Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Stalni pridevki ob osebnih imenih

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 226 večbesednih iztočnic, ki jih obravnavamo kot samostojne imenske entitete. Gre za imena zgodovinskih osebnosti, ki so se s svojimi dejanji, položajem ali osebnostnimi lastnostmi zapisale v zgodovino, namesto priimka pa uporabljamo:

(1) stalne pridevke po krajih (Herman Celjski, Hema Krška), tudi v predložni obliki (Andrej iz Loke);
(2) stalne pridevke po osebnostnih lastnostih (Pipin Mali, Karel Veliki), tudi v samostalniški (Friderik Rdečebradec) in predložni obliki (Ivan Brez dežele);
(3) stalne pridevke v obliki vrstilnih števnikov (Ludvik Štirinajsti / Ludvik XIV.);
(4) stalne pridevke v obliki večbesednih vzdevkov (Edvard Črni princ).

Seznam je bil oblikovan s pomočjo korpusa Gigafida 2.0, slovarjev, enciklopedij, leksikonov; pogostnost rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida 2.0.

Novosti:

Imena s stalnimi pridevki so obravnavana kot dvo- ali večbesedne samostojne iztočnice (Aleksander Makedonski, Ivana Orleanska).

Pri tistih imenih, kjer je v rabi pogosta tudi neposlovenjena oblika, je uporabnik slovarja opozorjen na izvirnik (Herman iz Karintije, lat. Hermannus de Carinthia). Če je v rabi več imen, je uporabnik z vodilko »primerjaj« (= prim.) napoten na slovensko različico imena (Herman iz Karintije primerjaj Herman Koroški).

Pri imenih, kjer je stalni pridevek izkrajevni (Nikolaj Kuzanski, Jezus Nazarečan), je pogosto mogoče enakovredno uporabljati predložno različico (Nikolaj iz Kuze, Jezus iz Nazareta).

Normativne usmeritve so nakazane s pojasnilom »ustrezneje«, npr. Simon iz Kirene ustrezneje Simon iz Cirene, Ignacij Loyolski ustrezneje Ignacij Lojolski ipd.

