Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v stalnih besednih zvezah

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 238 izlastnoimenskih pridevnikov z obrazilom -ov oz. -ev ali pri ženskih osebah z -in, ki nastopajo v stalnih besednih zvezah ter izražajo bodisi svojilni bodisi vrstni pomen. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer pridevnikov v stalnih besednih zvezah, ki označujejo:

(1) izume, iznajdbe, tehnične in znanstvene zakone ipd. (Atkinsonov cikel, Boltzmannova konstanta, Kelvinova lestvica, Ohmov zakon);
(2) nagrade, priznanja, odlikovanja (Andersenova nagrada, Bookerjeva nagrada, Goncourtova/Goncourteva nagrada, Viktorijin križ);
(3) bolezni, rastlinske in živalske vrste ter dele telesa (Crohnova/crohnova bolezen, Sjögrenov/sjögrenov sindrom; Priolov/priolov delišes; Humboldtov/humboldtov pingvin; Evstahijeva/evstahijeva cev);
(4) praznike in posebne datume (Gospodovo/gospodovo razglašenje, Martinova/martinova nedelja, Prešernov dan).

Posebne skupine predstavljajo pridevniki v stalnih besednih zvezah, v katerih prihaja do posebnih položajev zaradi:

(1) pomenskih prenosov (Adamov/adamov kostum, Eridino/eridino jabolko, Judežev/judežev poljub, Pandorina/pandorina skrinjica);
(2) občutka izgube lastnoimenskega nanosnika, zato se pišejo z malo začetnico (alahov biser, alojzijeva lilija, jakobova pokrovača);
(3) podomačenega zapisa (Baumannova/bavmanova reneta, Braillova/Brailleva/brajeva pisava, Fleischmannov/flajšmanov rebrinec).

Posebnost so tudi priredno povezani pridevniki v stalnih besednih zvezah (Boyle-Mariottov zakon, Ogino-Knausova metoda).

Novosti:

Novost glede na SP 2001 je razlikovalni prikaz rabe pridevnika v t. i. prosti besedni zvezi (Tantalova gostija) in raba pridevnika v stalni besedni zvezi s posebnim pomenom (Tantalove/tantalove muke). Dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva predstavi uporabniku okoliščine pogoste rabe teh pridevnikov v zvezah in besedilih.

Slovarski sestavek sklene sklic na ime (jožefov (jožefova brada) primerjaj Jožefov; Jožefov izhodišče Jožef) oz. priimek (Cassinijev (Cassinijeva ločnica) izhodišče Cassini), ki vsebuje podatek o podstavi svojilnega pridevnika. V ePravopisu so povezane tudi pisno podomačene oblike, npr. Dieslov/dizlov motor, knajpovo/Kneippovo zdravljenje. Zaporedje pisnih variant ni normativno, vezano je na zapis iztočnice.

Upoštevane so spremembe pravil o rabi začetnice, ki izhajajo iz predloga Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Skladno s tem predlogom izlastnoimenske pridevnike na -ov/-ev ali -in pišemo z veliko ali malo začetnico, kadar stalne besedne zveze poimenujejo izraze s področja medicine (bolezni (Downov/downov sindrom, Crohnova/crohnova bolezen), dele telesa (Evstahijeva/evstahijeva cev), rastlinske in živalske vrste (Sprengerjev/sprengerjev beluš, Scopolijev/scopolijev kozliček)) – razen v zvezah, v katerih so ti pridevniki izgubili prvotni pomen svojine in jih zato pišemo z malo začetnico (marijini laski, vidov ples). Z malo začetnico so zapisani tudi podomačeno pisani izlastnoimenski pridevniki in tisti pridevniki, pri katerih se je identifikacija z izhodiščnim lastnim imenom že povsem izgubila (brajeva pisava, knajpova kava).

Upoštevane so spremembe spola pri pridevnikih, ki so tvorjeni z obrazili -ov/-ev, čeprav je oseba, ki je nosilka podstavnega priimka, ženskega spola (Virginija Apgar > lestvica Apgar / lestvica po V. Apgar / lestvica po Apgarjevi; Maria Montessori > pedagogika Montessori / pedagogika po M. Montessori / pedagogika po Montessorijevi). Pri nekaterih primerih se sekundarno oblikuje iz imena tudi občnoimenska beseda (Apgar > apgar), zato je zveza s pridevnikom pisana z malo začetnico: apgarapgarjeva lestvica / test apgar.

