Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz nazivov in naslovov ob imenu)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 32 svojilnih pridevnikov; nastal je na osnovi nabora iztočnic problemskega sklopa »Nazivi in naslovi ob imenu«.

V slovar so vključeni le pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v korpusu, Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in drugih virih izkazuje kot problematična, saj v besedotvornem postopku izkazujejo naslednje posebnosti:

(1) podaljšavo osnove (očetov, gospejin);

(2) preglas (primarijev);

(3) premeno c > č (baroničin);

(4) neobstojni samoglasnik (magistrov).

Novosti:

Svojilni pridevniki iz nazivov in naslovov so v primerjavi s SP 2001, v katerem so bili podiztočnice pri ustreznih podstavnih samostalnikih, obravnavani kot samostojna gesla. Novost sta pridevnika eminenčin in ekscelenčin, ki ju v slovarjih doslej nismo obravnavali.

Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni besedi (nazivu ali naslovu), iz katere je izpeljan svojilni pridevnik (ladyjin < lady).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

slovar

Sklic na predlog pravopisnih pravil:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica« (https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/3/velika_in_mala_zacetnica)

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 4. novembra 2020.

Nabor slovarskih iztočnic:

baroničin
caričin
carjev
cesaričin
cesarjev
dekaničin
doktoričin
doktorjev
ekscelenčin
eminenčin
generaličin
generalpolkovničin
gospejin
gospodičnin
grofičin
inženirjev
kraljev
kraljičin
ladyjin
magistričin
magistrov
majorjev
monsinjorjev
očetov
patrov
podpolkovničin
primarijev
prinčev
profesoričin
profesorjev
rektoričin
rektorjev