Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Izlastnoimenski pridevniki na -ov ali -ev in -in v stalnih besednih zvezah

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 237 izlastnoimenskih pridevnikov z obrazilom -ov oz. -ev ali pri ženskih osebah z -in, ki nastopajo v prostih in stalnih besednih zvezah ter izražajo bodisi svojilni bodisi vrstni pomen. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:

(1) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo izume, iznajdbe, tehnične in znanstvene zakone ipd. (Atkinsonov cikel, Boltzmannova konstanta, Kelvinova lestvica, Ohmov zakon);

(2) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo nagrade, priznanja, odlikovanja (Andersenova nagrada, Bookerjeva nagrada, Goncourtova/Goncourteva nagrada, Viktorijin križ);

(3) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo bolezni, rastlinske in živalske vrste in dele telesa (Crohnova/crohnova bolezen, Sjögrenov/sjögrenov sindrom; Priolov/priolov delišes; Humboldtov/humboldtov pingvin; Evstahijeva/evstahijeva cev,);

(4) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo praznike in posebne datume (Gospodovo/gospodovo razglašenje, Martinova/martinova nedelja, Prešernov dan);

(5) pridevniki v stalnih besednih zvezah, v katerih je pomen prenesen (Adamov/adamov kostum, Eridino/eridino jabolko, Judežev/judežev poljub, Pandorina/pandorina skrinjica);

(6) pridevniki v stalnih besednih zvezah, pri katerih je prišlo do občutka izgube lastnoimenskega nanosnika in se pišejo z malo začetnico (alahov biser, alojzijeva lilija, jakobova pokrovača);

(7) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki so lahko podomačeni v zapisu (Baumannova/bavmanova reneta, Braillova/Brailleva/brajeva pisava, Fleischmannov/flajšmanov rebrinec);

(8) priredno povezani pridevniki v stalnih besednih zvezah (Boyle-Mariottov zakon, Ogino-Knausova metoda).

Novosti:

Novost glede na SP 2001 je razlikovalni prikaz rabe pridevnika v t. i. prosti besedni zvezi (Tantalova gostija) in raba pridevnika v stalni besedni zvezi s posebnim pomenom (Tantalove/tantalove muke). Dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva predstavi uporabniku okoliščine pogoste rabe teh pridevnikov v zvezah in besedilih.

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Slovarski sestavek sklene sklic na ime (Jožef > jožefova brada) oz. priimek (Cassini > Cassinijeva ločnica), ki vsebuje podatek o podstavi svojilnega pridevnika. V ePravopisu so povezane tudi pisno podomačene oblike, npr. Dieslov/dizlov motor, knajpovo/Kneippovo zdravljenje. Zaporedje pisnih variant ni normativno, vezano je na iztočnični zapis.

Upoštevane so spremembe pravil o rabi začetnice, ki izhajajo iz predloga, predstavljenega Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU. Skladno s tem predlogom izlastnoimenske pridevnike na -ov/-ev ali -in pišemo z veliko ali malo začetnico, kadar stalne besedne zveze poimenujejo bolezni (Downov/downov sindrom, Crohnova/crohnova bolezen), dele telesa (Evstahijeva/evstahijeva cev), rastlinske in živalske vrste (Sprengerjev/sprengerjev beluš, Scopolijev/scopolijev kozliček) – razen v zvezah, v katerih so ti pridevniki izgubili prvotni pomen svojine in jih zato pišemo z malo (marijini laski, vidov ples). Z malo začetnico so zapisani tudi podomačeno pisani izlastnoimenski pridevniki in tisti pridevniki, pri katerih se je identifikacija z izhodiščnim lastnim imenom že povsem izgubila (brajeva pisava, saherjeva torta).

Upoštevane so spremembe spola pri pridevnikih, ki so tvorjeni z obrazili -ov/-ev, čeprav je oseba, ki je nosilka podstavnega priimka, ženskega spola (Virginija Apgar > Apgarjev test, Maria Montessori > Montessorijeva pedagogika).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 115.