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 115, 157–159.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic in stalnih zvez:

Abbejevo število
Abelova grupa
Abelova nagrada
Abrahamov/abrahamov sin
Abrahamova/abrahamova hči
Abrahamova/abrahamova leta
Abrahamovo/abrahamovo naročje
Adamov/adamov kostum
Adamov/adamov sin
Adamovo/adamovo jabolko
Adamovo/adamovo rebro
Addisonova/addisonova bolezen
Ahilova/ahilova peta
Ahilova/ahivova tetiva
alahov biser
Alahov/alahov sin
Albertijev panj
Alberti-Žnideršičev panj
alojzijeva lilija
Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen
Amorjeva/amorjeva puščica
Ampèrov/Ampèrjev zakon
Andersenova nagrada
Andrejev/andrejev križ
Ångströmov eksponent
Arhimedov zakon
Arhimedova nagrada
Arhimedova vijačnica
Arhimedova/arhimedova točka
Ariadnina/ariadnina nit
Artaudova/Artaudeva nagrada
Aspergerjev/aspergerjev sindrom
Atkinsonov cikel
Atkinsova dieta
Avgijev/avgijev hlev
Avogadrova konstanta
Avogadrovo število
Badjurova nagrada
Balintova skupina
Bartolova nagrada
Basedowova/basedowova bolezen
Baumannova/bavmanova reneta
Beaufortova/Beauforteva lestvica, skala
Becquerelovi žarki
Bellov telefon
Bernoullijeva enačba
Bessemerjev postopek
Betettova nagrada
Bethejev cikel
Bethe-Weizsäckerjev cikel
Blagajev/blagajev volčin
blažev žegen
Bloudkova nagrada
Bloudkova plaketa
Boltzmannova konstanta
Bookerjeva nagrada
Boolova algebra
Borštnikov prstan
Boyle-Mariottov zakon
Boylov zakon
Braillova/Brailleva/brajeva pisava
Braillova/Brailleva/brajeva vrstica
Braunova elektronka
Briggsov logaritem
Büchnerjeva nagrada
Cankarjevo priznanje
Cassinijeva ločnica
Celzijeva lestvica
Celzijeva stopinja
Cervantesova nagrada
Chapmanova/chapmanova zebra
Cooperjev test
Coulombov zakon
Creutzfeldt-Jakobova/creutzfeldt-jakobova bolezen
Crohnova/crohnova bolezen
Curiejeva temperatura
Čopova diploma
Čopovo priznanje
Damoklejev/damoklejev meč
Davidova zvezda
Davisov pokal
de Broigleva valovna dolžina
Dieslov/dizlov motor
Dopplerjev pojav
Dopplerjev ultrazvok
Downov/downov sindrom
Edisonov efekt
Edisonova žarnica
Einspielerjeva nagrada
Einsteinova teorija relativnosti
Elektrin/elektrin kompleks
Elijev/elijev ogenj
Eolova/eolova harfa
Epstein-Barrov virus
Eratostenovo sito
Eridino/eridino jabolko
Evin/evin kostum
Evina/evina hči
Evstahijeva/evstahijeva cev
Evstahijeva/evstahijeva tuba
Fahrenheitova lestvica
Fahrenheitova stopinja
Faradayev pojav
Faradayev zakon
Faradayeva kletka
Fassbinderjeva nagrada
Fehlingov reagent
Fehlingov test
Fibonaccijevo število
Fibonaccijevo zaporedje
Fleischmannov/flajšmanov rebrinec
Fleischmannovo/flajšmanovo grabljišče
Galieiev/Galilejev zakon
Galieievi/Galilejevi sateliti
Gardnerjev/gardnerjev sindrom
Gauss-Krügerjev koordinatni sistem
Gaussov sistem enot
Gaussova krivulja
Gay-Lussacov zakon
Geigerjev/gajgerjev števec
Geiger-Müllerjev števec
Gerbčevo priznanje
Gerbičeva nagrada
Gilbertov/gilbertov sindrom
Glazerjeva nagrada
Goethejeva nagrada
Golgijev aparat
Goncourtova/Goncourteva nagrada
Gospodov dan
