julij II.
Jurij iz Brežic
Jurij VI. Britanski
Karel Boromejski
Karel I. Avstrijski
Karel I. Veliki
Karel II. Plešasti
Karel IV.
Karel XVI. Gustav
Katarina Aragonska
Katarina I.
Katarina II. Velika
Katarina Medičejska
Katarina Sienska
Katarina Velika
Klara Asiška
Klemen VII.
Kleopatra VII.
Kliment Ohridski
Krvava Marija
Ksenofont Efeški
Lawrence Arabski
Leon X.
Leon XIII.
Lev X.
Ljudevit Posavski
Ludvik I. Pobožni
Ludvik XIV.
Magnus Zakonodajalec
Maksim Emonski
Maksimilijan Celjski
Maksimilijan I. Habsburški
Maksimin Tračan
Margareta II.
Margareta Navarska
Marija I. Angleška
Marija I. Škotska
Marija iz Betanije
Marija Magdalena
Marija Snežna
Marija Vnebovzeta
Marjeta Antiohijska
Marjeta Ogrska
Modest Gosposvetski
Montezuma II.
Nabukodonozor II. – Nebukadnezar II.
Nikolaj I. Veliki
Nikolaj iz Kuze
Nikolaj iz Mire
Nikolaj Kuzanski
Oton I. Veliki
Oton iz Freisinga
Pavel od Križa
Pavel VI.
Pavlin Oglejski
Pepi I.
Peter I. Veliki
Pij VII.
Pij XI.
Pij XII.
Pipin III. Mali
Ramzes II.
Rihard III.
Rihard I. Levjesrčni
Rogerij Ljubljanski
Romuald Štandreški
Samuel Bolgarski
Seti I.
Sigismund Luksemburški
Sikst IV.
Silvija Švedska
Simeon I. Veliki
Simon iz Cirene
Simon iz Kirene
Simon iz Lipnice
Simon Kananejec
Simon Makabejec
Sulejman Veličastni
Šćepan Mali
Štefan Dušan Silni
Tales iz Mileta
Terezija Avilska
Tomaž Akvinski
Tutmozis III.
Ulrich Lichtensteinski
Ulrik Celjski
Urban VII.
Venčeslav Češki
Veronika Deseniška
Viktorija Britanska
Viljem II. Nemški
Viljem iz Ockhama
Viljem Ockhamski
Viljem Osvajalec
Vincencij Pavelski
Vlad III. Tepes – Vlad III. Tepeš
William iz Ockhama