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 26. oktobra 2019.

Nabor slovarskih iztočnic in stalnih zvez:

Abbejevo število
Abelova grupa
Abelova nagrada
Abrahamov/abrahamov sin
Abrahamova/abrahamova hči
Abrahamova/abrahamova leta
Abrahamovo/abrahamovo naročje
Adamov/adamov kostum
Adamov/adamov sin
Adamovo/adamovo jabolko
Adamovo/adamovo rebro
Addisonova/addisonova bolezen
Ahilova/ahilova peta
Ahilova/ahivova tetiva
Alahov/alahov sin
alahov biser
Albertijev panj
Alberti-Žnideršičev panj
alojzijeva lilija
Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen
Amorjeva/amorjeva puščica
Ampèrov/Ampèrjev zakon
Andersenova nagrada
Andrejev/andrejev križ
Ångströmov eksponent
Apgarjeva lestvica
Arhimedova/arhimedova točka
Arhimedova nagrada
Arhimedova vijačnica
Arhimedov zakon
Ariadnina/ariadnina nit
Artaudova/Artaudeva nagrada
Aspergerjev/aspergerjev sindrom
Atkinsonova dieta
Atkinsonov cikel
Avgijev/avgijev hlev
Avogadrova konstanta
Avogadrovo število
Badjurova nagrada
Balintova skupina
Bartolova nagrada
Basedowova/basedowova bolezen
Baumannova/bavmanova reneta
Beaufortova/Beauforteva lestvica, skala
Becquerelovi žarki
Bellov telefon
Bernoullijeva enačba
Bessemerjev postopek
Betettova nagrada
Bethejev cikel
Bethe-Weizsäckerjev cikel
Blagajev/blagajev volčin
blažev žegen
Bloudkova nagrada
Bloudkova plaketa
Boltzmannova konstanta
Bookerjeva nagrada
Boolova algebra
Borštnikov prstan
Boyle-Mariottov zakon
Boylov zakon
Braillova/Brailleva/brajeva pisava
Braillova/Brailleva/brajeva vrstica
Braunova elektronka
Briggsov logaritem
Büchnerjeva nagrada
Cankarjevo priznanje
Cassinijeva ločnica
Celzijeva lestvica
Celzijeva stopinja
Cervantesova nagrada
Cooperjev test
Coulombov zakon
Creutzfeldt-Jakobova/creutzfeldt-jakobova bolezen
Crohnova/crohnova bolezen
Curiejeva temperature
Čopova diploma
Čopovo priznanje
Damoklejev/damoklejev meč
Davidova zvezda
Davisov pokal
Dieslov/dizlov motor
Dopplerjev pojav
Dopplerjev ultrazvok
Downov/downov sindrom
Edisonova žarnica
Edisonov efekt
Einspielerjeva nagrada
Einsteinova teorija relativnosti
Elektrin/elektrin kompleks
Elijev/elijev ogenj
Eolova/eolova harfa
Epstein-Barrov virus
Eratostenovo sito
Eridino/eridino jabolko
Evin/evin kostum
Evina/evina hči
Evstahijeva/evstahijeva cev
Evstahijeva/evstahijeva tuba
Fahrenheitova lestvica
Fahrenheitova stopinja
Faradayeva kletka
Faradayev pojav
Faradayev zakon
Fassbinderjeva nagrada
Fehlingov reagent
Fehlingov test
Fibonaccijevo število
Fibonaccijevo zaporedje
Fleischmannov/flajšmanov rebrinec
Fleischmannovo/flajšmanovo grabljišče
Galilejevi sateliti
Galilejev zakon
Gardnerjev/gardnerjev sindrom
Gauss-Krügerjev koordinatni sistem
Gaussova krivulja
Gaussov sistem enot
Gay-Lussacov zakon
Geigerjev števec
Geiger-Müllerjev števec
Gerbčevo priznanje
Gerbičeva nagrada
Glazerjeva nagrada
Goethejeva nagrada