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 43.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abdulah II. tudi Abdulah Drugi
Albert II. tudi Albert Drugi
Aleksander I. Ruski tudi Aleksander Prvi Ruski
Aleksander III. Makedonski tudi Aleksander Tretji Makedonski
Aleksander Nevski
Aleksander Veliki
Alfonz X. Kastiljski tudi Alfonz Deseti Kastiljski
Alfonz X. Modri tudi Alfonz Deseti Modri
Ana Avstrijska
Ana Celjska
Andrej iz Loke
Andrej Kretski
Andrej s Krete
Anton Padovanski
Anton Puščavnik
Anzelm Canterburyjski
Apolonij z Rodosa
Avguštin Canterburyjski
Barbara Celjska
Beatrika Nizozemska
Beda Častitljivi
Benedikt XVI. tudi Benedikt Šestnajsti
Bernard Mariborski
Boleslav I. Hrabri tudi Boleslav Prvi Hrabri
Bonifacij VIII. tudi Bonifacij Osmi
Boris I. tudi Boris Prvi
Brigita Irska
Brigita Švedska
Danilo Galicijski
Demetrij Hvarski
Demetrij s Hvara
Demetrij Solunski
Devica Orleanska
Dionizij Pariški
Donat Zadrski
Edvard Črni princ
Edvard III. tudi Edvard Tretji
Edvard Spoznavalec
Eleonora Akvitanska
Elizabeta Bavarska
Elizabeta II. tudi Elizabeta Druga
Elizabeta Ogrska
Elizabeta Portugalska
Elizabeta Ruska
Elizabeta Yorška
Ema Krška
Erazem Predjamski – Erazem Jamski
Erazem Rotterdamski
Ernest Železni
Evzebij iz Cezareje
Ferdinand I. Habsburški tudi Ferdinand Prvi Habsburški
Ferdinand I. Romunski tudi Ferdinand Prvi Romunski
Filip Belgijski
Filip Hessenski
Filip I. Lepi tudi Filip Prvi Lepi
Filip II. Avgust tudi Filip Drugi Avgust
Filip II. Francoski tudi Filip Drugi Francoski
Filip II. Španski tudi Filip Drugi Španski
Filip Lepi
Filip Švabski
Franc I. Francoski tudi Franc Prvi Francoski
Franc Jožef I. tudi Franc Jožef Prvi
Frančišek Asiški
Frančišek Ksaverij
Frančišek Saleški
Friderik I. Rdečebradec tudi Friderik Prvi Rdečebradec
Friderik II. Celjski tudi Friderik Drugi Celjski
Friderik II. Veliki tudi Friderik Drugi Veliki
Friderik III. Habsburški tudi Friderik Tretji Habsburški
Friderik S praznim žepom
Fuad I. tudi Fuad Prvi
Gregor I. Veliki tudi Grehor Prvi Veliki
Gregorij iz Nise
Grgur Ninski
Gustav II. Adolf tudi Gustav Drugi Adolf
Gvido iz Arezza
Hadrijan I. tudi Hadrijan Prvi
Harald Modrozobi
Hema Krška
Henrik II. tudi Henrik Drugi
Henrik VIII. tudi Henrik Osmi
Herman Celjski
Herman iz Karintije
Herman Koroški
Herod I. Veliki tudi Herod Prvi Veliki
Hipolit Novomeški
Honorij III. tudi Honorij Tretji
Ignacij Antiohijski
Ignacij Lojolski – Ignacij Loyolski
Inocenc VIII. tudi Inocenc Osmi – Inocent VIII. tudi Inocent Osmi
Irena Atenska
Irenej Lyonski
Ivan Brez dežele
Ivan Grozni
Ivan III. Vasiljevič tudi Ivan Tretji Vasiljevič
Ivan Veliki
Ivana Blazna
Ivana Orleanska – Devica Orleanska
Ivana Papežinja
Izabela Francoska
Izabela Portugalska
Jacopone iz Todija
Jakob I. tudi Jakob Prvi
Jakob Mlajši
Jakob Starejši – Jakob Veliki
Janez Damaščan
Janez Dobri
Janez Evangelist
Janez Krstnik
Janez Ljubljanski
Janez Nepomuk
Janez od Križa
Janez Pavel II. tudi Janez Pavel drugi
Janez Svetokriški
Janez XXIII. tudi Janez Trinajsti
Jernej iz Loke
Jezus iz Nazareta
Jezus Nazarečan
Jožef II. tudi Jožef Drugi
Jožef iz Arimateje
Julij II. tudi Julij Drugi
Jurij iz Brežic
Jurij VI. Britanski tudi Jurij Šesti Britanski
Karel Boromejski
Karel I. Avstrijski tudi Karel Prvi Avstrijski
Karel I. Veliki tudi Karel Prvi Veliki
Karel II. Plešasti tudi Karel Drugi Plešasti
Karel III. tudi Karel Tretji
Karel IV. tudi Karel Četrti
Karel XVI. Gustav tudi Karel Šestnajsti Gustav
Katarina Aragonska
Katarina I. tudi Katarina Prva
Katarina II. Velika tudi Katarina Druga Velika
Katarina Medičejska
Katarina Sienska
Katarina Velika
Klara Asiška
Klemen VII. tudi Klemen Sedmi
Kleopatra VII. tudi Kleopatra Sedma
Kliment Ohridski
Krvava Marija
Ksenofont Efeški
Lawrence Arabski
Leon X. tudi Leon Deseti – Lev X. tudi Lev Deseti
Leon XIII. tudi Leon Trinajsti
Ljudevit Posavski
Lovrenc Brindiški
Ludvik I. Pobožni tudi Ludvik Prvi Pobožni
Ludvik XIV. tudi Ludvik Štirinajsti
Magnus Zakonodajalec
Maksim Emonski
Maksimilijan Celjski
Maksimilijan I. Habsburški tudi Maksimilijan Prvi Habsburški
Maksimin Tračan
Margareta II. tudi Margareta Druga
Margareta Navarska
Marija I. Angleška tudi Marija Prva Angleška
Marija I. Škotska tudi Marija Prva Škotska
Marija iz Betanije
Marija Magdalena
Marija Snežna
Marija Vnebovzeta
Marjeta Antiohijska
Marjeta Ogrska
Modest Gosposvetski
Mojmir I. tudi Mojmir Prvi
Montezuma II. tudi Montezuma Drugi
Nebukadnezar II. tudi Nebukadnezar Drugi – Nabukodonozor II. tudi Nebukodnozor Drugi
Nikolaj I. Veliki tudi Nikolaj Prvi Veliki
Nikolaj iz Kuze
Nikolaj iz Mire
Nikolaj Kuzanski
Oton I. Veliki tudi Oton Prvi Veliki
Oton iz Freisinga
Pavel od Križa
Pavel VI. tudi Pavel Šesti
Pavlin Oglejski
Pepi I. tudi Pepi Prvi
Peter I. Veliki tudi Peter Prvi Veliki
Pij VII. tudi Pij Sedmi
Pij XI. tudi Pij Enasti
Pij XII. tudi Pij Dvanajsti
Pipin III. Mali tudi Pipin Tretji Mali
Ramzes II. tudi Ramzes Drugi
Rihard I. Levjesrčni tudi Rihard Prvi Levjesrčni
Rihard III. tudi Rihard Tretji
Rogerij Ljubljanski
Romuald Štandreški
Samuel Bolgarski
Seti I. tudi Seti Prvi
Sigismund Luksemburški
Sikst IV. tudi Sikst Četrti
Silvija Švedska
Simeon I. Veliki tudi Simeon Prvi Veliki
Simon iz Cirene – Simon iz Kirene
Simon iz Lipnice
Simon Kananejec
Simon Makabejec
Sulejman Veličastni
Šćepan Mali
Štefan Dušan Silni
Tales iz Mileta
Terezija Avilska – Tereza Avilska
Tomaž Akvinski
Tutmozis III. tudi Tutmozis Tretji
Ulrich Lichtensteinski
Ulrik Celjski
Urban VII. tudi Urban Sedmi
Venčeslav Češki
Veronika Deseniška
Viktorija Britanska
Viljem II. Nemški
Viljem iz Ockhama – William iz Ockhama
Viljem Ockhamski
Viljem Osvajalec
Vincencij Pavelski
Vlad III. Tepeš – Vlad III. Tepeš tudi Vlad Tretji Tepeš