Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Lastna imena (priimki)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 319 priimkov. Prvotni seznam je bil oblikovan na osnovi podatkov Statističnega urada RS, in sicer so bili iz skupine 200 najbolj razširjenih priimkov v Republiki Sloveniji izbrani:

(1) priimki, ki so problematični z vidika oblikospreminjanja, npr. orodniške preglašene oblike (z oz. s -em);

(2) priimki, v katerih se pogovorno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Jenko);

(3) priimki, v katerih se obvezno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Černe);

(4) priimki, ki izgubljajo neobstojni samoglasnik (tip Krivic);

(5) priimki z naglasno in oblikoslovno dvojnico (tip Kováčič in Kôvačič).

Geslovnik smo v letu 2017 razširili predvsem s priimki, ki so podstava izlastnoimenskim pridevnikom v stalnih besednih zvezah (Knafelc: Knafelčeva markacija, Higgs: Higgsov bozon).

Vključeni so tudi priimki, ki so posebnost zaradi enakopisnih stvarnih imen ženskega spola (Honda, Škoda, Tesla), in priimki, ki pogosteje nastopajo ob osebah ženskega spola (Apgar, Montessori).

V sklop smo vključili tudi dve zgodovinski enobesedni imeni (Hipokrat in Pitagora), ki nista priimka v današnjem pomenu besede, hkrati pa nista mitološki ali religijski imeni.

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen pri uvajanju naglasnih dvojnic nekaterih priimkov (Kováčič in Kôvačič).

Sprememba glede na SP 2001 je upoštevanje rabe pri francoskih imenih z izgovorjenim izglasnim [r], za katere je očitno, da prednostno ne podaljšujejo osnove z j, temveč je ta možnost redka, pri posameznih zvezah celo neizražena (Ampère: Amperov in ne Amperjev zakon). Oblika brez podaljšave je zato v slovarju zapisana na prvem mestu (Apollinaire: Apollinaira in Apollinairja).

Priimki, pri katerih obstaja pisna dvojnična možnost orodniške preglašene končnice (Goncourt), v rabi pogosteje sledijo zapisu kot izgovoru, zato je preglašena dvojnica uvrščena na drugo mesto (Goncourtom in Goncourtem).

Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, a uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki sklene slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Černe: B Černetov).

Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 41.

Zadnja sprememba:

Fran 6.0, 26. septembra 2018.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abbe
Abel
Addison
Alberti
Aljaž
Alzheimer
Ambrožič
Ampère
Andersen
Apgar
Arhar
Artaud
Asperger
Atkins
Atkinson
Avogadro
Babič
Badjura
Bajc
Bajec
Balint
Barilla
Barr
Bartol
Basedow
Beaufort
Bernoulli
Bessemer
Betetto
Bethe
Bevc
Blagaj
Blagay
Blažič
Bloudek
Bogataj
Boltzmann
Boole
Borštnik
Boyle
Božič
Braille
Braun
Bregar
Briggs
Büchner
Bukovec
Cankar
Cassini
Celzij
Cerar
Cervantes
Cochrane
Cooper
Coulomb
Creutzfeldt
Crohn
Cvetko
Čeh
Černe
Čop
Davis
Demšar
Diesel
Dolenc
Dolinar
Doppler
Down
Edison
Einspieler
Einstein
Epstein
Erjavec
Fahrenheit
Fajdiga
Faraday
Fassbinder
Fehling
Fibonacci
Filipič
Fleischmann
Gajšek
Galilej
Gatnik
Gauss
Gay-Lussac
Geiger
Gerbec
Gerbic
Gerbič
Glazer
Godec
Goethe
Golgi
Goncourt
Gorenc
Gorjan
Gorjup
Graham
Gregorčič
Gregorič
Grum
Hafner
Halley
Herschel
Higgs
Hipokrat
Hipokrates
Hočevar
Hodžić
Hofer
Honda
Hooke
Hribar
Hubble
Humar
Ilić
Ivančič
Jakopič
Janežič
Jarc
Jazbec
Jenko
Jerič
Joule
Jovanović
Jurčič
Kaplan
Kastelic
Kaučič
Kavčič
Kegel
Kelvin
Kepler
Klemenčič
Knafelc
Knaus
Kneipp
Kobilca
Kocjančič
Kočevar
Kodrič
Kokalj
Kolar
Kolarič
Kolenc
Kolumb
Kopernik
Korać
Korošec
Kosi
Košir
Kovač
Kovačević
Kovačič
Kozina
Koželj
Krajnc
Kralj
Kramar
Kramberger
Kranjc
Kranjec
Krivec
Krivic
Krüger
Kuhar
Kumer
Lavrič
Lazar
Lebar
Leskovar
Levstik
Likar
Logar
Ludolf
Mach
Magirus
Mariotte
Marković
Markovič
Matko
Mavrič
Meglič
Mendel
Mercalli
Mercator
Michelin
Mihelič
Miklavčič
Mlakar
Mlinar
Mlinarič
Mohorič
Mohr
Molière
Montessori
Moore
Morse
Mozart
Müller
Murko
Nemec
Neper
Newton
Nikolić
Nobel
Ogino
Ohm
Otto
Paget
Papin
Parkinson
Pascal
Pavlič
Pelton
Perko
Petri
Petrič
Petrović
Petrovič
Piazzesi
Pintar
Pintarič
Pirc
Pitagora
Plečnik
Podgoršek
Pogačar
Popović
Potemkin
Potjomkin
Povše
Prada
Pregl
Prešeren
Pretnar
Primožič
Priol
Pritzker
Pulitzer
Ribič
Richter
Rožanc
Rožič
Rubik
Rutar
Sacher
Saksida
Savić
Schwann
Scopoli
Sever
Simonič
Sitar
Sjögren
Slomšek
Smrekar
Smuk
Sovre
Sprenger
Stanley
Stele
Sterija Popović
Stopar
Stritar
Stupica
Šeligo
Šinkovec
Škerjanc
Škoda
Škof
Štrukelj
Šuštar
Tavčar
Tesla
Tespis
Thomas
Tollens
Tomažič
Tomšič
Trček
Turner
Tyndall
Uršič
Valvasor
Vega
Velikonja
Vidic
Vidmar
Vidovič
Vodnik
Vodopivec
Volk
Volta
Vovk
Wankel
Wassermann
Watt
Weizsäcker
Wertheim
Zadravec
Zajc
Zakrajšek
Zalar
Zalokar
Zemljič
Zidar
Zois
Zorko
Zupanc
Zupančič
Zver
Žagar
Železnik
Žibert
Žižek
Žnideršič
Župančič