Golgijev aparat
Goncourtova/Goncourteva nagrada
Gospodov/gospodov dan
Gospodov/gospodov vinograd
Gospodovo/gospodovo razglašenje
grahamov/Grahamov kruh
Grayejeve bralne stopnje
Grumova nagrada
Halleyjev komet
Henryjev zakon
Heraklejeva stebra
Herkulova stebra
Herschlov vremenski ključ
Higgsov bozon
Hipokratova prisega
Hookov zakon
Hubblov zakon
Humboldtov/humboldtov pingvin
Humboldtov tok
Jakobova lestev
jakobova pokrovača, školjka
Jakopičeva nagrada
Jenkova nagrada
Joulov zakon
jožefova brada
jožefov plašč
Judežev/judežev poljub
judeževo drevo
Jurčičeva nagrada
Jurijev križ
Kaplanova turbina
Kasandrin/kasandrin sindrom, kompleks
Keglove vaje
Kelvinova lestvica
Keplerjevi zakoni
Knafelčeva markacija
knajpovo/Kneippovo zdravljenje
Kneippovo/knajpovo zdravljenje
Kocjančičeva nagrada
Kolumbovo/kolumbovo jajce
Konfucijeva nagrada za mir
Kopernikova teorija
Kopernikov nauk
Koraćev pokal
Kozinova nagrada
Kristusova/kristusova leta
kristusov trn
Levstikova nagrada
Ludolfovo število
Machovo število
Magirusova lestev
marijini laski
Mariottov zakon
Martinova/martinova gos
Martinova/martinova nedelja
Martinova/martinova sobota
Martinova peč
Maxwellove enačbe
Mendlovi zakoni (dednosti)
Mercallijeva lestvica
Michelinova zvezdica
Mohrova sol
Montessorijeva pedagogika
Moorov zakon
Morsejeva abeceda
Mozartova kroglica
Murkova nagrada
Neperjev logaritem
Newtonov zakon
Nobelova nagrada
Noetova/noetova barka
noetova barčica
Ogino-Knausova metoda
Ohmov zakon
Ojdipov/ojdipov kompleks
Ottov motor
Pagetova/pagetova bolezen
Pandorina/pandorina skrinjica
Papinov lonec
Parkinsonova/parkinsonova bolezen
Pascalov trikotnik
Peltonova turbina
Petrijeva mreža
Petrijeva plošča, posodica
Petrov naslednik
Pirova zmaga
Pitagorov izrek
Playboyevo dekle (leta, meseca)
Plečnikova nagrada
Potemkinova/potemkinova vas
Preglova nagrada
Preglovo priznanje
Prešernova nagrada
Prešernov dan
Pretnarjeva nagrada
Priolov delišes
Pritzkerjeva nagrada
Prokrustova/prokrustova postelja
Pulitzerjeva nagrada
Richterjeva lestvica
Rožančeva nagrada
Rubikova kocka
Sacherjeva/saherjeva torta
salamonov pečat
Schwannova celica
Scopolijev/scopolijev kozliček
Severjeva nagrada
Sizifovo/sizifovo delo
Sjögrenov/sjögrenov sindrom
Sovretova nagrada
Sprengerjev/sprengerjev beluš
Stalinove orglice
Steletova nagrada
Steletovo prizanje
Stritarjeva nagrada
Šeligova nagrada
Škerjančeva nagrada
Talijin hram
Tantalove/tantalove muke
Teslov tok
Teslov transformator
Tespisov/tespisov voz
Thomasov fosfat
Tollensov reagent
Tomaževa žlindra
Turnerjev/turnerjev sindrom
Turnerjeva nagrada
Tyndallov pojav
Valvasorjeva nagrada
venerin griček
Veronikina nagrada
vidov ples
Viktorijin križ
Voltov člen
Voltov steber, stolp
Wanklov motor
Wassermannova reakcija
Wattov parni stroj
Wertheimova operacija
Zoisova/zoisova zvončica
Zoisova nagrada
Žnideršičev panj
Župančičeva nagrada