Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Prebivalska imena (plemena, ljudstva, narodi, etnične skupine)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 289 imen pripadnikov in pripadnic plemen, pa tudi imen plemen, kadar se ta razlikujejo od množinske oblike imena moškega spola (OčipvaOčipvejec in Očipvejci, OtavaOtavec in Otavci).

Nabor imen je bil narejen na podlagi izpisov iz slovenskih enciklopedij in serije monografij Ljudstva sveta (Mladinska knjiga, 1980).

Nabor pripadnikov in pripadnic plemen glede na SP 2001 smo razširili predvsem s pravopisno problematičnimi imeni (Čeroki, Daors, Sjuks, Suj ipd.)

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.

Kot slovarske iztočnice nastopajo edninske oblike imen pripadnikov in pripadnic posameznih plemen. Če je v rabi množinska oblika, je to razvidno iz ponazarjalnih zgledov, sicer pa so v skupino vključene tudi prevzete imenske oblike tipa Bambara, Bantu, Čeroki, Hazara, Hutu, Joruba, Kečua, Merina, Nuba, Očipva, Otava, Rohinga, Sami, Šona, Tutsi, Zulu, ki se pojavljajo v skladenjski vlogi desnih prilastkov v imenovalniku, na kar je v ponazoritvi tudi opozorjeno.

Pri nekaterih iztočnicah sta uslovarjeni prevzeta in obrazilno podomačena oblika, npr. Nervijec in Nerv, ki sta obravnavani v okviru enega slovarskega sestavka kot dvojnici.

Posebno skupino predstavljajo tista imena plemen, ljudstev, pri katerih se obstoječe, v rabi izkazano in ustaljeno ime v okolju, od koder izvira, odklanja kot nekorektno oziroma žaljivo in zanj zato priporočamo ustreznejšo sopomenko, npr.:

CiganRom
Ciganka
Rominja/Romka
Eskim
Inuit
Eskimka
Inuitinja
Laponec
Samijec
Laponka
Samijka
Samojed
Nenec
Samojedka
Nenijka
Žid
Jud
Židinja
Judinja
Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, a uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 1118.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica«

Pravopisna pravila: poglavje »Prevzete besede in besedne zveze«

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021

Nabor slovarskih iztočnic:

Abhazijec
Abhazijka
Aborigin
in Aboridžin
Aboriginka
in Aboridžinka
Afar
Afarka
Ajmar
Ajmarka
Akvitanec
Akvitanka
Alan
Alanka
Aleman
Alemanka
Alobrog
Alobroginja
Amazonka
Ambar
Ambarka
Amharec
Amharka
Amorit
Amoritinja
Anglosas
Anglosasinja
Ant
Antka
in Antinja
Apač
Apačinja
Arijec
Asamec
Asamka
Ašant
Ašantka
Aškenaz
Aškenazinja
Atrebat
Atrebatka
Avar
Avarka
Aztek
Aztekinja
Balt
Baltinja
Bambar
Bambara
Bambarka
Bantu
Bantujec
Bantujka
Bask
Baskinja
Belg
Belginja
Bengalec
Bengalka
Botijec
Botijka
Bur
Burinja
Bušman
Bušmanka
Cigan
Ciganka
Cvan
Cvanka
Čerkez
Čerkezinja
Čeroki
Čerokijec
in Čeroki
Čerokinja
Dačan
Dačanka
Daors
Daorsinja
Dravid
Dravidka
Eburon
Eburonka
Eskim
Eskimka
Frank
Frankinja
Fulan
Fulanka
Furlan
Furlanka
Galec
Galka
German
(stari Germani)
Germanka
Got
Gotinja
Grmičar
Grmičarka
Gurung
Gurunginja
Havs
Havsinja
Hazar
Hazara
Hazarka
Helvet
Helvetinja
Hetit
Hetitka
in Hetitinja
Huron
Huronka
Hutu
Hutujec
in Hutu
Hutujka
Ilir
Ilirka
Indijanec
Indijanka
Ink
Inkinja
Inuit
Inuitka
Irokez
Irokezinja
Jazig
Jaziginja
Jorub
Joruba
Jorubka
Jud
Judinja
Kašub
Kašubka
Katalonec
Katalonka
Kazah
Kazahinja
Kečua
Kečujec
Kečujka
Kikujec
Kikujka
Kirkazijec
Kirkazijka
Kjov
Kjovinja
Kmer
Kmerka
Komanč
Komančinja
Kopt
Koptinja
Kurd
Kurdinja
Langobard
Langobardka
in Langobardinja
Laponec
Laponka
Lužiška Srbkinja
Lužiški Srb
Maj
Majevka
Malgaš
Malgašinja
Maor
Maorka
Markoman
Markomanka
Masaj
Masajka
Menapijec
Menapijka
Merin
Merina
Merinka
Mohikanec
Mohikanka
Morin
Morinka
Ndebel
Ndebelka
Nenec
Nenka
Nervijec
in Nerv
Nervijka
Nuba
Nubinja
Nuristanec
Nuristanka
Ober
Obodrit
Obodritka
Obrinja
Očipva
Očipvejec
Očipvejka
Ostrogot
Ostrogotinja
Otava
Otavec
Otavka
Pariz
Parizka
Paštun
Paštunka
Praslovan
Praslovanka
Rohinga
Rohingejec
Rohingejka
Rom
Roman
Romanka
Rominja
in Romka
Rusin
Rusinka
Sabinec
Sabinka
Samarijan
Samarijanka
Samaritan
Samaritanka
Sami
Samijec
in Sami
Samijka
Samojed
Samojedka
Saracen
Saracenka
Sas
(transilvanski Sasi)
Sasinja
Sefard
Sefardinja
Sjuj
Sjujka
Sjuks
Sjuksinja
Slovan
(stari Slovani)
Slovanka
Svahilijec
Svahilijka
Sveb
Svebinja
Šan
Šanka
Šejen
Šejenka
Šerpa
Šerpinja
Šon
Šona
Šonka
Tadžik
Tadžikinja
Tagalog
Tagaloginja
Tamilec
tudi Tamil
Tamilka
Tavrisk
Tavriskinja
Tigurin
Tigurinka
Tuareg
Tuareginja
Tutsi
Tutsijec
in Tutsi
Tutsijka
Uskok
Uskokinja
Uzbek
Uzbekinja
Vandal
Vandalka
Vend
Vendinja
Viking
Vikinginja
Vizigot
Vizigotinja
Vlah
Vlahinja
Vzhodna Gotinja
Vzhodni Got
Zahodna Gotinja
Zahodni Got
Zapotek
Zapotekinja
Zulu
Zulujec
in Zulu
Zulujka
Žid
Židinja