Gospodov vinograd
Gospodovo razglašenje
grahamov/Grahamov kruh
Grayeve bralne stopnje
Grumova nagrada
Hadrijanov/hadrijanov mavrahovec
Halleyjev komet
Hemingwayeva nagrada
Henryjev zakon
Hepburnov latinizacijski sistem / Hepburnovo prečrkovanje
Heraklejeva stebra
Herkulova stebra
Herschlov vremenski ključ
Higgsov bozon
Hipokratova prisega
Hookov zakon
Hubblov zakon
Humboldtov/humboldtov pingvin
jakobova pokrovača
Jakopičeva nagrada
Jenkova nagrada
Joulov zakon
jožefov plašč
jožefova brada
Judežev/judežev poljub
judeževo drevo
Jurčičeva nagrada
Jurijev križ
Kaplanova turbina
Kasandrin/kasandrin sindrom, kompleks
Keglove vaje
Kelvinova lestvica
Keplerjevi zakoni
Knafelčeva markacija
Kneippova/Knajpova kopel
Kneippovo/knajpovo zdravljenje
Kocjančičeva nagrada
Kolumbovo/kolumbovo jajce
Konfucijeva nagrada za mir
Kopernikov nauk
Kopernikova teorija
Koraćev pokal
Kozinova nagrada
kristusov trn
Kristusova/kristusova leta
Levstikova nagrada
Ludolfovo število
Machova medalja
Machovo število
Magirusova lestev
marijini laski
Marijino vnebovzetje
Mariottov zakon
Martinova gos
Martinova nedelja
Martinova peč
Martinova sobota
Maxwellove enačbe
Mendlovi zakoni (dednosti)
Mercallijeva lestvica
Michelinova zvezdica
Mohrova sol
Moorov zakon
Morsejeva abeceda
Mozartova kroglica
Murkova nagrada
Nagodetov proces
nagrada Prešernovega sklada
Neperjev logaritem
Newtonov zakon
Nobelova nagrada
noetova barčica
Noetova/noetova barka
Ogino-Knausova metoda
Ohmov zakon
Ojdipov/ojdipov kompleks
Ottov motor
Pagetova/pagetova bolezen
Pandorina/pandorina skrinjica
Papinov lonec
Parkinsonova/parkinsonova bolezen
Pascalov trikotnik
Peltonova turbina
Petrarcova nagrada
Petrijeva mreža
Petrijeva plošča, posodica
Petrov naslednik
Pirova/pirova zmaga
Pitagorov izrek
Playboyeva zajčica
Playboyevo dekle (leta, meseca)
Plečnikova nagrada
Potemkinova/potemkinova vas
Preglova nagrada
Preglovo priznanje
Prešernov dan
Prešernova nagrada
Pretnarjeva nagrada
Priolov/priolov delišes, žlahtnik
Pritzkerjeva nagrada
Prokrustova/prokrustova postelja
Pulitzerjeva nagrada
Richterjeva lestvica
Rožančeva nagrada
Rubikova kocka
Sacherjeva/saherjeva torta
salomonov pečat
Schwannova celica
Scopolijev/scopolijev kozliček
Severjeva nagrada
Sizifovo/sizifovo delo
Sjögrenov/sjögrenov sindrom
Sovretova nagrada
Sprengerjev/sprengerjev beluš
Stalinove orglice
Stanleyev pokal
Steletova nagrada
Steletovo priznanje
Stritarjeva nagrada
Šeligova nagrada
Škerjančeva nagrada
Talijin/talijin hram
Tantalove/tantalove muke
Teslov tok
Teslov transformator
Tespisov/tespisov voz
Thomasov fosfat
Tollensov reagent
Tomaževa žlindra
Torricelijev barometer
Torricellijeva enačba
Torricellijeva trobenta
Turnerjev/turnerjev sindrom
Turnerjeva nagrada
Tyndallov pojav
Valvasorjeva nagrada
Venerin/venerin griček
Veronikina nagrada
vidov ples
Viktorijin križ
Voltov člen
Voltov steber, stolp
Wanklov motor
Wassermannova reakcija
Wattov parni stroj
Wertheimova operacija
Zoisova nagrada
Zoisova/zoisova zvončica
Žnideršičev panj
Župančičeva nagrada